KAP ***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.03.2021 - 18:11
KAP ***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 8.855 0 24.932 0 29.341 0 283.379
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.817 0 0 -26.817
Yeni Bakiye
220.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 8.855 0 24.932 -26.817 29.341 0 256.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.689 0 0 0 39.310 0 19.621
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.341 0 -29.341 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.341 0 -29.341 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 320.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 -10.834 0 54.273 -26.817 39.310 0 376.183
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
320.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 -10.834 0 54.273 -26.817 39.310 0 376.183
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
320.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 -10.834 0 54.273 -26.817 39.310 0 376.183
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164 0 0 0 17.243 0 17.079
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.493 26.817 -39.310 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.493 26.817 -39.310 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 320.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 -10.998 0 66.766 0 17.243 0 393.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18 317.553 278.334
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
18 317.553 278.334
Finansal Kiralama Gelirleri
231.417 243.582
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
79.829 31.313
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.307 3.439
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -187.158 -173.325
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-135.468 -133.843
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-252 -233
Diğer Faiz Giderleri
-49.239 -32.861
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.199 -6.388
BRÜT KAR (ZARAR)
130.395 105.009
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -75.076 -56.263
Personel Giderleri
-16.403 -14.718
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-236 -124
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-58.437 -41.421
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
55.319 48.746
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 3.309.481 2.738.924
Bankalardan Alınan Faizler
3.680 2.760
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
16.170 21.356
Kambiyo İşlemleri Karı
3.251.585 2.685.350
Diğer
38.046 29.458
KARŞILIK GİDERLERİ
-81.804 -51.051
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-77.300 -51.051
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-4.504 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -3.257.447 -2.685.388
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
-193 -76
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-3.194 -1.962
Kambiyo İşlemleri Zararı
-3.254.060 -2.683.350
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
25.549 51.231
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.549 51.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
21 -8.306 -11.921
Cari Vergi Karşılığı
-10.446 -6.497
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-18.227 -8.851
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
20.367 3.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
17.243 39.310
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
17.243 39.310
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.243 39.310
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
119.014 12.252
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
304.473 251.706
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-175.959 -157.217
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.307 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
48.547 3.439
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
29.165 5.173
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.403 -14.718
Ödenen Vergiler
-27.373 -11.764
Diğer
-49.743 -64.367
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
226.643 50.359
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-269.317 -130.903
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-134.949 -62.330
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.061 3.844
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
592.788 201.698
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
40.182 38.050
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
345.657 62.611
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-326.109 -171.662
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
40.607 2.259
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 100.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 100.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
21.296 12.584
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
81.451 3.529
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
74.339 70.810
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 155.790 74.339


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.243 39.310
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-164 -19.689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-164 -19.689
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
145 -25.244
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-309 5.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.079 19.621


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 10.564 145.241 155.805 481 73.860 74.341
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 79.192 3.173 82.365 67.456 2.145 69.601
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10 456.062 2.526.770 2.982.832 437.493 2.399.332 2.836.825
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
406.396 2.397.765 2.804.161 359.929 2.334.548 2.694.477
Finansal Kiralama Alacakları
506.090 2.885.302 3.391.392 484.523 2.843.319 3.327.842
Faaliyet Kiralaması Alacakları
4.855 0 4.855 1.769 0 1.769
Kazanılmamış Gelirler (-)
-104.549 -487.537 -592.086 -126.363 -508.771 -635.134
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
10 84.773 291.323 376.096 98.525 147.103 245.628
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
10 -35.107 -162.318 -197.425 -20.961 -82.319 -103.280
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 431.479 0 431.479 155.399 0 155.399
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 1.888 0 1.888 1.291 0 1.291
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 27.373 0 27.373 10.544 0 10.544
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
21 22.741 0 22.741 20.910 0 20.910
DİĞER AKTİFLER
15 40.563 42.516 83.079 45.192 24.932 70.124
ARA TOPLAM
1.069.862 2.717.700 3.787.562 738.766 2.500.269 3.239.035
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
6 118.170 0 118.170 1.239 0 1.239
Satış Amaçlı
118.170 0 118.170 1.239 1.239
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.188.032 2.717.700 3.905.732 740.005 2.500.269 3.240.274
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
7 456.002 2.891.982 3.347.984 194.051 2.552.145 2.746.196
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
10 1.783 0 1.783 3.844 3.844
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
8 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
13 38.404 52.298 90.702 18.023 14.129 32.152
KARŞILIKLAR
14 5.952 0 5.952 2.918 0 2.918
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0
Ça 2.654.303
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
371.665 346.316 717.981 0 13.265 13.265
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
371.665 346.316 717.981 0 13.265 13.265
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
2.916 5.313 8.229 3.366 1.321 4.687
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.106.307 67.410.557 77.516.864 8.110.781 43.041.498 51.152.279http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914564


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 1,51% Hacim : 5.354 Mio.TL Son veri saati : 11:30
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.401
Açılış: 1.381
8,0612 Değişim: -0,55%
Düşük 8,0509 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6586 Değişim: -0,40%
Düşük 9,6469 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
453,38 Değişim: -0,34%
Düşük 452,11 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.