KAP ***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 19:08
KAP ***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.268.211 1.679.706
Dönem Karı (Zararı)
-1.500.184 -7.111.999
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.217.099 5.454.229
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.202.357 1.433.981
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.119.175 1.131.185
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-257.182 806.795
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.630.922 3.941.259
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.650.527 -1.858.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
450.622 3.338.843
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 908.190 5.037.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.944
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -456.122 -3.202.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -655.266 -3.297.142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.345.379 1.942.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.999.199 2.985.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.266.661 1.681.073
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.550 -1.367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.650.527 1.858.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.650.527 1.858.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
384.674 -3.778.740
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
525.561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-140.887 -3.778.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.010 -240.043
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.010 -240.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 340.853 583.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 107.843 343.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.516.591 93.057.947 2.536.726 -105.493.058 -2.457.011 85.890.009 -5.262 85.884.747
Transferler
7.209.106 -9.666.117 2.457.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.111.177 -7.111.177 -822 -7.111.999
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
10.525 10.525
Dönem Sonu Bakiyeler
77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.516.591 93.057.947 9.745.832 -115.159.175 -7.111.177 78.778.832 4.441 78.783.273
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 201.618 87.180.603 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874
Transferler
41.283 -6.960.809 6.919.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-358.169 -1.500.258 -1.858.427 74 -1.858.353
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 -156.551 87.180.603 9.787.115 -122.130.509 -1.500.258 88.317.765 3.756 88.321.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 107.843 340.853
Ticari Alacaklar
4.979.444 5.887.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.979.444 5.887.634
Diğer Alacaklar
149.550 149.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
149.550 149.550
Stoklar
7 22.131.806 22.794.859
Peşin Ödenmiş Giderler
921.800 750.708
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
921.800 750.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.528 1.528
Diğer Dönen Varlıklar
137.038 191.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
137.038 191.972
ARA TOPLAM
28.429.009 30.117.104
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.429.009 30.117.104
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
38.923 38.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.923 38.923
Maddi Duran Varlıklar
8 102.224.619 103.426.976
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 8.519.569 6.796.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.783.111 110.262.805
TOPLAM VARLIKLAR
139.212.120 140.379.909
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.859.383 22.844.494
Ticari Borçlar
4.097.925 4.753.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
43530 88.434 12.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.009.491 4.740.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.451.064 4.384.288
Diğer Borçlar
1.052.400 2.397.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 885.884 2.278.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
166.516 119.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.590.185 2.360.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 649
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.540.629 2.721.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.540.629 2.721.676
ARA TOPLAM
41.592.235 39.461.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜM 41.592.235 39.461.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.830.227 6.460.442
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.468.137 4.277.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.468.137 4.277.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.298.364 10.738.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.890.599 50.200.035
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.317.765 90.176.192
Ödenmiş Sermaye
10 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
-20.000 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.173.489 -6.173.489
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-29.162.828 -29.162.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
87.024.052 87.382.221
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
10 87.180.603 87.180.603
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-156.551 201.618
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 9.787.115 9.745.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -122.130.509 -115.169.700
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.500.258 -6.919.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.756 3.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.321.521 90.179.874
TOPLAM KAYNAKLAR
139.212.120 140.379.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 8.804.331 15.828.331 4.924.303 6.879.246
Satışların Maliyeti
11 -7.321.876 -13.046.451 -3.876.398 -5.460.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.482.455 2.781.880 1.047.905 1.418.856
BRÜT KAR (ZARAR)
1.482.455 2.781.880 1.047.905 1.418.856
Genel Yönetim Giderleri
-2.145.522 -1.742.355 -1.072.292 -1.123.299
Pazarlama Giderleri
-1.267.181 -1.481.968 -628.272 -822.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 8.070.128 4.921.327 2.765.312 1.252.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.022.952 -2.973.904 -2.267.254 -1.154.127
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-883.072 1.504.980 -154.601 -428.419
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.650.616 1.858.991 2.650.616 1.858.991
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.767.544 3.363.971 2.496.015 1.430.572
Finansman Giderleri
14 -4.898.650 -6.534.711 -2.671.935 -3.820.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.131.106 -3.170.740 -175.920 -2.389.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.630.922 -3.941.259 1.076.993 -5.636.514
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.199 -733 -649
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.633.121 -3.940.526 1.077.642 -5.636.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.500.184 -7.111.999 901.073 -8.026.431
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.500.184 -7.111.999 901.073 -8.026.431
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
74 -822 97 -207
Ana Ortaklık Payları
-1.500.258 -7.111.177 900.976 -8.026.224
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -0,01250000 -0,09200000 0,00750000 -0,10380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-358.169 -631.549
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-447.711 -789.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
89.542 157.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
89.542 157.887
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-358.169 -631.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.858.353 -7.111.999 269.524 -8.026.431
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
74 -822 97 -207
Ana Ortaklık Payları
-1.858.427 -7.111.177 269.427 -8.026.224http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782110


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.