KAP ***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.02.2023 - 20:15
KAP ***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
320.000 251 -10.998 66.766 17.243 393.262
Yeni Bakiye
320.000 251 -10.998 66.766 17.243 393.262
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.589 68.647 99.236
Kar Dağıtımı
17.243 -17.243
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17.243 -17.243
Dönem Sonu Bakiyeler
16 320.000 251 19.591 84.009 68.647 492.498
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
320.000 251 19.591 84.009 68.647 492.498
Yeni Bakiye
320.000 251 19.591 84.009 68.647 492.498
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
112.118 276.891 389.009
Kar Dağıtımı
68.647 -68.647
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.647 -68.647
Dönem Sonu Bakiyeler
16 320.000 251 131.709 152.656 276.891 881.507


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18 589.829 400.639
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
18 589.829 400.639
Finansal Kiralama Gelirleri
380.016 261.436
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
193.585 125.490
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.228 13.713
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -541.608 -266.874
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-315.953 -165.078
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-242 -231
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.633 0
Diğer Faiz Giderleri
-213.575 -100.213
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.205 -1.352
BRÜT KAR (ZARAR)
48.221 133.765
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -151.636 -92.020
Personel Giderleri
-42.503 -22.961
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.061 -13
Genel İşletme Giderleri
-108.072 -69.046
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-103.415 41.745
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 5.340.007 10.136.473
Bankalardan Alınan Faizler
64.372 6.530
Türev Finansal İşlemler Karı
538.249 45.340
Kambiyo İşlemleri Karı
4.393.720 9.969.738
Diğer
343.666 114.865
KARŞILIK GİDERLERİ
10.136 -54.161
Beklenen Zarar Karşılıkları
48.720 -54.161
Diğer
-38.584 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -4.865.487 -10.025.338
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-95.817 -21.645
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.769.670 -10.003.693
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
381.241 98.719
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
381.241 98.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
21 -104.350 -30.072
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-104.350 -93.514
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
63.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
276.891 68.647
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
276.891 68.647
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
276.891 68.647
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
267.148 213.206
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
233.602 261.436
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-255.437 -165.309
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.228 13.713
Elde Edilen Diğer Kazançlar
193.585 125.490
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
21.438 35.474
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-43.564 -22.875
Diğer
101.296 -34.723
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
643.618 -2.431
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-579.935 -870.827
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-294.829 -327.751
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
36 -310
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.363.040 1.134.823
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
155.306 61.634
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
910.766 210.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-857.649 -291.840
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
441.806 171.283
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-415.843 -120.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
40.545 21.573
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
535.468 111.791
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
267.581 155.790
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 803.049 267.581


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
276.891 68.647
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
112.118 30.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
112.118 30.589
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
150.706 38.343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -38.588 -7.754
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
389.009 99.236


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 652.387 154.276 806.663 214.569 53.138 267.707
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 304.569 202.049 506.618 415.736 25.916 441.652
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10 1.385.558 3.091.042 4.476.600 922.964 2.827.287 3.750.251
Kiralama İşlemleri (Net)
860.920 3.209.177 4.070.097 460.988 2.948.338 3.409.326
Finansal Kiralama Alacakları
1.162.142 3.818.222 4.980.364 602.367 3.539.245 4.141.612
Faaliyet Kiralaması Alacakları
11.139 0 11.139 3.457 3.457
Kazanılmamış Gelirler (-)
-312.361 -609.045 -921.406 -144.836 -590.907 -735.743
Takipteki Alacaklar
683.199 8.595 691.794 639.375 17.184 656.559
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-158.561 -126.730 -285.291 -177.399 -138.235 -315.634
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.367.786 0 1.367.786 661.123 0 661.123
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 2.447 0 2.447 1.555 0 1.555
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0 352 0 352
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
21 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
15 236.236 75.430 311.666 45.286 36.165 81.451
ARA TOPLAM
3.948.983 3.522.797 7.471.780 2.261.585 2.942.506 5.204.091
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0 10 0 10
Satış Amaçlı
0 0 0 10 0 10
VARLIKLAR TOPLAMI
3.948.983 3.522.797 7.471.780 2.261.595 2.942.506 5.204.101
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
7 824.816 5.086.180 5.910.996 171.690 4.311.117 4.482.807
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
10 1.509 0 1.509 1.473 0 1.473
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
13 25.626 9.837 35.463 99.958 17.190 117.148
KARŞILIKLAR
14 17.754 39.870 57.624 6.105 0 6.105
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.195 0 2.195 1.029 0 1.029
Diğer Karşılıklar
15.559 39.870 55.429 5.076 0 5.076
CARİ VERGİ BORCU
21 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
21 154.644 0 154.644 11.706 0 11.706
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
9 282.006 148.031 430.037 60.429 31.935 92.364
ARA TOPLAM
1.306.355 5.283.918 6.590.273 351.361 4.360.242 4.711.603
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 753.741 127.766 881.507 485.157 7.341 492.498
Ödenmiş Sermaye
320.000 0 320.000 320.000 0 320.000
Sermaye Yedekleri
251 0 251 251 0 251
Diğer Sermaye Yedekleri
251 0 251 251 0 251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.943 127.766 131.709 12.250 7.341 19.591
Kar Yedekleri
152.656 0 152.656 84.009 0 84.009
Yasal Yedekler
12.592 0 12.592 9.191 0 9.191
Olağanüstü Yedekler
140.064 0 140.064 74.818 0 74.818
Kar veya Zarar
276.891 0 276.891 68.647 0 68.647
Dönem Net Kâr veya Zararı
276.891 0 276.891 68.647 0 68.647
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.060.096 5.411.684 7.471.780 836.518 4.367.583 5.204.101


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
10 11.580.928 147.954.377 159.535.305 9.719.459 105.698.708 115.418.167
VERİLEN TEMİNATLAR
13 295.327 1.894 297.221 94.838 1.395 96.233
TAAHHÜTLER
215.148 148.991 364.139 76.293 128.008 204.301
Cayılamaz Taahhütler
0 7.314 7.314 0 8.468 8.468
Cayılabilir Taahhütler
215.148 141.677 356.825 76.293 119.540 195.833
Kiralama Taahhütleri
215.148 141.677 356.825 76.293 119.540 195.833
Finansal Kiralama Taahhütleri
215.148 141.677 356.825 76.293 119.540 195.833
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13 1.632.278 8.840.675 10.472.953 1.114.824 8.184.266 9.299.090
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
197.997 7.380.108 7.578.105 194.674 6.421.881 6.616.555
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
197.997 7.380.108 7.578.105 194.674 6.421.881 6.616.555
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.434.281 1.460.567 2.894.848 920.150 1.762.385 2.682.535
Swap Alım Satım İşlemleri
1.434.281 1.460.567 2.894.848 920.150 1.762.385 2.682.535
EMANET KIYMETLER
11.777 3.960 15.737 4.066 6.161 10.227
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
13.735.458 156.949.897 170.685.355 11.009.480 114.018.538 125.028.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113248


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.