KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:29
KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.185.000 184 18.075 -3.141 1.705 -4.214 40.256 164.762 109.848 1.512.475 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-174.343 -174.343 -174.343
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-174.343 -174.343 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 184 18.075 -3.141 1.705 -4.214 40.256 164.762 -64.495 1.338.132 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
457 -4.230 20.380 48.549 65.156 65.156
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
296 296 296
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
1.413 108.435 -109.848 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.413 108.435 -109.848 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.185.296 1.597 18.075 -3.141 2.162 -8.444 60.636 273.197 -174.343 48.549 1.403.584 1.403.584
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 -99 19.610 -3.058 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 -99 19.610 -3.058 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -10.845 36.444 -988 35.092 59.727 59.727
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Kar Dağıtımı
-13.572 175.331 -161.759 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-13.572 175.331 -161.759 0 0
Diğer
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 -99 19.610 -3.058 5.694 -33.817 117.660 259.625 0 35.092 1.935.707 1.935.707


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.660.818 29.751.277 35.412.095 6.320.271 31.644.654 37.964.925
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 543.213 1.751.899 2.295.112 597.086 1.722.881 2.319.967
Teminat Mektupları
542.802 1.149.110 1.691.912 596.675 1.089.509 1.686.184
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
9.988 3.883 13.871 10.249 3.643 13.892
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
532.814 1.145.227 1.678.041 586.426 1.085.866 1.672.292
Banka Kredileri
411 69.732 70.143 411 102.926 103.337
İthalat Kabul Kredileri
411 69.732 70.143 411 102.926 103.337
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
0 250.101 250.101 0 385.116 385.116
Belgeli Akreditifler
250.101 250.101 385.116 385.116
Diğer Akreditifler
0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
282.956 282.956 145.330 145.330
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 641.130 949.999 1.591.129 409.255 299.806 709.061
Cayılamaz Taahhütler
641.130 949.999 1.591.129 409.255 299.806 709.061
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
479.591 949.999 1.429.590 257.670 299.806 557.476
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
77.881 77.881 77.343 77.343
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
83.658 83.658 74.242 74.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.476.475 27.049.379 31.525.854 5.313.930 29.621.967 34.935.897
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.012.404 5.423.043 6.435.447 1.083.828 5.645.797 6.729.625
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.012.404 5.423.043 6.435.447 1.083.828 5.645.797 6.729.625
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.464.071 21.626.336 25.090.407 4.230.102 23.976.170 28.206.272
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
227.393 225.010 452.403 757.320 664.439 1.421.759
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
72.766 142.857 215.623 124.973 532.250 657.223
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
154.627 82.153 236.780 632.347 132.189 764.536
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.248.030 17.522.065 18.770.095 1.245.181 18.032.660 19.277.841
Swap Para Alım İşlemleri
521.779 5.081.058 5.602.837 948.271 4.312.360 5.260.631
Swap Para Satım İşlemleri
726.251 4.802.337 5.528.588 296.910 4.746.372 5.043.282
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.819.335 3.819.335 4.486.964 4.486.964
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.819.335 3.819.335 4.486.964 4.486.964
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.823.778 3.879.261 5.703.039 2.227.601 5.279.071 7.506.672
Para Alım Opsiyonları
372.802 2.407.475 2.780.277 528.333 3.150.835 3.679.168
Para Satım Opsiyonları
1.450.976 1.471.786 2.922.762 1.699.268 2.128.236 3.827.504
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
164.870 164.870 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
40.257.895 45.807.736 86.065.631 37.264.918 43.505.919 80.770.837
EMANET KIYMETLER
4.227.013 560.627 4.787.640 1.025.971 385.612 1.411.583
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.715.746 190.167 3.905.913 333.358 182.180 515.538
Tahsile Alınan Çekler
494.859 67.001 561.860 673.437 83.592 757.029
Tahsile Alınan Ticari Senetler
16.408 16.239 32.647 19.176 22.820 41.996
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
287.220 287.220 97.020 97.020
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
36.030.882 45.247.109 81.277.991 36.238.947 43.120.307 79.359.254
Menkul Kıymetler
69.771 69.771 56.132 56.132
Teminat Senetleri
22.072.280 17.771.549 39.843.829 22.275.449 17.248.376 39.523.825
Emtia
864.492 749.754 1.614.246 886.897 660.754 1.547.651
Varant
0 0
Gayrimenkul
11.451.120 22.196.783 33.647.903 11.509.609 20.785.740 32.295.349
Diğer Rehinli Kıymetler
1.573.219 4.529.023 6.102.242 1.510.860 4.425.437 5.936.297
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
45.918.713 75.559.013 121.477.726 43.585.189 75.150.573 118.735.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
46.685 384.399
Alınan Faizler
615.042 420.679
Ödenen Faizler
-383.900 -333.241
Alınan Temettüler
2.762
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.287 25.689
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
76.945 17.249
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-53.551 -6.593
Ödenen Vergiler
-278 -12.288
Diğer
-218.622 272.904
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-555.842 -318.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-35.487 -19.540
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-127.604 -5.184
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
304.063 -676.754
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-349.765 -21.610
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
60.318 303.243
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-955.510 115.877
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
496.281 302.154
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
51.862 -316.508
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-509.157 66.077
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.962 -12.818
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.627 -2.283
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.047 8.737
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.448 -1.811
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.990 -17.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 296
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 296
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
74.126 -62.381
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-432.069 -8.826
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.650.063 1.262.144
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.217.994 1.253.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
35.092 48.549
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
24.635 16.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.635 16.607
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-13.904 -5.423
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
46.723 26.128
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.208 -4.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.727 65.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.340.078 1.759.988 4.100.066 2.479.152 2.024.626 4.503.778
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-a 1.227.384 1.420.163 2.647.547 1.385.180 1.566.479 2.951.659
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-c 1.217.924 1.029.871 2.247.795 1.373.278 1.373.138 2.746.416
Bankalar
1.235 390.292 391.527 3.267 193.341 196.608
Para Piyasalarından Alacaklar
8.750 8.750 9.000 9.000
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
I-b -525 -525 -365 -365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.583 46.873 48.456 1.117 11.654 12.771
Devlet Borçlanma Senetleri
1.063 4.416 5.479 1.117 10.938 12.055
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
520 520 0
Diğer Finansal Varlıklar
I-d 42.457 42.457 716 716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
249.235 138.866 388.101 258.862 134.287 393.149
Devlet Borçlanma Senetleri
236.525 138.866 375.391 248.906 134.287 383.193
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.218 12.218 9.456 9.456
Diğer Finansal Varlıklar
I-l 492 492 500 500
Türev Finansal Varlıklar
861.876 154.086 1.015.962 833.993 312.206 1.146.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
183.474 137.379 320.853 197.765 283.466 481.231
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
678.402 16.707 695.109 636.228 28.740 664.968
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.584.558 11.251.203 16.835.761 5.975.521 11.050.481 17.026.002
Krediler
I-e-f 5.326.843 9.129.901 14.456.744 5.686.116 8.999.987 14.686.103
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 594.732 2.270.900 2.865.632 602.059 2.197.001 2.799.060
Faktoring Alacakları
I-e-f 7 7 7 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 251.161 251.161 0 236.801 236.801
Devlet Borçlanma Senetleri
251.161 251.161 236.801 236.801
Diğer Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -337.024 -400.759 -737.783 -312.661 -383.308 -695.969
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 156.774 0 156.774 113.385 0 113.385
Satış Amaçlı
156.774 156.774 113.385 113.385
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
208.345 208.345 63.737 63.737
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
43.373 0 43.373 45.003 0 45.003
Diğer
43.373 43.373 45.003 45.003
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
21.730 21.730 15.757 15.757
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 17.143 17.143 22.960 22.960
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 109.748 179.422 289.170 147.782 90.461 238.243
VARLIKLAR TOPLAMI
8.481.749 13.190.613 21.672.362 8.863.297 13.165.568 22.028.865
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
3.298.776 5.784.148 9.082.924 4.150.781 5.764.519 9.915.300
ALINAN KREDİLER
175.129 7.096.074 7.271.203 128.809 6.731.798 6.860.607
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
8.652 180.625 189.277 8.922 171.306 180.228
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
167.819 93.301 261.120 256.757 102.441 359.198
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
112.888 86.522 199.410 196.855 92.070 288.925
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
54.931 6.779 61.710 59.902 10.371 70.273
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
25.799 103.520 129.319 0
KARŞILIKLAR
50.758 25.989 76.747 65.166 26.497 91.663
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
30.877 30.877 46.777 46.777
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
19.881 25.989 45.870 18.389 26.497 44.886
CARİ VERGİ BORCU
36.809 36.809 29.570 29.570
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
24.096 24.096 6.203 6.203
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 1.705.147 1.705.147 0 1.599.472 1.599.472
Krediler
1.705.147 1.705.147 1.599.472 1.599.472
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
137.121 822.892 960.013 202.453 908.191 1.110.644
ÖZKAYNAKLAR
1.937.040 -1.333 1.935.707 1.872.094 3.886 1.875.980
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 1.535.000 1.535.000 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-99 0 -99 -99 0 -99
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-99 -99 -99 -99
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.552 16.552 16.552 16.552
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
90.870 -1.333 89.537 60.028 3.886 63.914
Kar Yedekleri
259.625 0 259.625 273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
22.870 22.870 21.402 21.402
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
236.755 236.755 251.795 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
35.092 0 35.092 -12.584 0 -12.584
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 -174.343 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
35.092 35.092 161.759 161.759
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.861.999 15.810.363 21.672.362 6.720.755 15.308.110 22.028.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 661.330 493.453
Kredilerden Alınan Faizler
400.772 353.672
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.333 6.879
Bankalardan Alınan Faizler
10.957 9.918
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
23.747 2.789
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
14.850 8.198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
504 535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.421 5.600
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.925 2.063
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
59.925 42.623
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 140.746 69.374
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -466.706 -329.344
Mevduata Verilen Faizler
-248.837 -178.553
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-114.063 -74.595
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.025 -2.836
Kiralama Faiz Giderleri
-2.635
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -99.146 -73.360
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
194.624 164.109
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
8.918 14.632
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.533 18.674
Gayri Nakdi Kredilerden
6.454 5.131
Diğer
IV-k 7.079 13.543
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.615 -4.042
Gayri Nakdi Kredilere
-39 -105
Diğer
IV-k -4.576 -3.937
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 20.564 6.713
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.290 1.516
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
35.327 -1.349
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-17.053 6.546
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 9.421 8.426
FAALİYET BRÜT KÂRI
236.289 193.880
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -72.871 -38.777
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -690 -295
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-53.932 -41.071
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -64.629 -49.691
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
44.167 64.046
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 44.167 64.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -9.075 -15.497
Cari Vergi Karşılığı
6.422 -2.253
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-42.639 -44.886
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
27.142 31.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 35.092 48.549
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 35.092 48.549
Grubun Karı (Zararı)
35.092 48.549
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763368


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 0,00% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4618 Değişim: -0,33%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2482 Değişim: -0,35%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
796,97 Değişim: -0,44%
Düşük 795,96 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.