KAP ***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:14
KAP ***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-11.095.919 11.095.919 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-562.590 -4.552.581 -5.115.171 -418 -5.115.589
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 0 84.113.077
Transferler
-3.481.922 3.481.922 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-538.203 -9.863.605 -10.401.808 0 -10.401.808
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.000 180.476 0 31.853 232.329 0 232.329
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 0 0 -33.498.285 93.161.383 -1.606.253 9.787.115 -134.530.439 -9.863.605 73.943.598 0 73.943.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-238.214 -3.004.139
Dönem Karı (Zararı)
-9.863.605 -4.552.999
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.739.644 -62.806
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 12 1.038.367 1.224.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 8 -251.957 -745.325
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 14 487.141 -696.972
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.793.443 155.049
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-327.350 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.072.959 1.612.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.369.161 948.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.219
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.571.776 2.074.074
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.398.551 -1.633.831
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.274.998 240.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.301.128 -16.898
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.002 -3.002.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -185.162 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.050 -1.293
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
128.310 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.271 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -270.961 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
303.591 3.141.694
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 232.329 1.568.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 15.768.011 4.796.836
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -15.696.749 -3.223.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
193.687 137.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
193.687 137.555
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 52.002 45.114
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 245.689 182.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 245.689 52.002
Ticari Alacaklar
4.054.006 2.715.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.054.006 2.715.219
Diğer Alacaklar
0 39.219
Stoklar
8 22.140.873 19.286.766
Peşin Ödenmiş Giderler
9 291.323 1.566.771
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.483 141.812
ARA TOPLAM
26.733.374 23.801.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.733.374 23.801.789
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
58.036 58.036
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 83.729.988 84.400.000
Maddi Duran Varlıklar
11 19.657.533 19.908.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 81.792 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.559.110 7.215.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.086.459 111.582.601
TOPLAM VARLIKLAR
131.819.833 135.384.390
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 859.282
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 19.928.510 18.138.158
Ticari Borçlar
4.308.657 910.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.308.657 910.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 519.834 651.867
Diğer Borçlar
2.482.655 1.207.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 2.473.633 1.203.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.022 4.149
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.247.303 3.989.873
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.077 2.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 221.961 159.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 5.322.631 4.328.353
ARA TOPLAM
38.033.628 30.247.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.033.628 30.247.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 9.983.174 10.842.982
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.768.835 3.856.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.768.835 3.856.323
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 5.090.598 6.324.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.842.607 21.024.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.876.235 51.271.313
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.943.598 84.113.077
Ödenmiş Sermaye
16 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
16 0 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
16 0 -180.476
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-33.498.285 -33.498.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.555.130 92.093.333
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.555.130 92.093.333
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 93.161.383 93.161.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.606.253 -1.068.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 9.787.115 9.787.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -134.530.439 -131.080.370
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.863.605 -3.481.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.943.598 84.113.077
TOPLAM KAYNAKLAR
131.819.833 135.384.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 15.827.423 7.514.943 7.575.005 2.630.836
Satışların Maliyeti
17 -10.799.063 -6.434.749 -4.501.438 -2.247.410
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.028.360 1.080.194 3.073.567 383.426
BRÜT KAR (ZARAR)
5.028.360 1.080.194 3.073.567 383.426
Genel Yönetim Giderleri
-3.512.311 -1.622.485 -1.382.351 177.560
Pazarlama Giderleri
-1.267.928 -1.317.528 -680.850 -641.229
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-32.714 -32.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.497.683 2.570.707 -74.422 -3.946.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.295.308 -1.652.298 -1.482.570 -1.163.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-582.218 -941.410 -579.340 -5.190.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.089.759 371 425.462 -1.148.402
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
507.541 -941.039 -153.878 -6.338.960
Finansman Giderleri
20 -4.577.703 -3.456.911 -330.714 2.254.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.070.162 -4.397.950 -484.592 -4.084.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.793.443 -155.049 2.622.920 361.113
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.077 -380 -473 443
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.791.366 -154.669 2.623.393 360.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.863.605 -4.552.999 2.138.328 -3.723.200
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.863.605 -4.552.999 2.138.328 -3.723.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -418 0 31
Ana Ortaklık Payları
-9.863.605 -4.552.581 2.138.328 -3.723.231
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kayıp 22 -0,08220000 -0,03790000 0,01780000 0,03100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-538.203 -562.590 -236.331 -199.208
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -672.754 -703.237 -295.414 -249.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 134.551 140.647 59.083 49.802
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-538.203 -562.590 -236.331 -199.208
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.401.808 -5.115.589 1.901.997 -3.922.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -418 0 31
Ana Ortaklık Payları
-10.401.808 -5.115.171 1.901.997 -3.922.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959334


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.