KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.02.2023 - 23:32
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 -6.645 398.179 -273.697 1.670.057 1.670.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 -6.645 398.179 -273.697 1.670.057 1.670.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.724 -4.458 0 0 0 -55.798 195.760 139.962 304.815 451.043 451.043
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 355.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 -1.691 -1.691
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 133.317 124.587 0 304.815 2.474.409 0 2.474.409
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 -52.206 185.523 133.317 124.587 304.815 2.474.409 2.474.409
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 -52.206 185.523 133.317 124.587 304.815 2.474.409 2.474.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 19.129 -30.727 0 0 116.869 535.127 651.996 1.201.724 1.842.122 1.842.122
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
765.500 0 0 0 0 0 0 0 765.500 765.500
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -3.789 0 0 0 0 0 15.708 11.919 11.919
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.655.500 0 0 -6.321 53.305 -40.681 0 0 64.663 720.650 785.313 429.402 15.708 1.201.724 5.093.950 5.093.950


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
29.264.213 67.232.593 96.496.806 13.597.786 53.743.963 67.341.749
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 5.307.122 4.801.663 10.108.785 1.664.992 5.381.558 7.046.550
Teminat Mektupları
3.825.522 1.526.334 5.351.856 1.592.992 1.495.196 3.088.188
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
11.621 789 12.410 13.542 562 14.104
Diğer Teminat Mektupları
3.813.901 1.525.545 5.339.446 1.579.450 1.494.634 3.074.084
Banka Kredileri
35.400 13.267 48.667 209.466 209.466
İthalat Kabul Kredileri
35.400 13.267 48.667 209.466 209.466
Akreditifler
40.000 2.537.801 2.577.801 2.515.966 2.515.966
Belgeli Akreditifler
40.000 2.537.801 2.577.801 2.515.966 2.515.966
Diğer Garantilerimizden
1.406.200 724.261 2.130.461 72.000 1.160.930 1.232.930
TAAHHÜTLER
III-a-1 515.729 609.013 1.124.742 1.243.073 1.127.229 2.370.302
Cayılamaz Taahhütler
515.729 609.013 1.124.742 1.243.073 1.127.229 2.370.302
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
185.000 609.013 794.013 785.280 1.127.229 1.912.509
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
172.366 172.366 295.348 295.348
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
98.941 98.941 81.744 81.744
Diğer Cayılamaz Taahhütler
59.422 59.422 80.701 80.701
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23.441.362 61.821.917 85.263.279 10.689.721 47.235.176 57.924.897
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.207.042 27.510.897 30.717.939 2.088.375 15.177.059 17.265.434
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.207.042 27.510.897 30.717.939 2.088.375 15.177.059 17.265.434
Alım Satım Amaçlı İşlemler
20.234.320 34.311.020 54.545.340 8.601.346 32.058.117 40.659.463
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
958.200 1.101.744 2.059.944 48.381 448.470 496.851
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
958.200 86.278 1.044.478 43.169 201.015 244.184
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.015.466 1.015.466 5.212 247.455 252.667
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.174.249 19.648.293 26.822.542 7.754.676 28.879.115 36.633.791
Swap Para Alım İşlemleri
2.080.567 10.058.064 12.138.631 543.994 14.059.378 14.603.372
Swap Para Satım İşlemleri
4.593.682 7.532.051 12.125.733 7.000.682 7.033.817 14.034.499
Swap Faiz Alım İşlemleri
250.000 1.029.089 1.279.089 105.000 3.892.960 3.997.960
Swap Faiz Satım İşlemleri
250.000 1.029.089 1.279.089 105.000 3.892.960 3.997.960
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
11.613.515 13.093.525 24.707.040 648.267 2.602.574 3.250.841
Para Alım Opsiyonları
9.851.777 2.647.813 12.499.590 545.677 960.786 1.506.463
Para Satım Opsiyonları
1.761.738 10.445.712 12.207.450 102.590 1.641.788 1.744.378
Futures Para İşlemleri
488.356 467.458 955.814 150.022 127.958 277.980
Futures Para Alım İşlemleri
488.356 488.356 111.427 39.987 151.414
Futures Para Satım İşlemleri
467.458 467.458 38.595 87.971 126.566
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
169.615.321 448.534.685 618.150.006 114.324.622 250.367.076 364.691.698
EMANET KIYMETLER
13.610.861 8.544.173 22.155.034 4.160.091 4.302.006 8.462.097
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.957.723 8.189.953 17.147.676 1.948.822 2.878.374 4.827.196
Tahsile Alınan Çekler
3.155.875 60.224 3.216.099 1.937.439 253.096 2.190.535
Tahsile Alınan Ticari Senetler
15.016 17.118 32.134 20.454 13.707 34.161
Diğer Emanet Kıymetler
1.482.247 276.878 1.759.125 253.376 1.156.829 1.410.205
REHİNLİ KIYMETLER
155.784.284 439.990.512 595.774.796 109.944.355 246.065.070 356.009.425
Menkul Kıymetler
1.365.501 1.365.501 171.003 171.003
Teminat Senetleri
25.904.515 52.650.268 78.554.783 22.484.916 39.594.685 62.079.601
Emtia
2.757.975 1.912.416 4.670.391 3.718.689 4.914.930 8.633.619
Gayrimenkul
110.957.551 227.890.780 338.848.331 73.481.708 87.762.595 161.244.303
Diğer Rehinli Kıymetler
14.798.742 157.537.048 172.335.790 10.088.039 113.792.860 123.880.899
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 220.176 220.176 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
198.879.534 515.767.278 714.646.812 127.922.408 304.111.039 432.033.447


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.376.029 -614.655
Alınan Faizler
6.279.291 2.725.624
Ödenen Faizler
-4.494.271 -1.985.149
Alınan Temettüler
24 46
Alınan Ücret ve Komisyonlar
294.010 34.979
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
603.586 462.715
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-615.873 -303.110
Ödenen Vergiler
-43.408 -21.502
Diğer
VI-b 352.670 -1.528.258
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.826.954 1.152.594
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-456.151 -53.897
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-159.051 -1.991.197
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.969.075 -8.381.926
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.284.347 -2.280.621
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-321.070 360.807
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
15.671.200 10.154.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-311.356 -31.673
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-471.029 2.728.764
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-b 4.127.833 647.690
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.202.983 537.939
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.762.872 -40.885
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.006.918 -44.281
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
685.720 338.004
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.086.080 -754.383
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.316.055 483.180
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.975.531 -228.699
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
303.882 165.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
725.465 324.354
İhraç Edilen Sermaye Araçları
765.500 355.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-40.035 -30.646
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-b 186.403 431.253
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.351.979 1.252.661
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 3.410.630 2.157.969
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 6.762.609 3.410.630


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.201.724 304.815
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
640.398 146.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.598 6.266
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.945 11.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.648 -5.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.105 -77
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
651.996 139.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
151.474 -70.998
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
728.090 238.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-227.568 -27.663
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.842.122 451.043


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.574.865 8.627.401 15.202.266 3.983.893 6.679.992 10.663.885
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.739.061 6.741.529 10.480.590 727.412 6.263.309 6.990.721
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 1.219.549 5.629.209 6.848.758 451.718 5.940.133 6.391.851
Bankalar
I-c 640.327 1.112.320 1.752.647 233.250 323.176 556.426
Para Piyasalarından Alacaklar
1.879.256 1.879.256 42.500 42.500
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-71 -71 -56 -56
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 478.779 124.703 603.482 16.198 118.796 134.994
Devlet Borçlanma Senetleri
382.718 18.311 401.029 599 1.789 2.388
Diğer Finansal Varlıklar
96.061 106.392 202.453 15.599 117.007 132.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 1.341.741 284.890 1.626.631 573.771 110.379 684.150
Devlet Borçlanma Senetleri
1.334.067 262.162 1.596.229 566.097 93.408 659.505
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 22.728 30.402 7.674 16.971 24.645
Türev Finansal Varlıklar
I-l 1.015.284 1.476.279 2.491.563 2.666.512 187.508 2.854.020
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
110.344 143.897 254.241 1.097.495 62.808 1.160.303
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
904.940 1.332.382 2.237.322 1.569.017 124.700 1.693.717
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
24.713.570 20.192.572 44.906.142 12.574.054 16.219.020 28.793.074
Krediler
I-e-f 20.580.816 16.514.042 37.094.858 12.442.675 13.656.299 26.098.974
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 1.544.119 3.217.772 4.761.891 1.100.363 2.965.523 4.065.886
Faktoring Alacakları
I-e-f 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 3.679.178 1.701.528 5.380.706 1.023.468 1.023.468
Devlet Borçlanma Senetleri
3.679.178 1.701.528 5.380.706 1.023.468 1.023.468
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -1.090.543 -1.240.770 -2.331.313 -968.984 -1.426.270 -2.395.254
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-r 855.289 855.289 1.039.012 1.039.012
Satış Amaçlı
855.289 855.289 1.039.012 1.039.012
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 1.583.273 1.583.273 815.278 815.278
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-n 86.599 86.599 53.411 53.411
Diğer
86.599 86.599 53.411 53.411
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-o 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
29.604 29.604 3.181 3.181
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-p 164.843 164.843 24.416 24.416
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-s 804.331 115.643 919.974 539.405 40.119 579.524
VARLIKLAR TOPLAMI
34.812.374 28.935.616 63.747.990 19.032.650 22.939.131 41.971.781
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 25.160.517 14.553.031 39.713.548 6.077.888 18.285.287 24.363.175
ALINAN KREDİLER
II-c 819.207 6.638.570 7.457.777 182.243 8.087.012 8.269.255
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.055.388 600.907 1.656.295 62.155 210.613 272.768
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 194.368 260.139 454.507 516.741 71.046 587.787
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
60.080 239.710 299.790 429.359 40.318 469.677
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
134.288 20.429 154.717 87.382 30.728 118.110
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 83.046 83.046 76.060 76.060
KARŞILIKLAR
II-h 236.796 716.803 953.599 93.583 161.447 255.030
Çalışan Hakları Karşılığı
209.824 209.824 77.483 77.483
Diğer Karşılıklar
26.972 716.803 743.775 16.100 161.447 177.547
CARİ VERGİ BORCU
II-i 467.947 467.947 60.533 60.533
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 159.992 159.992 13.440 13.440
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 3.771.359 3.771.359 3.347.213 3.347.213
Krediler
3.771.359 3.771.359 3.347.213 3.347.213
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 1.145.311 2.790.659 3.935.970 551.187 1.700.924 2.252.111
ÖZKAYNAKLAR
II-l 4.479.688 614.262 5.093.950 2.464.139 10.270 2.474.409
Ödenmiş Sermaye
2.655.500 2.655.500 1.890.000 1.890.000
Sermaye Yedekleri
-6.321 -6.321 -2.532 -2.532
Diğer Sermaye Yedekleri
-6.321 -6.321 -2.532 -2.532
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.624 12.624 24.222 24.222
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
171.051 614.262 785.313 123.047 10.270 133.317
Kar Yedekleri
429.402 429.402 124.587 124.587
Yasal Yedekler
31.287 31.287 25.728 25.728
Olağanüstü Yedekler
398.010 398.010 98.754 98.754
Diğer Kar Yedekleri
105 105 105 105
Kar veya Zarar
1.217.432 1.217.432 304.815 304.815
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.708 15.708
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.201.724 1.201.724 304.815 304.815
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
33.802.260 29.945.730 63.747.990 10.097.969 31.873.812 41.971.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 6.768.857 2.756.003
Kredilerden Alınan Faizler
4.215.862 1.828.336
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
11.002 38.292
Bankalardan Alınan Faizler
84.474 51.440
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
124.587 18.813
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
754.852 107.885
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.250 2.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
255.509 61.290
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
484.093 44.564
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
396.244 275.149
Diğer Faiz Gelirleri
IV-l 1.181.836 436.088
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -4.889.567 -2.017.426
Mevduata Verilen Faizler
-2.732.999 -1.045.905
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-585.544 -309.332
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-108.276 -5.141
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.633
Kiralama Faiz Giderleri
-13.262 -11.609
Diğer Faiz Giderleri
IV-l -1.444.853 -645.439
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.879.290 738.577
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
325.385 44.330
Alınan Ücret ve Komisyonlar
388.697 67.069
Gayri Nakdi Kredilerden
48.691 35.667
Diğer
IV-l 340.006 31.402
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-63.312 -22.739
Gayri Nakdi Kredilere
-1.932 -110
Diğer
IV-l -61.380 -22.629
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 24 46
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-d 298.839 179.493
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
147.737 30.611
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-84.929 -7.787
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
236.031 156.669
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 562.364 337.341
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.065.902 1.299.787
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-f 379.984 -309.356
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-f -501.285
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-615.873 -303.110
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -560.022 -304.933
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.768.706 382.388
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-h 1.768.706 382.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-i -566.982 -77.573
Cari Vergi Karşılığı
-765.612 -5.284
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-295.378 -481.929
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
494.008 409.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-j 1.201.724 304.815
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-k 1.201.724 304.815
Grubun Karı (Zararı)
1.201.724 304.815
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 5,13500000 1,69000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113715


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3752 Değişim: 0,00%
Düşük 31,3129 04.03.2024 Yüksek 31,4224
Açılış: 31,3757
34,0447 Değişim: 0,00%
Düşük 33,9841 04.03.2024 Yüksek 34,1004
Açılış: 34,0458
2.102,46 Değişim: 0,07%
Düşük 2.097,45 04.03.2024 Yüksek 2.104,48
Açılış: 2.100,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.