KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:15
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.827.100.485 2.655.628.541 1.132.411.653 1.013.746.089
Satışların Maliyeti
14-15 -2.048.232.286 -2.041.216.225 -770.046.603 -765.556.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
778.868.199 614.412.316 362.365.050 248.189.758
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
778.868.199 614.412.316 362.365.050 248.189.758
Genel Yönetim Giderleri
15 -88.992.658 -75.133.372 -31.562.887 -27.276.365
Pazarlama Giderleri
15 -216.493.654 -225.067.925 -74.778.135 -74.489.097
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.547.115 -792.318 -298.888 -168.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 77.690.140 81.280.791 23.535.099 26.450.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -187.385.438 -102.333.985 -72.574.035 -13.495.281
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 2.120.259 1.491.009 -1.123.228 -3.576.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
364.259.733 293.856.516 205.562.976 155.635.117
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
122.238 12.768 0 420
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Finansman Gelirleri
17 169.291.139 22.526.996 96.531.392 -12.391.110
Finansman Giderleri
17 -238.015.388 -241.451.175 -97.930.013 -84.255.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
295.112.810 74.877.047 204.064.460 58.953.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.584.592 -559.436 11.709.714 -1.329.322
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.720.816 -745.246 -2.391.171 -577.630
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 21.305.408 185.810 14.100.885 -751.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
312.697.402 74.317.611 215.774.174 57.624.002
DÖNEM KARI (ZARARI)
312.697.402 74.317.611 215.774.174 57.624.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
312.697.402 74.317.611 215.774.174 57.624.002
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,97600000 0,23100000 0,67400000 0,17900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,97600000 0,23100000 0,67400000 0,17900000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

17 201.592.282 239.332.506
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -8.052.945 -11.423.297
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -17.584.592 559.436
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
422.674 55.290
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
422.674 55.290
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-135.728.218 -16.676.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.758.734 -40.840.585
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.534.327 -150.572.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-107.534.327 -150.572.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.345.934 -14.263.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.345.934 -14.263.178
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
25.258.011 -14.264.528
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.509.317 -5.002.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.514.143 151.623.694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.514.143 151.623.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.371.508 524.613
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.088.255 -6.767.843
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43.088.255 -6.767.843
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-283.289 -2.118.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
663.964.415 571.784.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-655.338 -2.161.842
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-21.180.264 -14.578.094
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.980.445 1.222.782
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
62.651.110 -57.799.898
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.635.528 -196.941.781
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
516.180 216.200
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
516.180 216.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-118.151.708 -197.157.981
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -118.151.708 -197.157.981
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-207.615.977 105.944.008
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-45.959.174 348.325.939
Kredilerden Nakit Girişleri
4 -41.493.569 348.325.939
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
4 -4.465.605 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.162.263 -4.589.343
Ödenen Temettüler
1 -34.196.437 0
Ödenen Faiz
4 -217.899.221 -261.705.743
Alınan Faiz
17 18.768.179 7.154.047
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
80.832.939 16.759.108
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
376.547.973 407.469.647
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.714.638 -1.303.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
390.262.611 406.166.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
792.595.257 284.147.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.182.857.868 690.313.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.182.857.868 792.595.257
Finansal Yatırımlar
156.592.000 101.696.721
Vadeli Mevduatlar
3 156.592.000 101.696.721
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 712.383.465 621.298.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 42.734.954 28.776.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
669.648.511 592.522.682
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9.854.887 9.199.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 107.373 65.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.747.514 9.134.198
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
13.338.454 1.230.322
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 13.338.454 1.230.322
Stoklar
7 613.474.488 634.680.918
Peşin Ödenmiş Giderler
649.576
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 158.876 282.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
414.921 366.953
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
1.402.122.840 1.040.401.405
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.402.122.840 1.040.401.405
Maddi Duran Varlıklar
9 1.780.450.990 1.826.642.872
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
59.652.881 62.038.311
Binalar
499.093.347 504.778.630
Tesis, Makine ve Cihazlar
991.929.176 1.002.655.807
Taşıtlar
9.495.130 10.515.075
Mobilya ve Demirbaşlar
70.469.180 74.176.702
Yapılmakta Olan Yatırımlar
80.694.488 103.671.039
Diğer Maddi Duran Varlıklar
69.116.788 68.807.308
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 17.357.014 14.697.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 88.593.378 80.616.690
Diğer Haklar
5.850.072 10.709.546
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
62.783.054 47.045.671
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.960.252 22.861.473
Peşin Ödenmiş Giderler
28.169.937 36.430.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 28.169.937 36.430.810
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 19.476.173 6.631.015
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.376.859.941 3.053.903.543
TOPLAM VARLIKLAR
6.100.278.971 5.279.690.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
283.367.060 288.803.357
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
283.367.060 288.803.357
Banka Kredileri
4 272.837.738 272.591.359
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 642.698 1.859.769
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.886.624 14.352.229
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.159.985.478 951.900.414
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.159.985.478 951.900.414
Banka Kredileri
4 1.152.199.315 945.970.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.786.163 5.929.874
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 985.599.594 1.010.752.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 402.569.248 465.912.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
583.030.346 544.840.662
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
61.225.421 27.853.913
Diğer Borçlar
56.943.180 13.507.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 1.088.486 1.315.811
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
55.854.694 12.191.437
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.640.983 10.392.250
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
8 3.640.983 10.392.250
Türev Araçlar
0 1.063.961
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 0 1.063.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.795.228 4.686.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 11.795.228 4.686.922
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 397.350 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
182.724.570 42.019.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.249.508 28.075.958
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 162.475.062 13.943.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.815 294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.815 294
ARA TOPLAM
2.745.718.679 2.350.980.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.745.718.679 2.350.980.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.998.871.187 1.936.566.966
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.998.871.187 1.936.566.966
Banka Kredileri
4 1.988.087.926 1.927.316.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 10.783.261 9.250.905
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 0 12.412.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 0 12.412.854
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
806.723 380.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 806.723 380.765
Uzun Vadeli Karşılıklar
102.777.227 82.307.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
102.777.227 82.307.274
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.102.455.137 2.031.667.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.848.173.816 4.382.648.128
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.252.105.155 897.041.984
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.732.857 -4.013.009
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.732.857 -4.013.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.732.857 -4.013.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
108.641.584 25.359.530
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
108.641.584 25.359.530
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
108.641.584 25.359.530
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
127.693.782 124.224.838
Yasal Yedekler
127.693.782 124.224.838
Diğer Yedekler
200.582 200.582
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
353.497.183 277.149.271
Net Dönem Karı veya Zararı
312.697.402 114.013.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.252.105.155 897.041.984
TOPLAM KAYNAKLAR
6.100.278.971 5.279.690.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-976.756 -976.756 -976.756
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497
Transferler
2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 -25.139.831
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 6.089.645 52.770.657 124.224.838 167.165 277.149.271 74.317.611 894.826.666 0 894.826.666
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984
Transferler
3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.719.848 83.282.054 312.697.402 389.259.608 0 389.259.608
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -10.732.857 108.641.584 127.693.782 200.582 353.497.183 312.697.402 1.252.105.155 0 1.252.105.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
312.697.402 74.317.611 215.774.174 57.624.002
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.719.848 1.373.662 -3.491.548 1.722.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.399.811 1.717.078 -4.364.435 2.152.703
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.679.963 -343.416 872.887 -430.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.679.963 -343.416 872.887 -430.540
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
83.282.054 -100.913.893 44.922.136 -94.128.259
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
93.422.267 -124.954.047 45.084.969 -118.701.994
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
93.422.267 -124.954.047 45.084.969 -118.701.994
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.140.213 24.040.154 -162.833 24.573.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -10.140.213 24.040.154 -162.833 24.573.735
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.562.206 -99.540.231 41.430.588 -92.406.096
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
389.259.608 -25.222.620 257.204.762 -34.782.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
389.259.608 -25.222.620 257.204.762 -34.782.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885057


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4858 Değişim: 1,34%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,3224 Değişim: 1,72%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
772,22 Değişim: 1,43%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.