KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.11.2020 - 16:25
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 143 16.941 -104.938 0 0 -988 111.580 22.738 0 22.738
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 0 -637
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 19.610 -3.058 0 0 5.813 -6.031 -23.722 0 259.625 0 111.580 1.898.081 0 1.898.081
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -5.749 -612 24.097 0 0 10.221 27.957 0 27.957
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 0 -3.008 -8.041 0 398.179 0 10.221 1.947.232 0 1.947.232


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.371.349 42.995.161 47.366.510 3.208.630 30.170.553 33.379.183
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 771.742 3.482.778 4.254.520 754.905 2.724.342 3.479.247
Teminat Mektupları
771.742 1.540.913 2.312.655 754.905 1.045.827 1.800.732
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
14.877 374 15.251 15.047 287 15.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
756.865 1.540.539 2.297.404 739.858 1.045.540 1.785.398
Banka Kredileri
0 109.589 109.589 0 214.924 214.924
İthalat Kabul Kredileri
0 109.589 109.589 0 214.924 214.924
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 661.678 661.678 0 624.297 624.297
Belgeli Akreditifler
0 661.678 661.678 0 624.297 624.297
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.170.598 1.170.598 0 839.294 839.294
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 799.371 1.638.492 2.437.863 290.597 138.379 428.976
Cayılamaz Taahhütler
799.371 1.638.492 2.437.863 290.597 138.379 428.976
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
482.085 1.275.152 1.757.237 67.343 138.379 205.722
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 363.340 363.340 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
252.558 0 252.558 151.731 0 151.731
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
64.728 0 64.728 71.523 0 71.523
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.800.236 37.873.891 40.674.127 2.163.128 27.307.832 29.470.960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
731.835 2.912.659 3.644.494 690.286 2.452.991 3.143.277
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
731.835 2.912.659 3.644.494 690.286 2.452.991 3.143.277
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.068.401 34.961.232 37.029.633 1.472.842 24.854.841 26.327.683
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
31.641 220.704 252.345 191.740 342.198 533.938
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
20.824 106.969 127.793 159.606 111.731 271.337
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10.817 113.735 124.552 32.134 230.467 262.601
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.368.306 32.762.359 34.130.665 438.686 22.761.967 23.200.653
Swap Para Alım İşlemleri
375.780 10.325.140 10.700.920 174.727 5.511.909 5.686.636
Swap Para Satım İşlemleri
992.526 9.658.998 10.651.524 263.959 5.441.478 5.705.437
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 6.389.111 6.389.111 0 5.904.290 5.904.290
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 6.389.110 6.389.110 0 5.904.290 5.904.290
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
239.936 1.531.394 1.771.330 838.192 1.746.518 2.584.710
Para Alım Opsiyonları
188.676 688.339 877.015 269.717 1.009.481 1.279.198
Para Satım Opsiyonları
51.260 843.055 894.315 568.475 737.037 1.305.512
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
428.518 446.775 875.293 4.224 4.158 8.382
Futures Para Alım İşlemleri
205.329 223.387 428.716 4.224 0 4.224
Futures Para Satım İşlemleri
223.189 223.388 446.577 0 4.158 4.158
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
43.488.625 68.545.518 112.034.143 55.180.855 50.870.916 106.051.771
EMANET KIYMETLER
6.464.177 2.489.175 8.953.352 17.338.053 1.526.244 18.864.297
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.656.215 1.177.294 6.833.509 16.503.030 522.415 17.025.445
Tahsile Alınan Çekler
801.612 103.709 905.321 806.039 125.768 931.807
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.350 15.093 21.443 28.984 8.642 37.626
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.193.079 1.193.079 0 869.419 869.419
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
36.804.272 66.056.343 102.860.615 37.622.626 49.344.672 86.967.298
Menkul Kıymetler
265.127 0 265.127 79.361 0 79.361
Teminat Senetleri
21.177.552 24.390.216 45.567.768 21.688.143 18.204.640 39.892.783
Emtia
809.957 1.302.647 2.112.604 746.113 1.361.832 2.107.945
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
12.566.578 34.477.226 47.043.804 13.477.365 25.384.363 38.861.728
Diğer Rehinli Kıymetler
1.985.058 5.886.254 7.871.312 1.631.644 4.393.837 6.025.481
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
47.859.974 111.540.679 159.400.653 58.389.485 81.041.469 139.430.954


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
601.589 77.679
Alınan Faizler
992.279 1.698.117
Ödenen Faizler
-676.971 -1.195.016
Alınan Temettüler
8 2.769
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.092 23.864
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
209.571 190.312
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-160.509 -147.803
Ödenen Vergiler
-8.772 -9.044
Diğer
218.891 -485.520
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
568.875 932.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-33.513 -23.432
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-456.446 46.815
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.267.012 1.365.107
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-796.378 761.144
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-129.129 -1.711
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.153.539 1.333.228
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.618.743 -1.811.916
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
479.071 -736.697
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.170.464 1.010.217
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-170.096 -122.908
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -100.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.654 -6.826
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
71.480 19.229
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-240.758 -115.467
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
177.610 80.156
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-167.774 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
110.521 12.010
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.110.889 899.319
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.187.746 2.421.711
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.298.635 3.321.030


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.221 111.580
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17.736 -88.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.736 -88.842
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.749 143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-785 21.719
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
30.894 -134.536
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.624 23.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.957 22.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.323.079 4.900.323 6.223.402 1.993.667 2.295.728 4.289.395
Nakit ve Nakit Benzerleri
279.570 4.570.959 4.850.529 1.252.946 2.022.014 3.274.960
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 179.525 3.904.749 4.084.274 172.637 1.990.025 2.162.662
Bankalar
I-c 40.044 666.210 706.254 540.201 31.989 572.190
Para Piyasalarından Alacaklar
60.020 0 60.020 540.169 0 540.169
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-19 0 -19 -61 0 -61
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 495 69.422 69.917 704 34.739 35.443
Devlet Borçlanma Senetleri
495 6.905 7.400 704 3.813 4.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 62.517 62.517 0 30.926 30.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 260.992 103.980 364.972 168.674 159.728 328.402
Devlet Borçlanma Senetleri
253.318 103.980 357.298 160.490 159.728 320.218
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 510 0 510
Türev Finansal Varlıklar
I-l 782.022 155.962 937.984 571.343 79.247 650.590
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
166.826 154.102 320.928 123.155 73.996 197.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
615.196 1.860 617.056 448.188 5.251 453.439
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.351.887 10.951.853 16.303.740 4.319.291 8.967.206 13.286.497
Krediler
I-e-f 5.931.242 11.099.253 17.030.495 4.626.037 9.190.030 13.816.067
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e 0 0 0 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 528.597 528.597 0 262.923 262.923
Devlet Borçlanma Senetleri
0 528.597 528.597 0 262.923 262.923
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -579.355 -675.997 -1.255.352 -306.753 -485.747 -792.500
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 431.211 0 431.211 408.176 0 408.176
Satış Amaçlı
431.211 0 431.211 408.176 0 408.176
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
539.406 0 539.406 523.728 0 523.728
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 539.406 0 539.406 523.728 0 523.728
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
539.406 0 539.406 523.728 0 523.728
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
126.502 0 126.502 164.471 0 164.471
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
34.438 0 34.438 37.398 0 37.398
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
34.438 0 34.438 37.398 0 37.398
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
18.560 0 18.560 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 41.431 0 41.431 44.480 0 44.480
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 156.221 111.803 268.024 73.378 65.050 138.428
VARLIKLAR TOPLAMI
8.022.735 15.963.979 23.986.714 7.564.589 11.327.984 18.892.573
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.638.182 11.009.313 14.647.495 3.703.958 7.859.088 11.563.046
ALINAN KREDİLER
II-c 37.113 3.344.941 3.382.054 34.728 2.266.255 2.300.983
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
8.713 263.206 271.919 1.595 192.346 193.941
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 213.231 138.021 351.252 188.481 89.780 278.261
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
139.033 108.728 247.761 121.825 78.523 200.348
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
74.198 29.293 103.491 66.656 11.257 77.913
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 63.501 2.628 66.129 26.364 87.994 114.358
KARŞILIKLAR
II-h 46.064 12.739 58.803 65.930 15.737 81.667
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
29.639 0 29.639 48.290 0 48.290
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.425 12.739 29.164 17.640 15.737 33.377
CARİ VERGİ BORCU
II-i 26.654 0 26.654 34.210 0 34.210
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 2.340.015 2.340.015 0 1.797.925 1.797.925
Krediler
0 2.340.015 2.340.015 0 1.797.925 1.797.925
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 161.173 733.988 895.161 166.203 442.704 608.907
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.970.140 -22.908 1.947.232 1.935.465 -16.190 1.919.275
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.617 0 15.617 15.617 0 15.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11.859 -22.908 -11.049 -12.595 -16.190 -28.785
Kar Yedekleri
398.179 0 398.179 259.625 0 259.625
Yasal Yedekler
24.839 0 24.839 22.870 0 22.870
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
373.340 0 373.340 236.755 0 236.755
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
10.221 0 10.221 138.554 0 138.554
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.221 0 10.221 138.554 0 138.554
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.164.771 17.821.943 23.986.714 6.156.934 12.735.639 18.892.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.161.874 1.723.791 372.585 532.804
Kredilerden Alınan Faizler
917.307 1.191.045 295.986 375.464
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 28.511 0 7.936
Bankalardan Alınan Faizler
17.422 43.350 3.569 15.939
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
25.692 82.890 8.330 26.021
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
40.844 43.576 16.698 14.294
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.225 1.173 293 351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
21.010 33.906 7.769 11.182
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
18.609 8.497 8.636 2.761
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 160.609 334.419 48.002 93.150
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -741.427 -1.208.604 -238.386 -367.941
Mevduata Verilen Faizler
-364.802 -721.528 -119.295 -233.713
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-142.335 -223.521 -38.145 -62.468
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.124 -6.700 -2.362 -2.099
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-7.137 -7.531 -2.338 -2.349
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -220.029 -249.324 -76.246 -67.312
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
420.447 515.187 134.199 164.863
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
25.786 26.735 5.629 9.970
Alınan Ücret ve Komisyonlar
34.858 34.805 10.023 12.142
Gayri Nakdi Kredilerden
20.437 19.669 6.608 6.772
Diğer
IV-k 14.421 15.136 3.415 5.370
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.072 -8.070 -4.394 -2.172
Gayri Nakdi Kredilere
-39 -45 -9 -16
Diğer
IV-k -9.033 -8.025 -4.385 -2.156
TEMETTÜ GELİRLERİ
8 2.769 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 89.565 23.563 46.229 3.631
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
31.268 7.900 4.106 3.679
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-21.160 16.036 -35.479 -2.665
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
79.457 -373 77.602 2.617
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 21.073 10.341 10.830 3.097
FAALİYET BRÜT KÂRI
556.879 578.595 196.887 181.561
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -276.219 -181.523 -112.311 -94.760
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -32 -941 35 -58
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-160.509 -147.803 -54.225 -48.555
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -134.718 -148.388 -36.584 -49.011
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.599 99.940 -6.198 -10.823
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
21.285 32.917 12.040 14.018
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 6.686 132.857 5.842 3.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h 3.535 -21.277 1.136 2.394
Cari Vergi Karşılığı
0 -39.537 17.240 -2.691
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-61.787 -76.109 -47.220 -15.740
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
65.322 94.369 31.116 20.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 10.221 111.580 6.978 5.589
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 10.221 111.580 6.978 5.589
Grubun Karı (Zararı)
10.221 111.580 6.978 5.589
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888683


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4330 Değişim: -0,29%
Düşük 13,4229 24.01.2022 Yüksek 13,4648
Açılış: 13,4648
15,2642 Değişim: -0,05%
Düşük 15,2438 24.01.2022 Yüksek 15,3008
Açılış: 15,2716
793,97 Değişim: 0,05%
Düşük 792,58 24.01.2022 Yüksek 794,00
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.