KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

22.05.2020 - 17:19
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 24 -10.845 36.444 0 -988 35.092 59.727 59.727
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.694 -33.817 117.660 259.625 0 35.092 1.935.707 1.935.707
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 259.625 138.554 0 1.919.275 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 259.625 138.554 0 1.919.275 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -192 -2.861 8.504 0 0 12.396 17.847 17.847
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.557 -5.257 -23.634 398.179 0 12.396 1.937.122 1.937.122


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.651.053 32.541.975 36.193.028 2.996.151 27.645.987 30.642.138
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 721.166 3.020.817 3.741.983 754.905 2.724.342 3.479.247
Teminat Mektupları
721.166 1.271.680 1.992.846 754.905 1.045.827 1.800.732
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
14.997 317 15.314 15.047 287 15.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
706.169 1.271.363 1.977.532 739.858 1.045.540 1.785.398
Banka Kredileri
0 176.305 176.305 0 214.924 214.924
İthalat Kabul Kredileri
0 176.305 176.305 0 214.924 214.924
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 555.900 555.900 0 624.297 624.297
Belgeli Akreditifler
0 555.900 555.900 0 624.297 624.297
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.016.932 1.016.932 0 839.294 839.294
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 559.068 984.656 1.543.724 210.597 138.379 348.976
Cayılamaz Taahhütler
559.068 984.656 1.543.724 210.597 138.379 348.976
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
330.901 840.442 1.171.343 67.343 138.379 205.722
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 144.214 144.214 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
158.249 0 158.249 71.731 0 71.731
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
69.918 0 69.918 71.523 0 71.523
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.370.819 28.536.502 30.907.321 2.030.649 24.783.266 26.813.915
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
992.315 5.509.681 6.501.996 822.765 4.964.281 5.787.046
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
992.315 5.509.681 6.501.996 822.765 4.964.281 5.787.046
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.378.504 23.026.821 24.405.325 1.207.884 19.818.985 21.026.869
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
196.769 450.806 647.575 191.740 342.198 533.938
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
163.418 156.045 319.463 159.606 111.731 271.337
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
33.351 294.761 328.112 32.134 230.467 262.601
Para ve Faiz Swap İşlemleri
241.162 20.623.174 20.864.336 173.728 17.726.111 17.899.839
Swap Para Alım İşlemleri
42.248 6.822.658 6.864.906 42.248 5.305.663 5.347.911
Swap Para Satım İşlemleri
198.914 6.595.988 6.794.902 131.480 5.235.280 5.366.760
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.602.264 3.602.264 0 3.592.584 3.592.584
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.602.264 3.602.264 0 3.592.584 3.592.584
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
875.306 1.887.138 2.762.444 838.192 1.746.518 2.584.710
Para Alım Opsiyonları
367.640 1.004.275 1.371.915 269.717 1.009.481 1.279.198
Para Satım Opsiyonları
507.666 882.863 1.390.529 568.475 737.037 1.305.512
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
65.267 65.703 130.970 4.224 4.158 8.382
Futures Para Alım İşlemleri
32.532 31.541 64.073 4.224 0 4.224
Futures Para Satım İşlemleri
32.735 34.162 66.897 0 4.158 4.158
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
49.076.777 55.393.367 104.470.144 55.460.063 50.870.916 106.330.979
EMANET KIYMETLER
11.840.726 1.997.774 13.838.500 17.617.261 1.526.244 19.143.505
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.838.137 750.227 11.588.364 16.782.238 522.415 17.304.653
Tahsile Alınan Çekler
986.109 124.822 1.110.931 806.039 125.768 931.807
Tahsile Alınan Ticari Senetler
16.480 14.239 30.719 28.984 8.642 37.626
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.108.486 1.108.486 0 869.419 869.419
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
37.015.875 53.395.593 90.411.468 37.622.626 49.344.672 86.967.298
Menkul Kıymetler
60.106 0 60.106 79.361 0 79.361
Teminat Senetleri
21.224.176 19.734.717 40.958.893 21.688.143 18.204.640 39.892.783
Emtia
659.830 1.457.087 2.116.917 746.113 1.361.832 2.107.945
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
13.465.724 27.482.023 40.947.747 13.477.365 25.384.363 38.861.728
Diğer Rehinli Kıymetler
1.606.039 4.721.766 6.327.805 1.631.644 4.393.837 6.025.481
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
52.727.830 87.935.342 140.663.172 58.456.214 78.516.903 136.973.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
378.095 46.685
Alınan Faizler
551.520 615.042
Ödenen Faizler
-225.669 -383.900
Alınan Temettüler
0 2.762
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.700 8.287
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
70.316 76.945
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-64.240 -53.551
Ödenen Vergiler
-5.270 -278
Diğer
39.738 -218.622
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
719.915 -555.842
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.964 -35.487
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
486.090 -127.604
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.756.746 304.063
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-752.361 -349.765
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-144.111 60.318
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.470.367 -955.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.325.960 496.281
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
111.680 51.862
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.098.010 -509.157
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
148.817 2.962
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.955 -3.627
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
20.389 4.047
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-54.129 -12.448
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
186.512 14.990
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
34.553 74.126
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.281.380 -432.069
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.365.411 2.650.063
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.646.791 2.217.994


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.396 35.092
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.451 24.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.451 24.635
Yabancı Para Çevrim Farkları
-192 24
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.668 -13.904
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
10.903 46.723
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.592 -8.208
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.847 59.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.585.000 3.636.828 5.221.828 1.997.500 2.304.665 4.302.165
Nakit ve Nakit Benzerleri
796.013 3.302.675 4.098.688 1.271.783 2.023.492 3.295.275
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 110.577 2.525.493 2.636.070 172.637 1.990.025 2.162.662
Bankalar
I-c 393.288 777.182 1.170.470 541.238 33.467 574.705
Para Piyasalarından Alacaklar
292.169 0 292.169 557.969 0 557.969
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-21 0 -21 -61 0 -61
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 686 55.692 56.378 1.553 34.739 36.292
Devlet Borçlanma Senetleri
686 3.618 4.304 802 3.813 4.615
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 751 0 751
Diğer Finansal Varlıklar
0 52.074 52.074 0 30.926 30.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 160.971 107.300 268.271 168.674 167.651 336.325
Devlet Borçlanma Senetleri
153.297 98.537 251.834 160.490 159.728 320.218
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 8.763 16.437 7.674 7.923 15.597
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 510 0 510
Türev Finansal Varlıklar
I-l 627.330 171.161 798.491 555.490 78.783 634.273
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
111.897 165.278 277.175 123.155 73.996 197.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
515.433 5.883 521.316 432.335 4.787 437.122
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.447.265 12.365.864 17.813.129 4.890.565 11.283.669 16.174.234
Krediler
I-e-f 5.242.859 10.194.866 15.437.725 4.673.923 9.190.030 13.863.953
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 593.971 2.535.142 3.129.113 570.956 2.372.175 2.943.131
Faktoring Alacakları
I-e 0 0 0 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 285.663 285.663 0 262.923 262.923
Devlet Borçlanma Senetleri
0 285.663 285.663 0 262.923 262.923
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -389.565 -649.807 -1.039.372 -354.321 -541.459 -895.780
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 456.529 0 456.529 409.415 0 409.415
Satış Amaçlı
456.529 0 456.529 409.415 0 409.415
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
365.594 0 365.594 322.442 0 322.442
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
37.237 0 37.237 38.824 0 38.824
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
37.237 0 37.237 38.824 0 38.824
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
19.054 0 19.054 13.854 0 13.854
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 67.245 0 67.245 65.844 0 65.844
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 228.819 136.568 365.387 130.008 90.022 220.030
VARLIKLAR TOPLAMI
8.206.743 16.139.260 24.346.003 7.868.452 13.678.356 21.546.808
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.835.690 8.947.263 12.782.953 3.626.459 7.779.406 11.405.865
ALINAN KREDİLER
II-c 319.941 5.860.713 6.180.654 228.779 4.821.351 5.050.130
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
20.454 210.772 231.226 19.168 192.346 211.514
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 135.173 129.156 264.329 120.688 103.806 224.494
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
62.746 114.911 177.657 54.032 92.549 146.581
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
72.427 14.245 86.672 66.656 11.257 77.913
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 26.833 102.269 129.102 26.364 92.604 118.968
KARŞILIKLAR
II-h 61.540 13.935 75.475 75.314 15.737 91.051
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
38.655 0 38.655 52.740 0 52.740
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
22.885 13.935 36.820 22.574 15.737 38.311
CARİ VERGİ BORCU
II-i 30.350 0 30.350 40.314 0 40.314
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 1.987.302 1.987.302 0 1.797.925 1.797.925
Krediler
0 1.987.302 1.987.302 0 1.797.925 1.797.925
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 173.065 554.425 727.490 201.677 485.595 687.272
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.961.564 -24.442 1.937.122 1.935.465 -16.190 1.919.275
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.617 0 15.617 15.617 0 15.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.108 -24.442 -23.334 -12.595 -16.190 -28.785
Kar Yedekleri
398.179 0 398.179 259.625 0 259.625
Yasal Yedekler
24.839 0 24.839 22.870 0 22.870
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
373.340 0 373.340 236.755 0 236.755
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
12.396 0 12.396 138.554 0 138.554
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.396 0 12.396 138.554 0 138.554
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.564.610 17.781.393 24.346.003 6.274.228 15.272.580 21.546.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 466.852 661.330
Kredilerden Alınan Faizler
305.391 400.772
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 10.333
Bankalardan Alınan Faizler
8.694 10.957
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.212 23.747
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.487 14.850
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
517 504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.615 11.421
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.355 2.925
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
61.306 59.925
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 70.762 140.746
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -270.441 -466.706
Mevduata Verilen Faizler
-120.937 -248.837
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-81.349 -114.063
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.180 -2.025
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.432 -2.635
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -63.543 -99.146
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
196.411 194.624
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
9.623 8.918
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.844 13.533
Gayri Nakdi Kredilerden
6.969 6.454
Diğer
IV-k 5.875 7.079
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.221 -4.615
Gayri Nakdi Kredilere
-40 -39
Diğer
IV-k -3.181 -4.576
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 2.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 19.153 20.564
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
9.747 2.290
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.496 35.327
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
10.902 -17.053
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 13.663 9.421
FAALİYET BRÜT KÂRI
238.850 236.289
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -91.698 -72.871
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e 0 -690
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-58.624 -53.932
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -72.817 -64.629
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.711 44.167
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 15.711 44.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -3.315 -9.075
Cari Vergi Karşılığı
-6.308 6.422
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-34.767 -42.639
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
37.760 27.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-j 12.396 35.092
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 12.396 35.092
Grubun Karı (Zararı)
12.396 35.092
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846582


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,2133 Değişim: 0,11%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
35,0037 Değişim: 0,04%
Düşük 34,9315 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.497,96 Değişim: -0,50%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.