KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.08.2020 - 16:33
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 130 3.820 -41.643 0 -988 105.991 67.310 0 67.310
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -67 19.610 -3.058 0 0 5.800 -19.152 39.573 0 259.625 0 105.991 1.943.322 0 1.943.322
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1 0 0 0 -275 3.521 13.508 0 0 3.243 19.998 0 19.998
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.714 -5.096 0 0 5.474 1.125 -18.630 0 398.179 0 3.243 1.939.273 0 1.939.273


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.413.731 38.703.165 43.116.896 3.208.630 30.170.553 33.379.183
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 764.117 3.045.054 3.809.171 754.905 2.724.342 3.479.247
Teminat Mektupları
764.117 1.263.110 2.027.227 754.905 1.045.827 1.800.732
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
14.964 330 15.294 15.047 287 15.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
749.153 1.262.780 2.011.933 739.858 1.045.540 1.785.398
Banka Kredileri
0 221.846 221.846 0 214.924 214.924
İthalat Kabul Kredileri
0 221.846 221.846 0 214.924 214.924
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 547.043 547.043 0 624.297 624.297
Belgeli Akreditifler
0 547.043 547.043 0 624.297 624.297
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.013.055 1.013.055 0 839.294 839.294
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 704.876 1.225.352 1.930.228 290.597 138.379 428.976
Cayılamaz Taahhütler
704.876 1.225.352 1.930.228 290.597 138.379 428.976
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
386.505 1.071.912 1.458.417 67.343 138.379 205.722
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 153.440 153.440 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
251.802 0 251.802 151.731 0 151.731
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
66.569 0 66.569 71.523 0 71.523
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.944.738 34.432.759 37.377.497 2.163.128 27.307.832 29.470.960
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
790.951 2.825.805 3.616.756 690.286 2.452.991 3.143.277
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
790.951 2.825.805 3.616.756 690.286 2.452.991 3.143.277
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.153.787 31.606.954 33.760.741 1.472.842 24.854.841 26.327.683
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
94.351 330.554 424.905 191.740 342.198 533.938
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
76.835 132.762 209.597 159.606 111.731 271.337
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
17.516 197.792 215.308 32.134 230.467 262.601
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.271.040 29.359.649 30.630.689 438.686 22.761.967 23.200.653
Swap Para Alım İşlemleri
196.152 8.753.493 8.949.645 174.727 5.511.909 5.686.636
Swap Para Satım İşlemleri
1.074.888 7.922.332 8.997.220 263.959 5.441.478 5.705.437
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 6.341.912 6.341.912 0 5.904.290 5.904.290
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 6.341.912 6.341.912 0 5.904.290 5.904.290
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
337.766 1.485.534 1.823.300 838.192 1.746.518 2.584.710
Para Alım Opsiyonları
190.793 707.265 898.058 269.717 1.009.481 1.279.198
Para Satım Opsiyonları
146.973 778.269 925.242 568.475 737.037 1.305.512
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
450.630 431.217 881.847 4.224 4.158 8.382
Futures Para Alım İşlemleri
425.515 24.834 450.349 4.224 0 4.224
Futures Para Satım İşlemleri
25.115 406.383 431.498 0 4.158 4.158
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
49.183.916 58.434.790 107.618.706 55.180.855 50.870.916 106.051.771
EMANET KIYMETLER
12.541.932 2.166.815 14.708.747 17.338.053 1.526.244 18.864.297
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.084.867 1.016.513 13.101.380 16.503.030 522.415 17.025.445
Tahsile Alınan Çekler
443.430 99.396 542.826 806.039 125.768 931.807
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13.635 14.093 27.728 28.984 8.642 37.626
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.036.813 1.036.813 0 869.419 869.419
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
36.421.808 56.267.975 92.689.783 37.622.626 49.344.672 86.967.298
Menkul Kıymetler
53.571 0 53.571 79.361 0 79.361
Teminat Senetleri
21.258.419 21.127.465 42.385.884 21.688.143 18.204.640 39.892.783
Emtia
634.290 1.122.214 1.756.504 746.113 1.361.832 2.107.945
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
12.906.258 28.943.542 41.849.800 13.477.365 25.384.363 38.861.728
Diğer Rehinli Kıymetler
1.569.270 5.074.754 6.644.024 1.631.644 4.393.837 6.025.481
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
53.597.647 97.137.955 150.735.602 58.389.485 81.041.469 139.430.954


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
445.832 570.353
Alınan Faizler
870.102 1.181.746
Ödenen Faizler
-444.408 -818.088
Alınan Temettüler
8 2.769
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.700 15.582
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
61.673 114.648
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-106.284 -99.248
Ödenen Vergiler
-6.024 -6.108
Diğer
50.065 179.052
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-66.903 552.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-34.693 -24.761
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-60.587 977.527
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.010.606 117.802
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-479.901 -234.607
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
145.739 3.659
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
576.470 785.414
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.325.346 -619.739
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
471.329 -452.822
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
378.929 1.122.826
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-207.395 -95.754
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -100.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.488 -4.057
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
25.301 6.997
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-237.946 -18.271
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
178.512 19.577
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-167.774 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 32
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 32
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
42.914 20.845
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
214.448 1.047.949
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.187.746 2.421.711
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.402.194 3.469.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.243 105.991
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
16.755 -38.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.754 -38.681
Yabancı Para Çevrim Farkları
-275 130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.514 4.897
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
17.318 -53.388
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.803 9.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.998 67.310


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.440.779 3.301.092 4.741.871 1.993.667 2.295.728 4.289.395
Nakit ve Nakit Benzerleri
526.186 3.031.999 3.558.185 1.252.946 2.022.014 3.274.960
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 166.076 2.905.412 3.071.488 172.637 1.990.025 2.162.662
Bankalar
I-c 220.094 126.587 346.681 540.201 31.989 572.190
Para Piyasalarından Alacaklar
140.030 0 140.030 540.169 0 540.169
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14 -14 -61 0 -61
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 641 70.048 70.689 704 34.739 35.443
Devlet Borçlanma Senetleri
641 12.252 12.893 704 3.813 4.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 57.796 57.796 0 30.926 30.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 266.345 91.667 358.012 168.674 159.728 328.402
Devlet Borçlanma Senetleri
258.671 91.667 350.338 160.490 159.728 320.218
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 510 0 510
Türev Finansal Varlıklar
I-l 647.607 107.378 754.985 571.343 79.247 650.590
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
114.869 104.375 219.244 123.155 73.996 197.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
532.738 3.003 535.741 448.188 5.251 453.439
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.145.347 9.960.660 15.106.007 4.319.291 8.967.206 13.286.497
Krediler
I-e-f 5.593.387 10.084.846 15.678.233 4.626.037 9.190.030 13.816.067
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e 0 0 0 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 470.950 470.950 0 262.923 262.923
Devlet Borçlanma Senetleri
0 470.950 470.950 0 262.923 262.923
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -448.040 -595.136 -1.043.176 -306.753 -485.747 -792.500
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 446.723 0 446.723 408.176 0 408.176
Satış Amaçlı
446.723 0 446.723 408.176 0 408.176
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
532.877 0 532.877 523.728 0 523.728
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 532.877 0 532.877 523.728 0 523.728
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
532.877 0 532.877 523.728 0 523.728
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
151.238 0 151.238 164.471 0 164.471
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
33.781 0 33.781 37.398 0 37.398
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
33.781 0 33.781 37.398 0 37.398
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 59.366 0 59.366 44.480 0 44.480
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 193.339 114.803 308.142 73.378 65.050 138.428
VARLIKLAR TOPLAMI
8.003.450 13.376.555 21.380.005 7.564.589 11.327.984 18.892.573
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.643.261 8.693.804 12.337.065 3.703.958 7.859.088 11.563.046
ALINAN KREDİLER
II-c 33.795 3.328.957 3.362.752 34.728 2.266.255 2.300.983
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
55.763 351.185 406.948 1.595 192.346 193.941
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
191.111 149.714 340.825 188.481 89.780 278.261
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
123.184 129.410 252.594 121.825 78.523 200.348
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
67.927 20.304 88.231 66.656 11.257 77.913
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 25.258 101.529 126.787 26.364 87.994 114.358
KARŞILIKLAR
II-h 47.829 11.672 59.501 65.930 15.737 81.667
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
31.060 0 31.060 48.290 0 48.290
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.769 11.672 28.441 17.640 15.737 33.377
CARİ VERGİ BORCU
II-i 44.125 0 44.125 34.210 0 34.210
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 2.068.326 2.068.326 0 1.797.925 1.797.925
Krediler
0 2.068.326 2.068.326 0 1.797.925 1.797.925
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 154.763 539.640 694.403 166.203 442.704 608.907
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.960.728 -21.455 1.939.273 1.935.465 -16.190 1.919.275
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.618 0 15.618 15.617 0 15.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9.424 -21.455 -12.031 -12.595 -16.190 -28.785
Kar Yedekleri
398.179 0 398.179 259.625 0 259.625
Yasal Yedekler
24.839 0 24.839 22.870 0 22.870
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
373.340 0 373.340 236.755 0 236.755
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
3.243 0 3.243 138.554 0 138.554
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.243 0 3.243 138.554 0 138.554
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.156.633 15.223.372 21.380.005 6.156.934 12.735.639 18.892.573


Sunum Para Birimi 19 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 789.289 1.190.987 393.815 584.407
Kredilerden Alınan Faizler
621.321 815.581 315.930 413.782
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 20.575 0 10.242
Bankalardan Alınan Faizler
13.853 27.411 5.685 16.454
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.362 56.869 8.715 33.641
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
24.146 29.282 13.664 14.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
932 822 420 323
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
13.241 22.724 6.626 11.303
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
9.973 5.736 6.618 2.811
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 112.607 241.269 49.821 95.851
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -503.041 -840.663 -260.058 -398.197
Mevduata Verilen Faizler
-245.507 -487.815 -124.397 -236.739
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-104.190 -161.053 -53.166 -82.430
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.762 -4.601 -2.582 -2.576
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-4.799 -5.182 -2.424 -2.620
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -143.783 -182.012 -77.489 -73.832
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
286.248 350.324 133.757 186.210
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
20.157 16.765 10.608 6.931
Alınan Ücret ve Komisyonlar
24.835 22.663 12.815 9.555
Gayri Nakdi Kredilerden
13.829 12.897 6.788 6.411
Diğer
IV-k 11.006 9.766 6.027 3.144
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.678 -5.898 -2.207 -2.624
Gayri Nakdi Kredilere
-30 -29 -15 -14
Diğer
IV-k -4.648 -5.869 -2.192 -2.610
TEMETTÜ GELİRLERİ
8 2.769 8 7
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 43.336 19.932 29.715 1.180
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
27.162 4.221 17.357 1.887
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
14.319 18.701 16.089 349
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.855 -2.990 -3.731 -1.056
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 10.243 7.244 4.786 3.317
FAALİYET BRÜT KÂRI
359.992 397.034 178.874 197.645
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -163.908 -86.763 -98.076 -33.952
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -67 -883 -67 -193
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-106.284 -99.248 -53.276 -50.403
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -98.134 -99.377 -40.842 -49.584
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.401 110.763 -13.387 63.513
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
9.245 18.899 942 21.091
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 844 129.662 -12.445 84.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h 2.399 -23.671 3.292 -13.705
Cari Vergi Karşılığı
-17.240 -36.846 -17.240 -36.846
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-14.567 -60.369 19.444 -16.015
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
34.206 73.544 1.088 39.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 3.243 105.991 -9.153 70.899
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 3.243 105.991 -9.153 70.899
Grubun Karı (Zararı)
3.243 105.991 -9.153 70.899
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

(1.000 nominal için tam TL olarak) 0,02100000 0,69000000 -0,06000000 0,46200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869022


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.