KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.03.2021 - 21:05
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.103 -2.038 0 0 79 20.576 -113.354 0 0 -988 138.554 43.932
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 0 138.554 1.919.275
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 -736 20.713 -5.096 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 1.919.275 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 -736 20.713 -5.096 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 1.919.275 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.739 -400 0 -5.749 5.988 21.901 0 -267.414 -242.935 -242.935
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -6.283 -6.283 -6.283
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 -736 23.452 -5.496 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -6.283 -267.414 1.670.057 1.670.057


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.196.669 43.168.968 49.365.637 3.208.630 30.170.553 33.379.183
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 992.145 4.179.622 5.171.767 754.905 2.724.342 3.479.247
Teminat Mektupları
992.145 1.562.036 2.554.181 754.905 1.045.827 1.800.732
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
14.924 358 15.282 15.047 287 15.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
977.221 1.561.678 2.538.899 739.858 1.045.540 1.785.398
Banka Kredileri
0 171.038 171.038 0 214.924 214.924
İthalat Kabul Kredileri
0 171.038 171.038 0 214.924 214.924
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.117.312 1.117.312 0 624.297 624.297
Belgeli Akreditifler
0 1.117.312 1.117.312 0 624.297 624.297
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.329.236 1.329.236 0 839.294 839.294
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 904.940 1.300.616 2.205.556 290.597 138.379 428.976
Cayılamaz Taahhütler
904.940 1.300.616 2.205.556 290.597 138.379 428.976
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
555.391 1.163.870 1.719.261 67.343 138.379 205.722
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 136.746 136.746 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
276.854 0 276.854 151.731 151.731
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
72.695 0 72.695 71.523 71.523
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.299.584 37.688.730 41.988.314 2.163.128 27.307.832 29.470.960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
731.835 2.810.876 3.542.711 690.286 2.452.991 3.143.277
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
731.835 2.810.876 3.542.711 690.286 2.452.991 3.143.277
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.567.749 34.877.854 38.445.603 1.472.842 24.854.841 26.327.683
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
24.096 164.866 188.962 191.740 342.198 533.938
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
16.564 79.529 96.093 159.606 111.731 271.337
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.532 85.337 92.869 32.134 230.467 262.601
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.193.457 33.580.116 36.773.573 438.686 22.761.967 23.200.653
Swap Para Alım İşlemleri
689.629 11.397.039 12.086.668 174.727 5.511.909 5.686.636
Swap Para Satım İşlemleri
2.503.828 9.796.659 12.300.487 263.959 5.441.478 5.705.437
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 6.193.209 6.193.209 5.904.290 5.904.290
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 6.193.209 6.193.209 5.904.290 5.904.290
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
350.196 1.132.872 1.483.068 838.192 1.746.518 2.584.710
Para Alım Opsiyonları
165.033 561.256 726.289 269.717 1.009.481 1.279.198
Para Satım Opsiyonları
185.163 571.616 756.779 568.475 737.037 1.305.512
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 4.224 4.158 8.382
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 4.224 0 4.224
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 4.158 4.158
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
68.335.658 88.284.319 156.619.977 39.436.086 50.870.916 90.307.002
EMANET KIYMETLER
5.173.862 2.522.930 7.696.792 1.593.284 1.526.244 3.119.528
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.046.787 1.037.420 5.084.207 758.261 522.415 1.280.676
Tahsile Alınan Çekler
1.116.771 130.300 1.247.071 806.039 125.768 931.807
Tahsile Alınan Ticari Senetler
10.304 12.978 23.282 28.984 8.642 37.626
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.342.232 1.342.232 0 869.419 869.419
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
62.941.620 85.761.389 148.703.009 37.622.626 49.344.672 86.967.298
Menkul Kıymetler
286.197 0 286.197 79.361 0 79.361
Teminat Senetleri
21.605.410 23.723.645 45.329.055 21.688.143 18.204.640 39.892.783
Emtia
3.365.837 3.444.097 6.809.934 746.113 1.361.832 2.107.945
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
35.416.586 52.395.494 87.812.080 13.477.365 25.384.363 38.861.728
Diğer Rehinli Kıymetler
2.267.590 6.198.153 8.465.743 1.631.644 4.393.837 6.025.481
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
74.532.327 131.453.287 205.985.614 42.644.716 81.041.469 123.686.185


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
358.201 156.135
Alınan Faizler
1.599.376 2.132.304
Ödenen Faizler
-1.076.481 -1.480.465
Alınan Temettüler
8 2.769
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.916 35.670
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
347.946 259.567
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-214.251 -195.489
Ödenen Vergiler
-11.936 -11.482
Diğer
VI-b -320.377 -586.739
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-301.077 -423.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-47.317 -23.875
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-518.333 -563.590
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.990.703 626.070
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-437.503 593.925
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-91.769 113.746
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.471.010 1.387.999
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.407.548 -1.827.095
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-b 905.990 -731.061
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
57.124 -267.746
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-397.804 9.479
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -100.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.384 -13.969
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.544 31.476
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-564.543 -63.628
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
168.579 155.600
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-b 29.901 24.302
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-310.779 -233.965
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 2.187.746 2.421.711
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 1.876.967 2.187.746


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.414 138.554
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
24.479 -94.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.897 -935
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.648 1.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-500 -2.646
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-251 471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.582 -93.687
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.749 79
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.485 26.379
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
27.376 -145.326
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.530 25.181
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-242.935 43.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.316.077 3.472.200 4.788.277 1.993.667 2.295.728 4.289.395
Nakit ve Nakit Benzerleri
352.362 3.106.010 3.458.372 1.252.946 2.022.014 3.274.960
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 236.800 3.033.781 3.270.581 172.637 1.990.025 2.162.662
Bankalar
I-c 15.528 72.229 87.757 540.201 31.989 572.190
Para Piyasalarından Alacaklar
100.050 0 100.050 540.169 0 540.169
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-16 0 -16 -61 0 -61
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 509 82.251 82.760 704 34.739 35.443
Devlet Borçlanma Senetleri
509 32.178 32.687 704 3.813 4.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 50.073 50.073 0 30.926 30.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 262.892 144.122 407.014 168.674 159.728 328.402
Devlet Borçlanma Senetleri
255.218 144.122 399.340 160.490 159.728 320.218
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 510 0 510
Türev Finansal Varlıklar
I-l 700.314 139.817 840.131 571.343 79.247 650.590
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
146.782 138.880 285.662 123.155 73.996 197.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
553.532 937 554.469 448.188 5.251 453.439
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.044.376 9.658.368 16.702.744 4.319.291 8.967.206 13.286.497
Krediler
I-e-f 7.756.374 9.765.845 17.522.219 4.626.037 9.190.030 13.816.067
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e 0 0 0 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 510.403 510.403 0 262.923 262.923
Devlet Borçlanma Senetleri
0 510.403 510.403 0 262.923 262.923
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -711.998 -617.880 -1.329.878 -306.753 -485.747 -792.500
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-r 495.818 0 495.818 408.176 0 408.176
Satış Amaçlı
495.818 0 495.818 408.176 0 408.176
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
548.560 0 548.560 523.728 0 523.728
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 548.560 0 548.560 523.728 0 523.728
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
548.560 0 548.560 523.728 0 523.728
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 139.397 0 139.397 164.471 0 164.471
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-n 41.147 0 41.147 37.398 0 37.398
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
41.147 0 41.147 37.398 0 37.398
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-o 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-p 91.757 0 91.757 44.480 0 44.480
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-s 139.234 176.713 315.947 73.378 65.050 138.428
VARLIKLAR TOPLAMI
9.816.366 13.307.281 23.123.647 7.564.589 11.327.984 18.892.573
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 4.030.308 9.911.979 13.942.287 3.703.958 7.859.088 11.563.046
ALINAN KREDİLER
II-c 39.279 3.238.656 3.277.935 34.728 2.266.255 2.300.983
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.651 238.918 242.569 1.595 192.346 193.941
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 308.583 246.236 554.819 188.481 89.780 278.261
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
252.184 207.663 459.847 121.825 78.523 200.348
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
56.399 38.573 94.972 66.656 11.257 77.913
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 74.101 771 74.872 26.364 87.994 114.358
KARŞILIKLAR
II-h 265.953 61.324 327.277 65.930 15.737 81.667
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
38.930 0 38.930 48.290 0 48.290
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
227.023 61.324 288.347 17.640 15.737 33.377
CARİ VERGİ BORCU
II-i 43.659 0 43.659 34.210 0 34.210
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 2.228.521 2.228.521 0 1.797.925 1.797.925
Krediler
0 2.228.521 2.228.521 0 1.797.925 1.797.925
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 204.622 557.029 761.651 166.203 442.704 608.907
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.689.140 -19.083 1.670.057 1.935.465 -16.190 1.919.275
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.956 0 17.956 15.617 0 15.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.438 -19.083 -6.645 -12.595 -16.190 -28.785
Kar Yedekleri
398.179 0 398.179 259.625 0 259.625
Yasal Yedekler
24.839 0 24.839 22.870 0 22.870
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
373.340 0 373.340 236.755 0 236.755
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-273.697 0 -273.697 138.554 0 138.554
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-6.283 0 -6.283 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-267.414 0 -267.414 138.554 0 138.554
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.659.296 16.464.351 23.123.647 6.156.934 12.735.639 18.892.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.612.129 2.157.978
Kredilerden Alınan Faizler
1.274.862 1.517.244
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.218 28.593
Bankalardan Alınan Faizler
23.043 53.646
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
31.783 101.599
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
59.234 56.120
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.698 1.514
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
31.251 43.220
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
26.285 11.386
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-l 220.989 400.776
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.076.481 -1.494.053
Mevduata Verilen Faizler
-537.762 -891.313
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-189.673 -274.348
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.312 -8.605
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-9.588 -9.912
Diğer Faiz Giderleri
IV-l -331.146 -309.875
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
535.648 663.925
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
32.611 38.180
Alınan Ücret ve Komisyonlar
46.663 48.587
Gayri Nakdi Kredilerden
28.049 27.079
Diğer
IV-l 18.614 21.508
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-14.052 -10.407
Gayri Nakdi Kredilere
-62 -62
Diğer
IV-l -13.990 -10.345
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 8 2.769
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-d 104.398 32.868
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
38.921 15.826
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-32.805 21.611
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
98.282 -4.569
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 26.393 15.532
FAALİYET BRÜT KÂRI
699.058 753.274
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-f -408.420 -254.538
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-f -210.704 -1.943
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-214.251 -195.489
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -193.055 -204.128
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-327.372 97.176
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
31.299 61.683
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-h -296.073 158.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-i 28.659 -20.305
Cari Vergi Karşılığı
-32.862 -50.761
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.726 -78.740
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
69.247 109.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-j -267.414 138.554
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-k -267.414 138.554
Grubun Karı (Zararı)
-267.414 138.554
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914639


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: -1,03% Hacim : 10.891 Mio.TL Son veri saati : 14:54
Düşük 1.389 19.04.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.410
8,0779 Değişim: 0,25%
Düşük 8,0317 19.04.2021 Yüksek 8,0953
Açılış: 8,0578
9,7262 Değişim: 0,56%
Düşük 9,6196 19.04.2021 Yüksek 9,7378
Açılış: 9,6725
462,76 Değişim: 0,52%
Düşük 459,49 19.04.2021 Yüksek 464,80
Açılış: 460,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.