KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 19:13
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.651.819.036 2.236.847.466 1.013.207.645 822.765.781
Satışların Maliyeti
14-15 -2.030.686.265 -1.662.035.844 -764.678.438 -593.289.392
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
621.132.771 574.811.622 248.529.207 229.476.389
BRÜT KAR (ZARAR)
621.132.771 574.811.622 248.529.207 229.476.389
Genel Yönetim Giderleri
15 -75.133.372 -68.914.939 -27.276.365 -25.185.480
Pazarlama Giderleri
15 -231.623.710 -211.855.916 -74.547.487 -73.134.425
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -792.318 -859.127 -168.106 -149.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 81.280.791 232.508.789 26.450.229 144.838.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -102.498.655 -208.058.663 -13.776.339 -130.667.339
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 1.491.009 -39.677.229 -3.576.021 -9.191.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
293.856.516 277.954.537 155.635.118 135.986.334
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.768 186.246 420 41.323
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-68.058 -4.478 -35.493 -27
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
293.801.226 278.136.305 155.600.045 136.027.630
Finansman Giderleri
17 -218.924.179 -200.065.723 -96.646.720 -79.170.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.877.047 78.070.582 58.953.325 56.856.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-559.436 -2.980.701 -1.329.322 -5.049.877
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -745.246 -1.518.542 -577.630 -942.886
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 185.810 -1.462.159 -751.692 -4.106.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.317.611 75.089.881 57.624.003 51.807.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
74.317.611 75.089.881 57.624.003 51.807.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
74.317.611 75.089.881 57.624.003 51.807.097
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,23100000 0,23300000 0,17900000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,23100000 0,23300000 0,17900000 0,16000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
505.621.467 538.109.060
Dönem Karı (Zararı)
74.317.611 75.089.881
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
74.317.611 75.089.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
518.982.990 377.208.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 145.644.361 121.231.134
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-883.165 40.911.948
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -847.283 44.504.042
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -35.882 -3.592.094
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
129.226.812 125.232.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.220.332 23.157.010
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.125.867 2.832.985
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 93.880.613 99.242.670
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
222.516.231 173.195.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -7.154.047 -5.806.903
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 239.332.506 187.541.468
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 11.423.297 11.596.080
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 -21.085.525 -20.135.526
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.039.429 64.587.226
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
50.579.773 -160.069.617
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 50.579.773 -160.069.617
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 559.436 2.980.701
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
55.290 -181.768
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
55.290 -181.768
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-16.676.319 9.320.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.516.129 -83.876.133
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.401.314 -113.753.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-108.401.314 -113.753.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.263.178 12.761.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.263.178 12.761.398
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.264.528 -203.472.603
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.002.511 -17.159.478
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.777.100 254.915.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
128.777.100 254.915.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
524.613 -10.375.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.767.843 -5.765.269
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.767.843 -5.765.269
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.118.468 -1.026.371
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
571.784.472 368.421.944
Alınan Faiz
17 7.154.047 5.806.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.161.842 -1.894.965
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-14.578.094 1.187.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.222.782 -1.277.941
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-57.799.898 165.865.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-196.941.781 -155.021.668
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
216.200 211.759
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
216.200 211.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-197.157.981 -155.233.427
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -197.157.981 -155.233.427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.789.961 89.928.350
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
348.325.939 294.714.444
Kredilerden Nakit Girişleri
4 348.325.939 294.714.444
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.589.343 0
Ödenen Faiz
4 -261.705.743 -195.549.682
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.759.108 -9.236.412
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
407.469.647 473.015.742
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.303.368 -3.720.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
406.166.279 469.294.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
284.147.243 194.516.054
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
690.313.522 663.810.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 690.313.522 284.147.243
Ticari Alacaklar
6 842.258.783 720.156.163
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 58.853.848 22.626.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
783.404.935 697.529.413
Diğer Alacaklar
15.616.403 18.450.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 216.190 1.122.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.400.213 17.328.306
Türev Araçlar
0 8.141.075
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 0 8.141.075
Stoklar
7 594.825.253 571.623.768
Peşin Ödenmiş Giderler
34.220.431 26.183.166
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 34.220.431 26.183.166
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 1.289.020
Diğer Dönen Varlıklar
35.133.691 19.858.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
35.133.691 19.858.741
ARA TOPLAM
2.212.368.083 1.649.849.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.212.368.083 1.649.849.935
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
46.605.041 39.224.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 46.605.041 39.224.425
Diğer Alacaklar
1.951.772 152.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.951.772 152.524
Türev Araçlar
982.229.990 1.015.154.266
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 982.229.990 1.015.154.266
Maddi Duran Varlıklar
9 1.822.004.140 1.753.497.711
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
62.836.647 65.226.921
Binalar
504.390.967 513.378.088
Tesis, Makine ve Cihazlar
948.168.189 918.057.674
Taşıtlar
10.545.845 9.813.154
Mobilya ve Demirbaşlar
71.760.769 70.112.376
Yapılmakta Olan Yatırımlar
160.941.791 113.457.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
63.359.932 63.452.498
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 12.508.501 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 64.222.655 66.017.302
Diğer Haklar
12.605.059 16.417.444
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
33.776.666 29.305.561
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.840.930 20.294.297
Peşin Ödenmiş Giderler
30.035.622 33.656.241
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 30.035.622 33.656.241
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.959.557.721 2.907.702.469
TOPLAM VARLIKLAR
5.171.925.804 4.557.552.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
463.057.145 70.183.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
463.057.145 70.183.555
Banka Kredileri
4 455.933.650 70.183.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.123.495 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
435.831.375 260.001.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
435.831.375 260.001.723
Banka Kredileri
4 435.831.375 260.001.723
Ticari Borçlar
6 881.788.399 713.541.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 405.856.282 278.256.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
475.932.117 435.285.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.868.503 22.529.743
Diğer Borçlar
6.275.461 13.130.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 1.055.108 1.002.399
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.220.353 12.128.205
Türev Araçlar
23.975 50.688.422
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 23.975 50.688.422
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.842.611 5.952.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.842.611 5.952.724
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
679.008 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
129.030.347 32.598.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.532.967 18.179.204
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 110.497.380 14.419.038
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.383 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.383 0
ARA TOPLAM
1.949.452.207 1.168.626.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.949.452.207 1.168.626.958
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.249.516.685 2.331.913.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.249.516.685 2.331.913.269
Banka Kredileri
4 2.241.439.788 2.331.913.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 8.076.897 0
Ticari Borçlar
6 11.141.533 52.648.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 11.141.533 52.648.185
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.638 84.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.638 84.168
Uzun Vadeli Karşılıklar
66.405.387 58.629.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
66.405.387 58.629.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 580.688 24.707.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.327.646.931 2.467.982.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.277.099.138 3.636.609.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
894.826.666 920.943.253
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 74.317.611 95.741.377
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
894.826.666 920.943.253
TOPLAM KAYNAKLAR
5.171.925.804 4.557.552.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 0 96.094.307 95.203.492 683.480.020 0 683.480.020
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.891.243 -1.891.243 -1.891.243
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 0 94.203.064 95.203.492 681.588.777 0 681.588.777
Transferler
4.674.059 90.529.433 -95.203.492 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.268.558 366.573.057 75.089.881 438.394.380 0 438.394.380
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
84.376 84.376 84.376
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 3.215.946 374.960.363 121.876.991 84.376 184.732.497 75.089.881 1.120.067.533 0 1.120.067.533
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-976.756 -976.756 0 -976.756
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497
Transferler
2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.373.662 -100.913.893 74.317.611 -25.222.620 0 -25.222.620
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
82.789 82.789 82.789
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 6.089.645 52.770.657 124.224.838 167.165 277.149.271 74.317.611 894.826.666 0 894.826.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
74.317.611 75.089.881 57.624.003 51.807.097
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.373.662 -3.268.558 1.722.163 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.717.078 -4.085.698 2.152.703 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-343.416 817.140 -430.540 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -343.416 817.140 -430.540 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-100.913.893 366.573.057 -94.128.259 184.029.939
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.954.047 458.635.437 -118.701.994 230.396.378
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-124.954.047 458.635.437 -118.701.994 230.396.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.040.154 -92.062.380 24.573.735 -46.366.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 24.040.154 -92.062.380 24.573.735 -46.366.439
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-99.540.231 363.304.499 -92.406.096 184.029.939
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.222.620 438.394.380 -34.782.093 235.837.036
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-25.222.620 438.394.380 -34.782.093 235.837.036http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795648


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5697 Değişim: 0,09%
Düşük 32,4899 25.04.2024 Yüksek 32,5763
Açılış: 32,54
34,8695 Değişim: 0,12%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 34,9826
Açılış: 34,8286
2.426,47 Değişim: 0,14%
Düşük 2.419,83 25.04.2024 Yüksek 2.426,94
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.