KAP ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 22:16
KAP ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
57.700.000 56.061.369 138.375.874 -316.555.195 13.424.284 -27.834.705 -804.504 33.451.107 638.566.948 -471.103.162 121.282.016 1.313.689 122.595.705
Transferler
-138.375.874 -5.031.542 -327.695.746 471.103.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.446.581 17.509 -294.651.883 -301.080.955 937.197 -300.143.758
Dönem Karı (Zararı)
-294.651.883 -294.651.883 937.197 -293.714.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.446.581 17.509 -6.429.072 -6.429.072
Sermaye Arttırımı
21 200.000.000 565.433 200.565.433 200.565.433
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-86.121 86.121
Kar Payları
-229.540 -229.540
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
257.700.000 56.061.369 0 0 0 0 0 565.433 -316.555.195 0 0 0 8.392.742 0 -34.281.286 0 0 0 0 0 0 0 0 -873.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.451.107 0 0 0 310.957.323 -294.651.883 0 20.766.494 2.021.346 22.787.840
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
257.700.000 56.061.369 565.433 -316.555.195 8.392.742 -34.281.286 -873.116 33.451.107 310.957.323 -294.651.883 20.766.494 2.021.346 22.787.840
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.115.600 -3.115.600 -3.115.600
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -3.115.600 -3.115.600 -3.115.600
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
257.700.000 56.061.369 0 0 0 0 0 565.433 -316.555.195 0 0 0 8.392.742 0 -34.281.286 0 0 0 0 0 0 0 0 -873.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.451.107 0 0 0 307.841.723 -294.651.883 0 17.650.894 2.021.346 19.672.240
Transferler
21 -2.797.774 -291.854.109 294.651.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.336.317 60.509 -673.554.788 -676.830.596 1.895.487 -674.935.109
Dönem Karı (Zararı)
-673.554.788 -673.554.788 1.895.487 -671.659.301
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.336.317 60.509 -3.275.808 -3.275.808
Sermaye Arttırımı
21 400.000.000 222.244 400.222.244 400.222.244
Kar Payları
-222.526 -222.526
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
657.700.000 56.061.369 0 0 0 0 0 787.677 -316.555.195 0 0 0 5.594.968 0 -37.617.603 0 0 0 0 0 0 0 0 -812.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.451.107 0 0 0 15.987.614 -673.554.788 0 -258.957.458 3.694.307 -255.263.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
773.090.389 260.438.607
Dönem Karı (Zararı)
-671.659.301 -293.714.686
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-671.659.301 -293.714.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.528.692.146 1.000.058.867
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 ve 16 142.052.905 133.849.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
43.896.803 27.425.573
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 23.568.404 2.171.200
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 21.978.610 15.573.530
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.070.000 -1.270.000
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
419.789 10.950.843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.450.938 74.467.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.178.054 30.353.858
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.516.826 6.233.438
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
33.756.058 37.880.182
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
471.597.002 382.963.396
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -20.000.808 -29.391.740
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
535.106.004 419.798.200
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.307.629 7.116.288
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-47.815.823 -14.559.352
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
445.039.472 106.912.389
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-65.553.691 -83.065.940
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -65.553.691 -83.065.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-72.034 -24.716
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -72.034 -24.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 34.356.051 26.904.194
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.250.580 -75.434
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -332.186 -75.434
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.199.641 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 2.782.407 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.045.419 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
378.628.701 330.702.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
316.127.694 -53.106.617
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.137.577 -27.069.573
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.104.980 -23.259.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.242.557 -3.810.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.068.531 5.128.359
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
544.155 -544.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.612.686 5.672.514
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-227.001.396 -58.262.831
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.863.605 -27.620.537
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
515.518.572 73.408.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.781.010 4.578.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
519.299.582 68.830.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.724.597 13.459.385
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.076 -65.651.893
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -34.492.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.076 -31.159.893
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6.515.416 23.364.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.593.182 10.137.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.693.751 -5.027.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
59.286.933 15.165.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.173.160.539 653.237.564
Kira Ödemeleri
-359.631.334 -336.504.418
Alınan Kira
3.163.347 1.561.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.983.104 -25.205.559
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -7.941.212 -2.467.853
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.677.847 -30.182.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.760.292 -141.138.912
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4.063.950 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.840.952 4.409.593
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
641.311 4.369.055
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.199.641 40.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-127.757.787 -145.548.505
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.359.414 -132.830.426
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -32.398.373 -12.718.079
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.092.593 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-722.927.672 49.945.796
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 400.222.244 200.565.433
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 400.000.000 200.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 222.244 565.433
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 934.671.393 1.507.897.932
Kredilerden Nakit Girişleri
837.283.407 1.446.702.054
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
92.502.587 39.688.200
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.885.399 21.507.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.534.783.062 -1.708.855.851
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.435.090.529 -1.372.234.843
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -110.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-83.777.934 -211.472.358
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-15.914.599 -15.148.650
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-161.071.670 417.751.120
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
8 164.344.427 0
Ödenen Temettüler
-222.526 -229.540
Ödenen Faiz
7 -546.089.286 -396.575.038
Alınan Faiz
7 20.000.808 29.391.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.597.575 169.245.491
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
60.509 17.509
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.537.066 169.263.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 356.896.837 187.633.837
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 290.359.771 356.896.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 290.359.771 356.896.837
Ticari Alacaklar
313.033.215 366.257.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 ve 31 74.327.362 54.202.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 238.705.853 312.054.772
Diğer Alacaklar
14.027.366 16.021.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 ve 31 500.000 4.057.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.527.366 11.964.064
Türev Araçlar
28.839.051 52.226.406
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 28.839.051 52.226.406
Stoklar
12 1.458.396.015 1.256.687.460
Peşin Ödenmiş Giderler
70.799.358 51.173.196
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 70.799.358 51.173.196
Diğer Dönen Varlıklar
158.461.733 145.078.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 158.461.733 145.078.558
ARA TOPLAM
2.333.916.509 2.244.341.684
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
6 0 8.004.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.333.916.509 2.252.346.162
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 104.891
Diğer Finansal Yatırımlar
6 0 104.891
Ticari Alacaklar
2.469.768 6.511.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.469.768 6.511.521
Diğer Alacaklar
3.673.475 1.887.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.673.475 1.887.594
Türev Araçlar
84.679.186 160.082.567
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 84.679.186 160.082.567
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 2.073.336 2.001.302
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 28.460.000 34.265.000
Maddi Duran Varlıklar
15 423.368.802 410.252.415
Arazi ve Arsalar
48.883.306 48.883.306
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
441.579 465.666
Binalar
45.114.434 46.243.884
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.781.620 9.370.136
Taşıtlar
268.905 77.314
Mobilya ve Demirbaşlar
141.380.483 137.861.716
Özel Maliyetler
173.182.245 164.576.446
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.316.230 2.773.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.617.818.249 1.645.958.668
Şerefiye
3 797.708.560 797.708.560
Markalar
473.224.395 473.224.395
Lisanslar
2.761.126 375.167
Bilgisayar Yazılımları
21.571.667 17.705.256
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12.596.386 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
309.956.115 356.945.290
Peşin Ödenmiş Giderler
16.686.116 15.397.681
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 16.686.116 15.397.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 40.031.128 33.232.448
Diğer Duran Varlıklar
3.763.470 4.452.894
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 3.763.470 4.452.894
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.223.023.530 2.314.146.981
TOPLAM VARLIKLAR
4.556.940.039 4.566.493.143
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.142.157 162.455.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.142.157 162.455.889
Banka Kredileri
7 80.142.157 162.455.889
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
755.689.119 574.540.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
755.689.119 574.540.507
Banka Kredileri
7 750.419.342 560.450.912
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.269.777 14.089.595
Diğer Finansal Yükümlülükler
12.597.894 3.873.241
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 12.597.894 3.873.241
Ticari Borçlar
1.901.427.854 1.391.321.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 ve 31 17.525.300 21.295.548
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.883.902.554 1.370.025.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 33.103.615 52.828.212
Diğer Borçlar
14.028.177 6.247.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 ve 31 11.614.500 700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.413.677 5.547.885
Ertelenmiş Gelirler
195.405.914 189.547.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 195.405.914 189.547.341
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 64.795.176 2.261.072
Kısa Vadeli Karşılıklar
94.275.039 73.662.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 33.394.407 22.510.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 60.880.632 51.152.123
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
91.338.025 25.892.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 91.338.025 25.892.097
ARA TOPLAM
3.242.802.970 2.482.630.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.242.802.970 2.482.630.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.310.681.101 1.595.119.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.310.681.101 1.595.119.106
Banka Kredileri
7 1.309.533.625 1.591.629.705
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.147.476 3.489.401
Ticari Borçlar
28.201.453 37.310.367
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 28.201.453 37.310.367
Diğer Borçlar
5.324.230 175.208.527
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 ve 31 0 175.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.324.230 208.527
Ertelenmiş Gelirler
30.845.128 27.455.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 30.845.128 27.455.102
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.175.604 45.782.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 49.175.604 45.782.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 143.356.285 172.223.944
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.816.419 7.975.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 1.816.419 7.975.414
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.569.400.220 2.061.074.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.812.203.190 4.543.705.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-258.957.458 20.766.494
Ödenmiş Sermaye
21 657.700.000 257.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 56.061.369 56.061.369
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 787.677 565.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -316.555.195 -316.555.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.022.635 -25.888.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.022.635 -25.888.544
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 5.594.968 8.392.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.617.603 -34.281.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-812.607 -873.116
Yabancı Para Çevrim Farkları
-812.607 -873.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 33.451.107 33.451.107
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
22.983.739 22.983.739
Yasal Yedekler
10.467.368 10.467.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.987.614 310.957.323
Net Dönem Karı veya Zararı
-673.554.788 -294.651.883
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.694.307 2.021.346
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-255.263.151 22.787.840
TOPLAM KAYNAKLAR
4.556.940.039 4.566.493.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 5.400.598.817 4.230.282.696
Satışların Maliyeti
22 -3.060.497.110 -2.487.015.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.340.101.707 1.743.267.585
BRÜT KAR (ZARAR)
2.340.101.707 1.743.267.585
Genel Yönetim Giderleri
23 -351.112.637 -295.518.438
Pazarlama Giderleri
23 -1.538.967.127 -1.263.483.543
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -14.729.114 -3.031.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 329.946.826 198.268.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -349.916.833 -187.838.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
415.322.822 191.664.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 3.518.649 1.034.443
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -8.814.648 -959.009
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 72.034 24.716
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
410.098.857 191.764.460
Finansman Gelirleri
27 332.163.492 200.220.187
Finansman Giderleri
28 -1.379.565.599 -658.795.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-637.303.250 -266.810.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.356.051 -26.904.194
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -68.309.553 -26.004.519
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 33.953.502 -899.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-671.659.301 -293.714.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
-671.659.301 -293.714.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.895.487 937.197
Ana Ortaklık Payları
-673.554.788 -294.651.883
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 -2,56000000 -2,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.336.317 -6.446.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.170.396 -8.058.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
834.079 1.611.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 834.079 1.611.645
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
60.509 17.509
Yabancı Para Çevrim Farkları
60.509 17.509
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
60.509 17.509
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.275.808 -6.429.072
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-674.935.109 -300.143.758
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.895.487 937.197
Ana Ortaklık Payları
-676.830.596 -301.080.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743024


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,00% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 29.05.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,2359 Değişim: 0,03%
Düşük 32,1692 29.05.2024 Yüksek 32,2702
Açılış: 32,2257
34,9974 Değişim: -0,05%
Düşük 34,9165 29.05.2024 Yüksek 35,0423
Açılış: 35,0157
2.439,71 Değişim: -0,30%
Düşük 2.438,30 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.