" />

KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:27
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 -275 3.521 13.509 0 0 0 3.243 19.998 0 19.998
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.474 1.125 -18.629 0 398.179 0 3.243 1.939.273 0 1.939.273
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.081 53.822 0 0 0 75.899 122.640 0 122.640
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.796 0 -1.796
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.532 23.452 -5.496 0 0 0 -3.489 43.585 0 124.482 0 75.899 2.145.901 0 2.145.901


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.278.238 44.887.269 52.165.507 6.196.669 43.168.968 49.365.637
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 1.270.505 5.001.856 6.272.361 992.145 4.179.622 5.171.767
Teminat Mektupları
1.270.505 1.584.971 2.855.476 992.145 1.562.036 2.554.181
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
13.072 366 13.438 14.924 358 15.282
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.257.433 1.584.605 2.842.038 977.221 1.561.678 2.538.899
Banka Kredileri
0 67.347 67.347 0 171.038 171.038
İthalat Kabul Kredileri
0 67.347 67.347 0 171.038 171.038
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.632.386 1.632.386 0 1.117.312 1.117.312
Belgeli Akreditifler
0 1.632.386 1.632.386 0 1.117.312 1.117.312
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.717.152 1.717.152 0 1.329.236 1.329.236
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 821.456 1.233.813 2.055.269 904.940 1.300.616 2.205.556
Cayılamaz Taahhütler
821.456 1.233.813 2.055.269 904.940 1.300.616 2.205.556
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
450.805 1.233.813 1.684.618 555.391 1.163.870 1.719.261
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 136.746 136.746
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
291.000 0 291.000 276.854 0 276.854
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
79.651 0 79.651 72.695 0 72.695
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.186.277 38.651.600 43.837.877 4.299.584 37.688.730 41.988.314
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
910.458 4.791.446 5.701.904 731.835 2.810.876 3.542.711
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
910.458 4.791.446 5.701.904 731.835 2.810.876 3.542.711
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.275.819 33.860.154 38.135.973 3.567.749 34.877.854 38.445.603
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
34.138 178.703 212.841 24.096 164.866 188.962
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
16.413 90.856 107.269 16.564 79.529 96.093
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
17.725 87.847 105.572 7.532 85.337 92.869
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.034.175 30.855.290 33.889.465 3.193.457 33.580.116 36.773.573
Swap Para Alım İşlemleri
808.664 10.765.503 11.574.167 689.629 11.397.039 12.086.668
Swap Para Satım İşlemleri
2.225.511 9.286.119 11.511.630 2.503.828 9.796.659 12.300.487
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 5.401.834 5.401.834 0 6.193.209 6.193.209
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 5.401.834 5.401.834 0 6.193.209 6.193.209
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
913.831 2.526.031 3.439.862 350.196 1.132.872 1.483.068
Para Alım Opsiyonları
624.747 1.043.829 1.668.576 165.033 561.256 726.289
Para Satım Opsiyonları
289.084 1.482.202 1.771.286 185.163 571.616 756.779
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
293.675 300.130 593.805 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
271.715 24.721 296.436 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
21.960 275.409 297.369 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
105.899.773 101.438.297 207.338.070 68.335.658 88.284.319 156.619.977
EMANET KIYMETLER
5.437.202 3.123.534 8.560.736 5.173.862 2.522.930 7.696.792
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.135.957 1.206.260 5.342.217 4.046.787 1.037.420 5.084.207
Tahsile Alınan Çekler
1.289.478 152.364 1.441.842 1.116.771 130.300 1.247.071
Tahsile Alınan Ticari Senetler
11.767 9.564 21.331 10.304 12.978 23.282
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.755.346 1.755.346 0 1.342.232 1.342.232
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
100.242.395 98.314.763 198.557.158 62.941.620 85.761.389 148.703.009
Menkul Kıymetler
272.561 272.561 286.197 0 286.197
Teminat Senetleri
21.885.746 27.366.405 49.252.151 21.605.410 23.723.645 45.329.055
Emtia
3.698.290 4.002.278 7.700.568 3.365.837 3.444.097 6.809.934
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
71.731.544 59.839.103 131.570.647 35.416.586 52.395.494 87.812.080
Diğer Rehinli Kıymetler
2.654.254 7.106.977 9.761.231 2.267.590 6.198.153 8.465.743
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
113.178.011 146.325.566 259.503.577 74.532.327 131.453.287 205.985.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
320.431 445.832
Alınan Faizler
1.123.251 870.102
Ödenen Faizler
-877.699 -444.408
Alınan Temettüler
19 8
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.657 20.700
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
200.365 61.673
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-112.880 -106.284
Ödenen Vergiler
-10.108 -6.024
Diğer
-19.174 50.065
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-672.461 -66.903
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
63.141 -34.693
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-189.947 -60.587
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.033.461 -2.010.606
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-597.208 -479.901
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
74.774 145.739
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.485.932 576.470
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
37.683 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.476.362 1.325.346
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-37.013 471.329
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-352.030 378.929
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
222.112 -207.395
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.644 -5.488
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
186.988 25.301
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.466 -237.946
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
124.639 178.512
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-228.699 -167.774
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
165.294 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
355.000 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
355.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
99.474 42.914
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
324.556 214.448
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.876.967 2.187.746
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.201.523 2.402.194


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
75.899 3.243
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
46.741 16.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
46.741 16.755
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -275
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-8.851 4.514
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
67.278 17.319
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.686 -4.803
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.640 19.998


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.863.232 3.722.659 5.585.891 1.316.077 3.647.883 4.963.960
Nakit ve Nakit Benzerleri
641.249 3.515.076 4.156.325 352.362 3.281.693 3.634.055
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 369.311 3.173.667 3.542.978 236.800 3.033.781 3.270.581
Bankalar
I-c 231.942 341.409 573.351 15.528 247.912 263.440
Para Piyasalarından Alacaklar
40.021 0 40.021 100.050 0 100.050
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-25 0 -25 -16 0 -16
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 695 17.397 18.092 509 82.251 82.760
Devlet Borçlanma Senetleri
695 10.098 10.793 509 32.178 32.687
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 7.299 7.299 0 50.073 50.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 262.076 30.571 292.647 262.892 144.122 407.014
Devlet Borçlanma Senetleri
254.402 30.571 284.973 255.218 144.122 399.340
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 959.212 159.615 1.118.827 700.314 139.817 840.131
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
224.164 146.637 370.801 146.782 138.880 285.662
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
735.048 12.978 748.026 553.532 937 554.469
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.315.596 9.191.705 17.507.301 7.044.376 9.658.368 16.702.744
Krediler
I-e-f 9.197.213 9.233.959 18.431.172 7.756.374 9.765.845 17.522.219
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 670.946 670.946 0 510.403 510.403
Devlet Borçlanma Senetleri
0 670.946 670.946 0 510.403 510.403
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -881.617 -713.200 -1.594.817 -711.998 -617.880 -1.329.878
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 705.470 0 705.470 495.818 0 495.818
Satış Amaçlı
705.470 0 705.470 495.818 0 495.818
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
591.989 0 591.989 548.560 0 548.560
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 591.989 0 591.989 548.560 0 548.560
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
591.989 0 591.989 548.560 0 548.560
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
135.835 0 135.835 139.397 0 139.397
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
40.450 0 40.450 41.147 0 41.147
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
40.450 0 40.450 41.147 0 41.147
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.520 2.520 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 81.302 81.302 91.757 0 91.757
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 228.889 1.363 230.252 139.234 1.030 140.264
VARLIKLAR TOPLAMI
11.965.283 12.915.727 24.881.010 9.816.366 13.307.281 23.123.647
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 5.953.058 10.549.935 16.502.993 4.030.308 9.911.979 13.942.287
ALINAN KREDİLER
II-c 31.407 1.838.585 1.869.992 39.279 3.238.656 3.277.935
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.601 137.187 138.788 3.651 238.918 242.569
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 240.245 152.328 392.573 308.583 246.236 554.819
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
174.817 110.239 285.056 252.184 207.663 459.847
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
65.428 42.089 107.517 56.399 38.573 94.972
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 83.475 54 83.529 74.101 771 74.872
KARŞILIKLAR
II-h 251.700 14.907 266.607 265.953 61.324 327.277
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
40.038 0 40.038 38.930 0 38.930
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
211.662 14.907 226.569 227.023 61.324 288.347
CARİ VERGİ BORCU
II-i 26.241 0 26.241 43.659 0 43.659
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 2.171.152 2.171.152 0 2.228.521 2.228.521
Krediler
0 2.171.152 2.171.152 0 2.228.521 2.228.521
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 377.182 906.052 1.283.234 204.622 557.029 761.651
ÖZKAYNAKLAR
II-l 2.158.508 -12.607 2.145.901 1.689.140 -19.083 1.670.057
Ödenmiş Sermaye
1.890.000 0 1.890.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-2.532 0 -2.532 -736 0 -736
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.532 0 -2.532 -736 0 -736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.956 0 17.956 17.956 0 17.956
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
52.703 -12.607 40.096 12.438 -19.083 -6.645
Kar Yedekleri
124.482 0 124.482 398.179 0 398.179
Yasal Yedekler
25.728 0 25.728 24.839 0 24.839
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.754 0 98.754 373.340 0 373.340
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
75.899 0 75.899 -273.697 0 -273.697
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -6.283 0 -6.283
Dönem Net Kâr veya Zararı
75.899 0 75.899 -267.414 0 -267.414
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.123.417 15.757.593 24.881.010 6.659.296 16.464.351 23.123.647


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.080.222 789.289 583.392 393.815
Kredilerden Alınan Faizler
818.592 621.321 435.481 315.930
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
16.345 0 9.990 0
Bankalardan Alınan Faizler
21.110 13.853 14.896 5.685
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.770 17.362 7.800 8.715
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
40.119 24.146 20.095 13.664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.332 932 424 420
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
21.319 13.241 10.939 6.626
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
17.468 9.973 8.732 6.618
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 167.286 112.607 95.130 49.821
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -851.066 -503.041 -459.754 -260.058
Mevduata Verilen Faizler
-490.547 -245.507 -268.912 -124.397
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-73.691 -104.190 -33.279 -53.166
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.776 -4.762 -549 -2.582
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-5.972 -4.799 -3.053 -2.424
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -279.080 -143.783 -153.961 -77.489
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
229.156 286.248 123.638 133.757
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
13.413 20.157 7.241 10.608
Alınan Ücret ve Komisyonlar
24.931 24.835 13.389 12.815
Gayri Nakdi Kredilerden
18.219 13.829 9.587 6.788
Diğer
IV-k 6.712 11.006 3.802 6.027
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-11.518 -4.678 -6.148 -2.207
Gayri Nakdi Kredilere
-27 -30 -15 -15
Diğer
IV-k -11.491 -4.648 -6.133 -2.192
TEMETTÜ GELİRLERİ
19 8 19 8
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 67.660 43.336 9.726 29.715
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16.392 27.162 7.556 17.357
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
25.306 14.319 -6.300 16.089
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
25.962 1.855 8.470 -3.731
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 112.448 10.243 84.029 4.786
FAALİYET BRÜT KÂRI
422.696 359.992 224.653 178.874
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -148.998 -163.908 -106.839 -98.076
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e 0 -67 0 -67
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-112.880 -106.284 -58.009 -53.276
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -110.493 -98.134 -55.726 -40.842
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
50.325 -8.401 4.079 -13.387
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
28.160 9.245 14.241 942
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 78.485 844 18.320 -12.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -2.586 2.399 7.046 3.292
Cari Vergi Karşılığı
0 -17.240 -17.240
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-89.959 -14.567 28.073 19.444
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
87.373 34.206 -21.027 1.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 75.899 3.243 25.366 -9.153
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 75.899 3.243 25.366 -9.153
Grubun Karı (Zararı)
75.899 3.243 25.366 -9.153
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958070


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8272 Değişim: -0,07%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6657 Değişim: -0,05%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.547,69 Değişim: 0,10%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.553,19
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.