KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.05.2022 - 19:49
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.509 97.825 0 0 0 50.533 137.849 0 137.849
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.754 0 -1.754
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.490 23.452 -5.496 0 0 0 -6.917 87.588 0 124.482 0 50.533 2.161.152 0 2.161.152
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.890.000 0 0 -2.532 34.176 -9.954 0 0 0 -52.206 185.523 0 124.587 304.815 0 2.474.409 0 2.474.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -948 509 0 0 0 9.024 182.365 0 0 0 203.322 394.272 0 394.272
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.708 0 15.708 0 15.708
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.815 -304.815 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.532 33.228 -9.445 0 0 0 -43.182 367.888 0 429.402 15.708 203.322 2.884.389 0 2.884.389


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
16.096.502 66.863.498 82.960.000 13.597.786 53.743.963 67.341.749
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 2.284.957 5.935.790 8.220.747 1.664.992 5.381.558 7.046.550
Teminat Mektupları
1.927.407 1.519.302 3.446.709 1.592.992 1.495.196 3.088.188
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
9.542 617 10.159 13.542 562 14.104
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.917.865 1.518.685 3.436.550 1.579.450 1.494.634 3.074.084
Banka Kredileri
0 189.257 189.257 0 209.466 209.466
İthalat Kabul Kredileri
0 189.257 189.257 0 209.466 209.466
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 3.424.175 3.424.175 0 2.515.966 2.515.966
Belgeli Akreditifler
0 3.424.175 3.424.175 0 2.515.966 2.515.966
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
357.550 803.056 1.160.606 72.000 1.160.930 1.232.930
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 851.981 3.732.847 4.584.828 1.243.073 1.127.229 2.370.302
Cayılamaz Taahhütler
851.981 3.732.847 4.584.828 1.243.073 1.127.229 2.370.302
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
317.078 3.732.847 4.049.925 785.280 1.127.229 1.912.509
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
316.711 0 316.711 295.348 0 295.348
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
102.754 0 102.754 81.744 0 81.744
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
115.438 0 115.438 80.701 0 80.701
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
12.959.564 57.194.861 70.154.425 10.689.721 47.235.176 57.924.897
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.767.458 23.057.331 24.824.789 2.088.375 15.177.059 17.265.434
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.767.458 23.057.331 24.824.789 2.088.375 15.177.059 17.265.434
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.192.106 34.137.530 45.329.636 8.601.346 32.058.117 40.659.463
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
256.103 623.617 879.720 48.381 448.470 496.851
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
250.849 192.631 443.480 43.169 201.015 244.184
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.254 430.986 436.240 5.212 247.455 252.667
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.764.225 27.694.960 36.459.185 7.754.676 28.879.115 36.633.791
Swap Para Alım İşlemleri
391.458 15.168.515 15.559.973 543.994 14.059.378 14.603.372
Swap Para Satım İşlemleri
7.782.767 7.690.291 15.473.058 7.000.682 7.033.817 14.034.499
Swap Faiz Alım İşlemleri
295.000 2.418.077 2.713.077 105.000 3.892.960 3.997.960
Swap Faiz Satım İşlemleri
295.000 2.418.077 2.713.077 105.000 3.892.960 3.997.960
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.337.692 4.998.777 6.336.469 648.267 2.602.574 3.250.841
Para Alım Opsiyonları
499.417 2.503.741 3.003.158 545.677 960.786 1.506.463
Para Satım Opsiyonları
838.275 2.495.036 3.333.311 102.590 1.641.788 1.744.378
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
834.086 820.176 1.654.262 150.022 127.958 277.980
Futures Para Alım İşlemleri
551.079 275.910 826.989 111.427 39.987 151.414
Futures Para Satım İşlemleri
283.007 544.266 827.273 38.595 87.971 126.566
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
116.147.735 274.724.521 390.872.256 114.324.622 250.367.076 364.691.698
EMANET KIYMETLER
4.714.579 4.695.982 9.410.561 4.160.091 4.302.006 8.462.097
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.413.033 3.624.424 6.037.457 1.948.822 2.878.374 4.827.196
Tahsile Alınan Çekler
1.855.939 219.404 2.075.343 1.937.439 253.096 2.190.535
Tahsile Alınan Ticari Senetler
23.543 13.949 37.492 20.454 13.707 34.161
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
422.064 838.205 1.260.269 253.376 1.156.829 1.410.205
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
111.212.980 270.027.209 381.240.189 109.944.355 246.065.070 356.009.425
Menkul Kıymetler
565.112 0 565.112 171.003 0 171.003
Teminat Senetleri
22.798.033 42.878.565 65.676.598 22.484.916 39.594.685 62.079.601
Emtia
3.825.154 5.354.539 9.179.693 3.718.689 4.914.930 8.633.619
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
72.943.191 95.037.175 167.980.366 73.481.708 87.762.595 161.244.303
Diğer Rehinli Kıymetler
11.081.490 126.756.930 137.838.420 10.088.039 113.792.860 123.880.899
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 1.330 221.506 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
132.244.237 341.588.019 473.832.256 127.922.408 304.111.039 432.033.447


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
586.135 103.093
Alınan Faizler
1.003.912 647.843
Ödenen Faizler
-795.238 -425.053
Alınan Temettüler
0 12
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.045 3.703
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
74.190 162.060
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-110.120 -65.503
Ödenen Vergiler
-7.689 -5.314
Diğer
VI-b 413.035 -214.655
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.143.186 -592.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-273.596 -33.368
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
53.358 -843.411
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.406.017 -53.316
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-590.171 -294.548
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-140.516 111.058
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.635.850 1.183.566
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-55.486 14.780
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-102.639 -728.598
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-b 1.022.403 50.882
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.729.321 -489.862
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-279.157 129.144
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.877 -2.204
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
296.135 55.362
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-556.559 -10.744
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.917 121.474
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-329.773 -200.038
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 165.294
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 355.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 355.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-b 49.917 72.374
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.500.081 66.656
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 3.410.629 2.157.969
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 4.910.710 2.224.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
203.322 50.533
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
190.950 87.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-439 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-439 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
191.389 87.316
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.681 -13.136
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
243.295 122.280
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-59.587 -21.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
394.272 137.849


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.537.102 8.480.599 12.017.701 3.983.893 6.679.992 10.663.885
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.043.203 7.393.104 8.436.307 727.412 6.263.309 6.990.721
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 352.236 6.720.766 7.073.002 451.718 5.940.133 6.391.851
Bankalar
I-c 111.916 672.338 784.254 233.250 323.176 556.426
Para Piyasalarından Alacaklar
579.114 0 579.114 42.500 0 42.500
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-63 0 -63 -56 0 -56
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 57.102 352.682 409.784 16.198 118.796 134.994
Devlet Borçlanma Senetleri
2.968 38.247 41.215 599 1.789 2.388
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
54.134 314.435 368.569 15.599 117.007 132.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 740.348 208.331 948.679 573.771 110.379 684.150
Devlet Borçlanma Senetleri
732.674 190.540 923.214 566.097 93.408 659.505
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 17.791 25.465 7.674 16.971 24.645
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 1.696.449 526.482 2.222.931 2.666.512 187.508 2.854.020
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
478.099 96.967 575.066 1.097.495 62.808 1.160.303
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.218.350 429.515 1.647.865 1.569.017 124.700 1.693.717
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.838.245 16.946.112 32.784.357 12.574.054 16.219.020 28.793.074
Krediler
I-e-f 15.624.111 14.016.253 29.640.364 12.442.675 13.656.299 26.098.974
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 1.238.693 2.896.313 4.135.006 1.100.363 2.965.523 4.065.886
Faktoring Alacakları
I-e-f 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 1.442.686 1.442.686 0 1.023.468 1.023.468
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.442.686 1.442.686 0 1.023.468 1.023.468
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -1.024.559 -1.409.140 -2.433.699 -968.984 -1.426.270 -2.395.254
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 1.024.667 0 1.024.667 1.039.012 0 1.039.012
Satış Amaçlı
1.024.667 0 1.024.667 1.039.012 0 1.039.012
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
931.924 0 931.924 815.278 0 815.278
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
51.230 0 51.230 53.411 0 53.411
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
51.230 0 51.230 53.411 0 53.411
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.841 0 5.841 3.181 0 3.181
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 27 0 27 24.416 0 24.416
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 495.878 42.452 538.330 539.405 40.119 579.524
VARLIKLAR TOPLAMI
21.884.914 25.469.163 47.354.077 19.032.650 22.939.131 41.971.781
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 8.942.122 19.916.081 28.858.203 6.077.888 18.285.287 24.363.175
ALINAN KREDİLER
II-c 363.372 7.470.090 7.833.462 182.243 8.087.012 8.269.255
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
174.786 444.672 619.458 62.155 210.613 272.768
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 293.713 110.623 404.336 516.741 71.046 587.787
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
244.566 94.727 339.293 429.359 40.318 469.677
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
49.147 15.896 65.043 87.382 30.728 118.110
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 79.988 0 79.988 76.060 0 76.060
KARŞILIKLAR
II-h 77.689 183.182 260.871 93.583 161.447 255.030
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
60.598 0 60.598 77.483 0 77.483
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
17.091 183.182 200.273 16.100 161.447 177.547
CARİ VERGİ BORCU
II-i 80.597 0 80.597 60.533 0 60.533
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 68.915 0 68.915 13.440 0 13.440
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 3.676.072 3.676.072 0 3.347.213 3.347.213
Krediler
0 3.676.072 3.676.072 0 3.347.213 3.347.213
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 809.405 1.778.381 2.587.786 551.187 1.700.924 2.252.111
ÖZKAYNAKLAR
II-l 2.700.673 183.716 2.884.389 2.464.139 10.270 2.474.409
Ödenmiş Sermaye
1.890.000 0 1.890.000 1.890.000 0 1.890.000
Sermaye Yedekleri
-2.532 0 -2.532 -2.532 0 -2.532
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.532 0 -2.532 -2.532 0 -2.532
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.783 0 23.783 24.222 0 24.222
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
140.990 183.716 324.706 123.047 10.270 133.317
Kar Yedekleri
429.402 0 429.402 124.587 0 124.587
Yasal Yedekler
31.287 0 31.287 25.728 0 25.728
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
398.010 0 398.010 98.754 0 98.754
Diğer Kar Yedekleri
105 0 105 105 0 105
Kar veya Zarar
219.030 0 219.030 304.815 0 304.815
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.708 0 15.708 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
203.322 0 203.322 304.815 0 304.815
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.591.260 33.762.817 47.354.077 10.097.969 31.873.812 41.971.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.123.202 564.853
Kredilerden Alınan Faizler
774.497 381.777
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
9.276 6.355
Bankalardan Alınan Faizler
13.374 9.146
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
27.897 8.970
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
54.185 20.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.242 913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
33.795 10.380
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
19.148 8.736
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
86.418 61.709
Diğer Faiz Gelirleri
IV-l 157.555 76.867
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -846.123 -419.498
Mevduata Verilen Faizler
-386.109 -221.535
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-99.700 -77.011
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.657 -1.227
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.961 -2.919
Diğer Faiz Giderleri
IV-l -354.696 -116.806
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
277.079 145.355
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
14.460 8.747
Alınan Ücret ve Komisyonlar
24.483 14.891
Gayri Nakdi Kredilerden
9.142 8.525
Diğer
IV-l 15.341 6.366
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.023 -6.144
Gayri Nakdi Kredilere
-224 -26
Diğer
IV-l -9.799 -6.118
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 12
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-d 53.947 64.193
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.293 8.764
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.559 120.999
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
47.095 -65.570
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 61.089 40.922
FAALİYET BRÜT KÂRI
406.575 259.229
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-f 74.204 -61.490
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-f -2.918 -900
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-110.120 -65.503
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -107.556 -68.218
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
260.185 63.118
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-h 260.185 63.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-i -56.863 -12.585
Cari Vergi Karşılığı
-36.210 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-181.504 -143.602
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
160.851 131.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-j 203.322 50.533
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-k 203.322 50.533
Grubun Karı (Zararı)
203.322 50.533
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030431


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.