KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 20:47
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.504.462.155 2.893.937.771 1.532.222.207 1.160.015.822
Satışların Maliyeti
14-15 -3.120.969.931 -2.048.232.286 -1.092.823.342 -770.046.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.383.492.224 845.705.485 439.398.865 389.969.219
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.383.492.224 845.705.485 439.398.865 389.969.219
Genel Yönetim Giderleri
15 -123.483.421 -88.992.658 -44.105.906 -31.562.887
Pazarlama Giderleri
15 -373.870.473 -283.330.940 -131.361.236 -102.382.303
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.525.630 -1.547.115 -474.473 -298.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 127.261.916 83.622.796 49.838.453 24.737.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -255.079.262 -193.318.094 -74.409.212 -73.776.113
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -6.245.490 2.120.259 3.472.510 -1.123.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
750.549.864 364.259.733 242.359.001 205.562.978
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
728.477 122.238 2.049 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-36.314 -544.913 -24.902 -99.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
751.242.027 363.837.058 242.336.148 205.463.082
Finansman Gelirleri
17 162.560.594 169.291.139 11.751.061 96.531.392
Finansman Giderleri
17 -270.770.576 -238.015.387 -87.253.057 -97.930.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
643.032.045 295.112.810 166.834.152 204.064.462
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.908.371 17.584.592 3.425.560 11.709.714
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.676.119 -3.720.816 -1.875.486 -2.391.171
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 35.584.490 21.305.408 5.301.046 14.100.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
669.940.416 312.697.402 170.259.712 215.774.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
669.940.416 312.697.402 170.259.712 215.774.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
669.940.416 312.697.402 170.259.712 215.774.176
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 2,09000000 0,97600000 0,53100000 0,67400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 2,09000000 0,97600000 0,53100000 0,67400000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
853.488.842 701.799.478
Dönem Karı (Zararı)
669.940.416 312.697.402
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
669.940.416 312.697.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
462.284.219 383.396.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 174.809.703 168.603.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.010.653 1.537.282
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.884.304 148.515
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.126.349 1.388.767
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
229.821.047 177.459.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.156.419 26.254.661
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 784.874 3.371.656
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 188.879.754 147.833.597
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
203.273.283 200.732.392
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16-17 -28.278.432 -24.700.835
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16-17 211.617.751 212.895.455
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -20.981.392 -8.052.945
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 40.915.356 20.590.717
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
61.777.472 17.276.313
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.840.535 -29.322.864
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -55.840.535 -29.322.864
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -26.908.371 -17.584.592
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-692.163 422.674
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-692.163 422.674
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-131.966.870 -135.728.218
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-321.507.067 -26.758.734
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-388.604.417 -107.534.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-388.604.417 -107.534.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.920.561 32.345.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.920.561 32.345.934
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-322.357.487 25.258.011
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.181.738 5.509.317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
396.807.485 -58.514.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
396.807.485 -58.514.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.066.677 33.371.508
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.579.413 43.088.255
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.579.413 43.088.255
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.262.439 -283.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
810.717.568 669.334.932
Ödenen Faiz
-5.774.100 -11.303.173
Alınan Faiz
5.711.462 5.932.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.776.220 -655.338
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-30.035.328 -21.180.264
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.137.025 -2.980.445
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
83.782.485 62.651.110
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-246.281.621 -117.635.528
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
886.885 516.180
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
886.885 516.180
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-247.168.506 -118.151.708
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -247.168.506 -118.151.708
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
314.302.079 -209.443.931
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
728.966.387 1.341.059.395
Kredilerden Nakit Girişleri
4 730.303.599 1.345.525.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
4 -1.337.212 -4.465.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-298.803.053 -1.387.018.569
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-298.803.053 -1.387.018.569
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -8.916.059 -9.162.263
Ödenen Temettüler
1 -269.993.520 -34.196.437
Ödenen Faiz
4 -196.310.359 -217.899.221
Alınan Faiz
17 25.025.326 16.940.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
334.333.357 80.832.939
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
921.509.300 374.720.019
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.409 13.714.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
921.526.709 388.434.657
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.331.818.047 790.860.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.253.344.756 1.179.295.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.254.130.185 1.335.061.833
Finansal Yatırımlar
3 0 201.900.603
Vadeli Mevduatlar
0 201.900.603
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 1.077.099.699 727.119.270
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 111.299.219 72.643.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
965.800.480 654.475.444
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
20.555.701 13.225.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 445.352 807.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.110.349 12.417.903
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
5 0 799.242
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 799.242
Stoklar
7 931.697.945 617.649.856
Peşin Ödenmiş Giderler
8 75.819.883 29.002.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.819.883 29.002.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
826.058 21.103.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
826.058 21.103.215
ARA TOPLAM
4.360.129.471 2.945.862.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.360.129.471 2.945.862.080
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 24.273.478 35.844.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.273.478 35.844.978
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
580.020 555.185
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 179.508 156.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
400.512 398.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
5 1.207.324.270 1.030.543.527
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.207.324.270 1.030.543.527
Maddi Duran Varlıklar
9 1.903.641.598 1.829.629.539
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
56.501.231 58.854.422
Binalar
506.536.789 501.636.169
Tesis, Makine ve Cihazlar
983.795.117 987.847.847
Taşıtlar
15.299.332 16.001.781
Mobilya ve Demirbaşlar
82.237.051 78.263.932
Yapılmakta Olan Yatırımlar
178.172.490 108.592.394
Diğer Maddi Duran Varlıklar
81.099.588 78.432.994
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 13.615.099 16.144.338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 108.767.957 107.311.232
Diğer Haklar
2.554.585 4.720.740
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
82.551.085 73.854.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.662.287 28.735.638
Peşin Ödenmiş Giderler
8 25.578.761 27.187.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.578.761 27.187.779
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 97.529.021 67.418.660
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.381.310.204 3.114.635.238
TOPLAM VARLIKLAR
7.741.439.675 6.060.497.318
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 840.366.584 295.967.942
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
840.366.584 295.967.942
Banka Kredileri
819.336.287 272.856.547
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 743.886
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.030.297 22.367.509
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.175.975.087 664.381.904
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.175.975.087 664.381.904
Banka Kredileri
1.167.538.294 656.415.084
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.436.793 7.966.820
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 1.579.815.323 1.199.835.053
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 676.347.664 452.118.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
903.467.659 747.716.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
44.291.538 33.224.861
Diğer Borçlar
25.570.068 22.997.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 1.112.037 1.478.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.458.031 21.518.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7.533.460 8.264.135
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7.533.460 8.264.135
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 32.474.491 19.674.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.474.491 19.674.654
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.436.651 698.970
Kısa Vadeli Karşılıklar
237.661.165 58.524.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.226.900 27.150.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 211.434.265 31.374.040
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.525 26.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.525 26.815
ARA TOPLAM
3.945.197.892 2.303.595.842
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.945.197.892 2.303.595.842
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.791.554.421 2.205.187.152
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.791.554.421 2.205.187.152
Banka Kredileri
1.784.929.217 2.195.585.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.625.204 9.601.711
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 806.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 806.723
Uzun Vadeli Karşılıklar
129.194.741 112.520.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
129.194.741 112.520.630
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.920.749.162 2.318.514.505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.865.947.054 4.622.110.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.875.492.621 1.438.386.971
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.528.367 -15.275.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.528.367 -15.275.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.528.367 -15.275.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
109.159.393 72.213.596
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
109.159.393 72.213.596
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
109.159.393 72.213.596
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
172.029.650 127.693.782
Yasal Yedekler
172.029.650 127.693.782
Diğer Yedekler
522.988 200.582
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
579.261.062 353.497.183
Net Dönem Karı veya Zararı
669.940.416 539.949.789
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.875.492.621 1.438.386.971
TOPLAM KAYNAKLAR
7.741.439.675 6.060.497.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 0 0 0 0 0 4.903 0 0 0 0 0 0 -4.013.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.359.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.224.838 0 200.582 0 277.149.271 114.013.293 0 897.041.984 0 897.041.984
Transferler
3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.719.848 83.282.054 312.697.402 389.259.608 0 389.259.608
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -10.732.857 108.641.584 127.693.782 200.582 353.497.183 312.697.402 1.252.105.155 0 1.252.105.155
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5522 Değişim: 0,02%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5657
Açılış: 32,5468
34,9006 Değişim: 0,10%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.430,87 Değişim: 0,03%
Düşük 2.426,36 24.04.2024 Yüksek 2.433,36
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.