KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 19:25
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.236.847.466 1.620.695.542 822.765.781 612.672.810
Satışların Maliyeti
14 -1.662.035.844 -1.199.528.998 -593.289.392 -446.441.218
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
574.811.622 421.166.544 229.476.389 166.231.592
BRÜT KAR (ZARAR)
574.811.622 421.166.544 229.476.389 166.231.592
Genel Yönetim Giderleri
14 -68.914.939 -63.547.668 -27.077.282 -16.340.103
Pazarlama Giderleri
14 -211.855.916 -171.341.200 -73.134.425 -54.414.054
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -859.127 -5.962.439 -149.696 -2.036.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 232.730.824 58.112.802 145.060.566 18.113.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -217.611.856 -27.808.478 -140.634.595 -11.689.613
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -39.677.229 -18.808.634 -9.191.646 -7.575.091
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
268.623.379 191.810.927 124.349.311 92.290.110
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
186.246 230.240 41.323 52.476
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.478 -9.359 -27 -6.256
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
268.805.147 192.031.808 124.390.607 92.336.330
Finansman Giderleri
16 -190.734.565 -120.031.022 -67.533.633 -41.711.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.070.582 72.000.786 56.856.974 50.624.767
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.980.701 3.670.128 -5.049.877 -1.558.187
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.518.542 -1.998.877 -942.886 -1.288.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.462.159 5.669.005 -4.106.991 -269.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.089.881 75.670.914 51.807.097 49.066.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.089.881 75.670.914 51.807.097 49.066.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
75.089.881 75.670.914 51.807.097 49.066.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,23300000 0,23600000 0,16100000 0,15300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 327.501 114.135.542 19.049.069 80.112.628 570.186.060 0 570.186.060
Transferler
3.067.390 77.045.238 -80.112.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.005.514 75.670.914 59.665.400 59.665.400
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 -15.678.013 117.202.932 96.094.307 75.670.914 629.851.460 0 629.851.460
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 96.094.307 95.203.492 683.480.020 0 683.480.020
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.891.243 -1.891.243 0 -1.891.243
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 94.203.064 95.203.492 681.588.777 0 681.588.777
Transferler
4.674.059 90.529.433 -95.203.492
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.268.558 366.573.057 75.089.881 438.394.380 0 438.394.380
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-84.376 84.376 0 84.376
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 3.215.946 374.960.363 121.961.367 184.732.497 75.089.881 1.120.067.533 0 1.120.067.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
528.788.272 260.531.167
Dönem Karı (Zararı)
75.089.881 75.670.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
75.089.881 75.670.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
367.887.408 314.363.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 121.231.134 76.684.578
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
40.911.948 21.136.895
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 44.504.042 21.836.895
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.592.094 -700.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
125.232.665 99.300.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.157.010 30.403.368
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.832.985 1.405.644
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 99.242.670 67.491.232
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
173.195.119 109.518.296
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.806.903 -271.161
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
187.541.468 120.202.219
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11.596.080 3.623.014
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-20.135.526 -14.035.776
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
64.587.226 27.371.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-160.069.617 -15.756.547
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-160.069.617 -15.756.547
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.980.701 -3.670.128
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-181.768 -220.881
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-181.768 -220.881
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.876.133 -115.127.842
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.753.629 -151.354.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.753.629 -151.354.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.761.398 15.947.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.761.398 15.947.301
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-203.472.603 -28.862.321
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.159.478 1.047.989
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
254.915.461 63.386.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
254.915.461 63.386.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.375.642 -13.232.883
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.765.269 -2.483.121
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.765.269 -2.483.121
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.026.371 423.376
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
359.101.156 274.906.914
Alınan Faiz
16 5.806.903 271.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.894.965 -5.049.870
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11 -1.214.259 -549.077
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.277.941 -1.359.399
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 168.267.378 -7.688.562
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-155.021.668 -373.314.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
211.759 708.897
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
211.759 708.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-155.233.427 -374.023.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -155.233.427 -374.023.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.249.138 56.888.598
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
294.714.444 193.591.200
Kredilerden Nakit Girişleri
294.714.444 193.591.200
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16 27.820.067
Ödenen Faiz
-195.549.682 -164.522.669
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
84.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
473.015.742 -55.894.924
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.720.846 311.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
469.294.896 -55.583.434
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.516.054 174.696.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
663.810.950 119.113.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
75.089.881 75.670.914 51.807.097 49.066.580
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.268.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.085.698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 817.140
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
817.140
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
366.573.057 -16.005.514 184.029.939 7.330.283
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
458.635.437 -20.006.893 230.396.378 9.162.853
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
458.635.437 -20.006.893 230.396.378 9.162.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 -92.062.380 4.001.379 -46.366.439 -1.832.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-92.062.380 4.001.379 -46.366.439 -1.832.570
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
363.304.499 -16.005.514 184.029.939 7.330.283
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
438.394.380 59.665.400 235.837.036 56.396.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
438.394.380 59.665.400 235.837.036 56.396.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 663.810.950 194.516.054
Ticari Alacaklar
6 858.727.811 755.296.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 39.614.034 21.514.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
819.113.777 733.781.877
Diğer Alacaklar
22.193.796 16.148.540
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 912.158 6.731.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.281.638 9.416.767
Türev Araçlar
5 22.841.486 115.529
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22.841.486 115.529
Stoklar
7 597.194.155 393.225.371
Peşin Ödenmiş Giderler
8 32.975.165 20.609.068
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.975.165 20.609.068
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 230.653
Diğer Dönen Varlıklar
1.484.217 21.060.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.484.217 21.060.699
ARA TOPLAM
2.199.227.580 1.401.202.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.199.227.580 1.401.202.356
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 59.715.432 76.918.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
59.715.432 76.918.143
Diğer Alacaklar
143.098 135.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
143.098 135.285
Türev Araçlar
5 1.551.941.963 185.075.543
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.551.941.963 185.075.543
Maddi Duran Varlıklar
9 1.722.893.696 1.692.960.221
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
65.985.875 7.050.131
Binalar
515.013.680 103.715.184
Tesis, Makine ve Cihazlar
886.447.099 425.742.167
Taşıtlar
10.132.056 4.166.885
Mobilya ve Demirbaşlar
68.668.951 56.973.403
Yapılmakta Olan Yatırımlar
115.248.534 1.034.757.112
Diğer Maddi Duran Varlıklar
61.397.501 60.555.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 65.521.423 61.023.341
Diğer Haklar
17.943.672 23.157.023
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
27.233.091 19.862.237
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.344.660 18.004.081
Peşin Ödenmiş Giderler
8 30.792.642 28.407.601
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.792.642 28.407.601
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 7.091.785
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.431.008.254 2.051.611.919
TOPLAM VARLIKLAR
5.630.235.834 3.452.814.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 368.433.152 43.347.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
368.433.152 43.347.269
Banka Kredileri
368.433.152 43.347.269
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
224.088.243 364.297.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 224.088.243 364.297.526
Banka Kredileri
224.088.243 364.297.526
Ticari Borçlar
6 873.680.198 587.509.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 403.230.504 230.009.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
470.449.694 357.499.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31.116.603 24.746275.398
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 1.337.772 951.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.951.745 12.323.816
Türev Araçlar
5 5.071.882 6.059.785
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.071.882 6.059.785
Ertelenmiş Gelirler
8 3.927.947 9.030.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.927.947 9.030.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 240.601
Kısa Vadeli Karşılıklar
127.875.837 27.611.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.675.813 20.273.264
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 108.200.024 7.338.628
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
220.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
220.613
ARA TOPLAM
1.641.944.593 1.075.878.841
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.641.944.593 1.075.878.841
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.678.138.015 1.622.349.866
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.053.794.437 661.797.918
Banka Kredileri
1.053.794.437 661.797.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.624.343.578 960.551.948
Banka Kredileri
1.624.343.578 960.551.948
Ticari Borçlar
18 47.291.874 11.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
47.291.874
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.521
Türev Araçlar
5 22.268.055
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22.268.055
Ertelenmiş Gelirler
8 143.776 457.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
143.776 457.759
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.567.856 48.368.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
57.567.856 48.368.213
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 85.082.187
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.868.223.708 1.693.455.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.510.168.301 2.769.334.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.120.067.533 683.480.020
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.215.946 6.484.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.215.946 6.484.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.215.946 6.484.504
Diğer Kazançlar (Kayıplar)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
374.960.363 8.387.306
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
374.960.363 8.387.306
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
374.960.363 8.387.306
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
121.961.367 117.202.932
Yasal Yedekler
121.961.367 117.202.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
184.732.497 96.094.307
Net Dönem Karı veya Zararı
75.089.881 95.203.492
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.120.067.533 683.480.020
TOPLAM KAYNAKLAR
5.630.235.834 3.452.814.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716015


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.