KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2023 - 22:48
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 14.080.500.153 6.634.262.406
Satışların Maliyeti
20-21 -9.805.631.183 -4.618.321.892
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.274.868.970 2.015.940.514
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.274.868.970 2.015.940.514
Genel Yönetim Giderleri
21 -360.683.395 -180.606.624
Pazarlama Giderleri
21 -1.238.186.374 -587.053.993
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -27.538.055 -1.555.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 499.293.820 188.157.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.122.084.641 -791.607.151
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -25.752.080 104.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.999.918.245 643.380.373
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 92.557.989 3.721.630
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -115.291 -4.541.766
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.092.360.943 642.560.237
Finansman Gelirleri
24 621.007.094 788.520.456
Finansman Giderleri
24 -847.413.308 -545.617.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.865.954.729 885.463.118
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
125.243.574 119.112.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -23.805.343 -11.025.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 149.048.917 130.137.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.991.198.303 1.004.575.346
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.991.198.303 1.004.575.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.842.013 0
Ana Ortaklık Payları
1.980.356.290 1.004.575.346
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 26 6,18500000 3,14700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 26 6,18500000 3,14700000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.505.259.021 1.770.897.224
Dönem Karı (Zararı)
1.991.198.303 1.004.575.346
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.991.198.303 1.004.575.346
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
409.890.600 -68.207.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 288.659.632 236.667.998
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
37.891.514 -3.484.423
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 26.139.435 -4.095.274
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 11.752.079 3.431.637
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.820.786
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
194.575.775 91.936.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.206.145 63.545.167
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 18.020.259 2.122.438
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 36.349.371 26.269.366
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
576.515.722 274.230.633
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-23-24 -216.309.402 -41.128.518
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 670.024.287 305.543.934
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -67.863.595 -27.757.181
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 190.664.432 37.572.398
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
99.715.670 220.553.352
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-313.946.861 -96.126.851
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -313.946.861 -96.126.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -125.243.574 -119.112.228
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.290.109 3.640.921
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.290.109 3.640.921
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-346.987.169 -676.514.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.260.172.704 807.898.671
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.509.645.551 -331.624.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.509.645.551 -331.624.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.274.552 -34.702.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.274.552 -34.702.352
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.345.918.103 -384.728.235
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-97.939.064 -56.101.402
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.614.475.136 1.580.048.636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.614.475.136 1.580.048.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
67.578.171 8.764.858
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.018.350 14.491.132
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.018.350 14.491.132
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20.532.909 11.750.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.140.916.199 1.744.266.373
Ödenen Faiz
-23.896.809 -9.722.441
Alınan Faiz
17.274.686 11.300.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.764.706 -4.535.458
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-62.454.110 -28.556.209
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.424.925 -14.921.748
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
458.608.686 73.065.778
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.147.715.178 -438.308.987
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -135.925.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.655.698 1.420.277
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.655.698 1.420.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-997.121.639 -439.729.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-997.121.639 -439.729.264
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
23 62.489.333
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
4 -1.078.813.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
933.681.084 678.086.278
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.247.996.000 1.218.303.599
Kredilerden Nakit Girişleri
5 3.247.996.000 1.218.303.599
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.399.612.971 -822.181.911
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.400.562.894 -819.413.278
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
5 949.923 -2.768.633
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -18.153.987 -11.671.017
Ödenen Temettüler
-663.019.667 -269.993.520
Ödenen Faiz
5 -609.392.944 -267.061.574
Alınan Faiz
130.139.828 31.299.219
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
245.724.825 799.391.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
291.224.927 2.010.674.515
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 614.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
291.224.927 2.011.289.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.343.107.280 1.331.818.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.634.332.207 3.343.107.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.642.509.918 3.344.879.436
Finansal Yatırımlar
1.241.607.392 133.920.137
Vadeli Mevduatlar
4 1.241.607.392 133.920.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 2.399.757.977 1.043.298.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 206.780.013 135.935.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.192.977.964 907.362.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 25.266.605 14.357.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 153.266 58.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.113.339 14.299.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
75.898.195 114.518.244
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 75.898.195 114.518.244
Stoklar
9 2.364.176.593 1.108.722.999
Peşin Ödenmiş Giderler
123.836.544 67.137.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 123.836.544 67.137.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 434.741 2.774.389
Diğer Dönen Varlıklar
59.776.299 54.649.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
59.776.299 54.649.750
ARA TOPLAM
9.933.264.264 5.884.258.116
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.933.264.264 5.884.258.116
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.590.219 17.503.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.590.219 17.503.736
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
224.882 595.405
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 255.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 224.882 339.857
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
2.071.002.819 2.006.609.450
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 2.071.002.819 2.006.609.450
Maddi Duran Varlıklar
11 2.750.281.504 2.017.050.602
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
52.577.227 55.715.371
Binalar
525.214.522 510.152.605
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.200.807.819 1.041.089.995
Taşıtlar
29.363.630 15.509.222
Mobilya ve Demirbaşlar
117.191.687 94.248.253
Yapılmakta Olan Yatırımlar
703.961.361 214.427.912
Diğer Maddi Duran Varlıklar
121.165.258 85.907.244
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 33.398.987 10.950.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
303.927.439 126.460.828
Şerefiye
14 27.402.832 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
131.719.265
Diğer Haklar
1.489.593 2.132.696
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
107.830.132 92.667.461
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.485.617 31.660.671
Peşin Ödenmiş Giderler
88.173.519 45.137.470
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 88.173.519 45.137.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 389.813.464 180.752.598
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.638.412.833 4.405.060.615
TOPLAM VARLIKLAR
15.571.677.097 10.289.318.731
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.845.400.496 391.219.731
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.845.400.496 391.219.731
Banka Kredileri
5 1.820.908.847 371.620.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.942.848 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 20.548.801 19.598.877
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.287.454.651 1.675.344.950
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.287.454.651 1.675.344.950
Banka Kredileri
5 3.282.420.352 1.667.639.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.034.299 7.705.189
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 4.375.832.527 2.807.484.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 1.484.889.722 1.072.393.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.890.942.805 1.735.090.834
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 113.130.974 41.989.719
Diğer Borçlar
51.168.357 37.678.275
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 2.020.126 1.905.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.148.231 35.773.258
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
67.354.911 16.166.893
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
67.354.911 16.166.893
Türev Araçlar
42.368.590 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
6 42.368.590
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.107.105 24.329.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 31.107.105 24.329.488
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 4.616.663 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
172.994.955 93.790.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
86.638.755 42.253.239
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 86.356.200 51.537.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.137.269 152.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.137.269 152.118
ARA TOPLAM
9.999.566.498 5.088.156.388
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.999.566.498 5.088.156.388
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.696.982.758 2.723.553.052
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.696.982.758 2.723.553.052
Banka Kredileri
5 1.669.095.763 2.718.865.029
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 27.886.995 4.688.023
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
579.066.312 168.516.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 579.066.312 168.516.983
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.276.049.070 2.892.070.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.275.615.568 7.980.226.423
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.247.224.087 2.309.092.308
Ödenmiş Sermaye
19 305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
19 54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-332.595.641 -42.964.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-332.595.641 -42.964.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -332.595.641 -42.964.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
145.516.662 235.393.906
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.553.610 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
149.070.272 235.393.906
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 149.070.272 235.393.906
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 236.806.032 172.029.650
Yasal Yedekler
236.806.032 172.029.650
Diğer Yedekler
992.905 689.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
856.040.360 579.261.062
Net Dönem Karı veya Zararı
1.980.356.290 1.004.575.346
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.837.442 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.296.061.529 2.309.092.308
TOPLAM KAYNAKLAR
15.571.677.097 10.289.318.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971
Transferler
44.335.868 -143.478 495.757.399 -539.949.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.688.954 163.180.310 1.004.575.346 1.140.066.702 1.140.066.702
Kar Payları
-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
632.155 632.155 632.155
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 2.309.092.308
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 2.309.092.308
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 2.309.092.308
Transferler
64.776.382 -1 939.798.965 -1.004.575.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-289.631.247 -3.553.610 -86.323.634 1.980.356.290 1.600.847.799 10.117.866 1.610.965.665
Kar Payları
-663.019.667 -663.019.667 -663.019.667
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
38.719.576 38.719.576
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
303.647 303.647 303.647
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -332.595.641 -3.553.610 149.070.272 236.806.032 992.905 856.040.360 1.980.356.290 3.247.224.087 48.837.442 3.296.061.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.991.198.303 1.004.575.346
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-289.911.193 -27.688.954
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-362.391.969 -34.611.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72.480.776 6.922.238
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 72.480.776 6.922.238
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-90.321.445 163.180.310
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.836.462 186.906.070
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-90.836.462 186.906.070
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.997.811 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-3.997.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.512.828 -23.725.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 4.512.828 -23.725.760
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-380.232.638 135.491.356
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.610.965.665 1.140.066.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.117.866
Ana Ortaklık Payları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.