KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.02.2019 - 23:27
KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 1.705 -4.214 40.256 164.762 109.848 1.512.475 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 -174.343 -174.343
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 -64.495 0 1.338.132 0 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.535 83 0 0 3.965 -18.758 40.960 0 0 0 161.759 189.544 0 189.544
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
348.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.304 0 348.304
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.696 0 0 -1.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.320.271 31.644.654 37.964.925
GARANTİ VE KEFALETLER
597.086 1.722.881 2.319.967
Teminat Mektupları
596.675 1.089.509 1.686.184
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
10.249 3.643 13.892
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
586.426 1.085.866 1.672.292
Banka Kredileri
411 102.926 103.337
İthalat Kabul Kredileri
411 102.926 103.337
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 385.116 385.116
Belgeli Akreditifler
0 385.116 385.116
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 145.330 145.330
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
409.255 299.806 709.061
Cayılamaz Taahhütler
409.255 299.806 709.061
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
257.670 299.806 557.476
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
77.343 0 77.343
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
74.242 0 74.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.313.930 29.621.967 34.935.897
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.083.828 5.645.797 6.729.625
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.083.828 5.645.797 6.729.625
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.230.102 23.976.170 28.206.272
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
757.320 664.439 1.421.759
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
124.973 532.250 657.223
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
632.347 132.189 764.536
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.245.181 18.032.660 19.277.841
Swap Para Alım İşlemleri
948.271 4.312.360 5.260.631
Swap Para Satım İşlemleri
296.910 4.746.372 5.043.282
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 4.486.964 4.486.964
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 4.486.964 4.486.964
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.227.601 5.279.071 7.506.672
Para Alım Opsiyonları
528.333 3.150.835 3.679.168
Para Satım Opsiyonları
1.699.268 2.128.236 3.827.504
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
37.264.918 43.505.919 80.770.837
EMANET KIYMETLER
1.025.971 385.612 1.411.583
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
333.358 182.180 515.538
Tahsile Alınan Çekler
673.437 83.592 757.029
Tahsile Alınan Ticari Senetler
19.176 22.820 41.996
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 97.020 97.020
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
36.238.947 43.120.307 79.359.254
Menkul Kıymetler
56.132 56.132
Teminat Senetleri
22.275.449 17.248.376 39.523.825
Emtia
886.897 660.754 1.547.651
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
11.509.609 20.785.740 32.295.349
Diğer Rehinli Kıymetler
1.510.860 4.425.437 5.936.297
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
43.585.189 75.150.573 118.735.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
161.759
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
27.785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.618
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.724
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
106
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.167
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.965
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-24.049
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
52.513
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
189.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
2.547.733
Kredilerden Alınan Faizler
1.653.445
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
38.792
Bankalardan Alınan Faizler
78.534
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
76.599
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
48.294
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.466
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
36.104
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
10.724
Finansal Kiralama Gelirleri
207.749
Diğer Faiz Gelirleri
444.320
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.817.901
Mevduata Verilen Faizler
-998.247
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-399.275
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-10.031
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
-410.348
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
729.832
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
32.164
Alınan Ücret ve Komisyonlar
50.170
Gayri Nakdi Kredilerden
23.369
Diğer
26.801
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-18.006
Gayri Nakdi Kredilere
-296
Diğer
-17.710
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-193.265
TEMETTÜ GELİRLERİ
700
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
71.823
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.446
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.413
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
71.790
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
37.227
FAALİYET BRÜT KÂRI
678.481
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
-259.205
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-210.212
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
209.064
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
209.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-47.305
Cari Vergi Karşılığı
-10.389
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-147.673
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
110.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
161.759
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
161.759
Grubun Karı (Zararı)
161.759
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.479.067 2.261.427 4.740.494
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.385.545 1.566.479 2.952.024
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.373.278 1.373.138 2.746.416
Bankalar
3.267 193.341 196.608
Para Piyasalarından Alacaklar
9.000 0 9.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.117 11.654 12.771
Devlet Borçlanma Senetleri
1.117 10.938 12.055
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 716 716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
258.862 134.287 393.149
Devlet Borçlanma Senetleri
248.906 134.287 383.193
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.456 0 9.456
Diğer Finansal Varlıklar
500 0 500
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 236.801 236.801
Devlet Borçlanma Senetleri
0 236.801 236.801
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
833.993 312.206 1.146.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
197.765 283.466 481.231
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
636.228 28.740 664.968
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-450 0 -450
KREDİLER (Net)
5.975.521 10.813.680 16.789.201
Krediler
4.999.667 8.999.987 13.999.654
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
4.999.667 8.999.987 13.999.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
452.331 2.162.180 2.614.511
Finansal Kiralama Alacakları
641.609 2.557.632 3.199.241
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-189.278 -395.452 -584.730
Faktoring Alacakları
7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
7 0 7
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
836.177 34.821 870.998
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-312.661 -383.308 -695.969
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-21.062 -92.390 -113.452
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-32.055 -289.011 -321.066
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-259.544 -1.907 -261.451
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
113.385 0 113.385
Satış Amaçlı
113.385 0 113.385
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
63.737 0 63.737
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
45.003 0 45.003
Şerefiye
0 0 0
Diğer
45.003 0 45.003
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
15.757 0 15.757
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22.960 0 22.960
DİĞER AKTİFLER
147.867 90.461 238.328
VARLIKLAR TOPLAMI
8.863.297 13.165.568 22.028.865
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
4.150.781 5.764.519 9.915.300
ALINAN KREDİLER
128.809 6.731.798 6.860.607
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
8.922 171.306 180.228
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
256.757 102.441 359.198
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
196.855 92.070 288.925
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
59.902 10.371 70.273
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
65.166 26.497 91.663
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
46.777 0 46.777
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
18.389 26.497 44.886
CARİ VERGİ BORCU
29.570 0 29.570
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
6.203 0 6.203
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 1.599.472 1.599.472
Krediler
0 1.599.472 1.599.472
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
202.453 908.191 1.110.644
ÖZKAYNAKLAR
1.872.094 3.886 1.875.980
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-99 0 -99
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-99 0 -99
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.552 0 16.552
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
60.028 3.886 63.914
Kar Yedekleri
273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
21.402 0 21.402
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
251.795 0 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-12.584 0 -12.584
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-174.343 0 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
161.759 0 161.759
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.720.755 15.308.110 22.028.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-7.799
Alınan Faizler
2.358.227
Ödenen Faizler
-1.759.119
Alınan Temettüler
700
Alınan Ücret ve Komisyonlar
39.073
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
279.936
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-221.334
Ödenen Vergiler
-30.807
Diğer
-674.475
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
957.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.087
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
651.047
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.008.626
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-92.522
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.222
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.012.057
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.207.502
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
193.849
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
949.643
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-100.565
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.016
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
17.556
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-152.514
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
37.409
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
348.304
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
348.304
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
190.537
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.387.919
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.262.144
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.650.063http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743562


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1842 Değişim: 0,02%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9600 Değişim: -0,08%
Düşük 34,9156 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.507,88 Değişim: -0,10%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,65
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.