KAP ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:51
KAP ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
57.700.000 56.061.369 138.375.874 -316.555.195 13.424.284 -27.834.705 -804.504 33.451.107 648.117.051 -470.245.459 131.689.822 1.313.689 133.003.511
Diğer Düzeltmeler
2 -9.550.103 -857.703 -10.407.806 -10.407.806
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
57.700.000 56.061.369 138.375.874 -316.555.195 13.424.284 -27.834.705 -804.504 33.451.107 638.566.948 -471.103.162 121.282.016 1.313.689 122.595.705
Transferler
15 -138.375.874 -601.113 -332.126.175 471.103.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.698.278 4.215 -284.180.165 -285.874.228 586.317 -285.287.911
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.698.278 4.215 -284.180.165 -285.874.228 586.317 -285.287.911
Sermaye Arttırımı
15 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
1 -86.121 86.121
Kar Payları
-229.541 -229.541
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 565.433 565.433 565.433
Dönem Sonu Bakiyeler
257.700.000 56.061.369 565.433 -316.555.195 12.823.171 -29.532.983 -886.410 33.451.107 306.526.894 -284.180.165 35.973.221 1.670.465 37.643.686
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
257.700.000 56.061.369 565.433 -316.555.195 8.392.742 -34.281.286 -873.116 33.451.107 310.957.323 -294.651.883 20.766.494 2.021.346 22.787.840
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -3.115.600 -3.115.600 -3.115.600
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.115.600 -3.115.600 -3.115.600
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
257.700.000 56.061.369 565.433 -316.555.195 8.392.742 -34.281.286 -873.116 33.451.107 307.841.723 -294.651.883 17.650.894 2.021.346 19.672.240
Transferler
15 -946.409 -293.705.474 294.651.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.542.400 150.346 -856.741.390 -860.133.444 1.161.641 -858.971.803
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.542.400 150.346 -856.741.390 -860.133.444 1.161.641 -858.971.803
Kar Payları
-222.525 -222.525
Dönem Sonu Bakiyeler
257.700.000 56.061.369 565.433 -316.555.195 7.446.333 -37.823.686 -722.770 33.451.107 14.136.249 -856.741.390 -842.482.550 2.960.462 -839.522.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
407.023.660 -27.591.384
Dönem Karı (Zararı)
-855.579.749 -283.593.848
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-855.579.749 -283.593.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.524.362.411 753.251.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 ve 11 105.348.716 99.500.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.483.377 22.789.086
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.489.099 604.778
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 22.574.489 19.552.540
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 419.789 2.631.768
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.322.051 65.498.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.772.304 42.792.600
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.513.968 3.966.327
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 27.035.779 18.739.531
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
310.981.016 281.097.086
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -14.006.884 -24.672.797
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
369.394.539 308.933.642
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.219.722 3.866.538
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-47.626.361 -7.030.297
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
876.128.114 31.103.713
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-204.229.452 -325.760
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -204.229.452 -325.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-72.034 7.318
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-72.034 29
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 7.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42.521.902 4.969.552
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.883.071 461.203
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-683.430 461.203
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.199.641 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.940.528 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
271.821.264 248.150.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
78.447.842 -176.758.770
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.485.128 -2.905.125
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.454.089 -18.723.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.031.039 15.818.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.196.455 -10.913.434
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
544.155 2.262.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
652.300 -13.175.912
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-258.273.900 -69.453.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-57.777.071 -29.039.013
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
405.997.037 -7.880.580
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.439.091 3.518.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
401.557.946 -11.398.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.730.117 9.634.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.238 -64.302.995
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -35.192.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
81.238 -29.110.995
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11.287.148 -4.543.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.691.946 2.645.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.026.113 -16.588.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
42.718.059 19.234.871
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
747.230.504 292.898.974
Kira Ödemeleri
-270.107.966 -260.213.025
Alınan Kira
2.401.131 1.408.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-62.709.930 -39.146.169
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -5.563.945 -1.284.117
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.226.134 -21.255.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.253.843 -75.523.324
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4.063.950 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.125.443 2.472.688
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
925.802 2.472.688
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.199.641 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.443.236 -77.996.012
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -68.378.229 -68.132.050
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -21.065.007 -9.863.962
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-489.261.481 45.038.858
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 200.565.433
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 200.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 565.433
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
749.455.534 1.201.375.945
Kredilerden Nakit Girişleri
657.768.807 1.153.594.832
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
86.665.838 39.688.200
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.020.889 8.092.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.049.235.389 -1.491.423.906
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.002.044.384 -1.178.067.357
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -110.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-34.576.315 -198.956.760
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-12.614.690 -4.399.789
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4.916.373 407.953.808
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
6 164.344.425 0
Ödenen Temettüler
-222.525 -229.541
Ödenen Faiz
-372.526.783 -297.875.678
Alınan Faiz
14.006.884 24.672.797
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.491.664 -58.075.850
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
150.346 4.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.341.318 -58.071.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 356.896.837 187.633.837
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 191.555.519 129.562.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 191.555.519 356.896.837
Ticari Alacaklar
390.943.183 366.257.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 ve 20 54.588.186 54.202.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 336.354.997 312.054.772
Diğer Alacaklar
14.545.469 16.021.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 0 4.057.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.545.469 11.964.064
Türev Araçlar
55.794.733 52.226.406
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 55.794.733 52.226.406
Stoklar
8 1.489.560.704 1.256.687.460
Peşin Ödenmiş Giderler
113.409.676 51.173.196
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
113.409.676 51.173.196
Diğer Dönen Varlıklar
172.104.671 145.078.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
172.104.671 145.078.558
ARA TOPLAM
2.427.913.955 2.244.341.684
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 8.004.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.427.913.955 2.252.346.162
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
104.891 104.891
Diğer Finansal Yatırımlar
104.891 104.891
Ticari Alacaklar
5.167.204 6.511.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.167.204 6.511.521
Diğer Alacaklar
2.546.527 1.887.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.546.527 1.887.594
Türev Araçlar
196.399.267 160.082.567
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 196.399.267 160.082.567
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.073.336 2.001.302
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 36.643.643 34.265.000
Maddi Duran Varlıklar
10 417.768.623 410.252.415
Arazi ve Arsalar
48.883.306 48.883.306
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
447.600 465.666
Binalar
45.396.797 46.243.884
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.921.345 9.370.136
Taşıtlar
288.061 77.314
Mobilya ve Demirbaşlar
137.174.684 137.861.716
Özel Maliyetler
169.184.388 164.576.446
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.472.442 2.773.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.621.874.819 1.645.958.668
Şerefiye
12 797.708.560 797.708.560
Markalar
473.224.395 473.224.395
Lisanslar
2.508.503 375.167
Bilgisayar Yazılımları
20.267.215 17.705.256
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
6.462.737 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
321.703.409 356.945.290
Peşin Ödenmiş Giderler
18.744.396 15.397.681
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.744.396 15.397.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25.973.988 33.232.448
Diğer Duran Varlıklar
4.452.894 4.452.894
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
4.452.894 4.452.894
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.331.749.588 2.314.146.981
TOPLAM VARLIKLAR
4.759.663.543 4.566.493.143
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
65.188.258 162.455.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
65.188.258 162.455.889
Banka Kredileri
5 65.188.258 162.455.889
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
861.347.976 574.540.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
861.347.976 574.540.507
Banka Kredileri
5 853.258.042 560.450.912
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.089.934 14.089.595
Diğer Finansal Yükümlülükler
55.962.764 3.873.241
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
55.962.764 3.873.241
Ticari Borçlar
1.809.029.208 1.391.321.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 ve 20 25.198.953 21.295.548
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.783.830.255 1.370.025.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
61.558.329 52.828.212
Diğer Borçlar
5.253.769 6.247.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 2.102.543 700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.151.226 5.547.885
Ertelenmiş Gelirler
204.088.384 189.547.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
204.088.384 189.547.341
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32.475.217 2.261.072
Kısa Vadeli Karşılıklar
90.526.347 73.662.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 27.610.066 22.510.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 62.916.281 51.152.123
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
74.026.271 25.892.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
74.026.271 25.892.097
ARA TOPLAM
3.259.456.523 2.482.630.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.259.456.523 2.482.630.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.866.177.686 1.595.119.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.866.177.686 1.595.119.106
Banka Kredileri
5 1.864.762.439 1.591.629.705
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.415.247 3.489.401
Ticari Borçlar
41.963.790 37.310.367
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 41.963.790 37.310.367
Diğer Borçlar
181.116.479 175.208.527
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 175.000.000 175.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.116.479 208.527
Ertelenmiş Gelirler
26.934.390 27.455.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
26.934.390 27.455.102
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.744.720 45.782.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
49.744.720 45.782.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
171.232.744 172.223.944
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.559.299 7.975.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.559.299 7.975.414
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.339.729.108 2.061.074.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.599.185.631 4.543.705.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-842.482.550 20.766.494
Ödenmiş Sermaye
15 257.700.000 257.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 56.061.369 56.061.369
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 565.433 565.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 -316.555.195 -316.555.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.377.353 -25.888.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.377.353 -25.888.544
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 7.446.333 8.392.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.823.686 -34.281.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-722.770 -873.116
Yabancı Para Çevrim Farkları
-722.770 -873.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 33.451.107 33.451.107
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
22.983.739 22.983.739
Yasal Yedekler
10.467.368 10.467.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.136.249 310.957.323
Net Dönem Karı veya Zararı
-856.741.390 -294.651.883
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.960.462 2.021.346
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-839.522.088 22.787.840
TOPLAM KAYNAKLAR
4.759.663.543 4.566.493.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.794.906.464 2.908.717.490 1.332.982.439 998.750.047
Satışların Maliyeti
16 -2.197.327.124 -1.760.250.018 -766.534.093 -614.057.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.597.579.340 1.148.467.472 566.448.346 384.692.750
BRÜT KAR (ZARAR)
1.597.579.340 1.148.467.472 566.448.346 384.692.750
Genel Yönetim Giderleri
-262.689.947 -216.660.635 -82.182.983 -79.817.308
Pazarlama Giderleri
-1.118.225.103 -907.229.078 -386.765.017 -310.563.881
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.930.011 -2.336.417 -4.437.560 -717.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 271.495.380 148.648.768 110.425.651 40.780.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -304.052.891 -117.126.536 -152.774.941 -31.398.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
174.176.768 53.763.574 50.713.496 2.975.897
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.491.877 856.816 31.349 21.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.549.334 -1.318.019 -5.313 -591.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
72.034 -7.318 0 -6.794
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
172.191.345 53.295.053 50.739.532 2.398.821
Finansman Gelirleri
18 156.693.617 147.040.444 95.979.156 33.735.509
Finansman Giderleri
18 -1.141.942.809 -478.959.793 -652.437.454 -151.213.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-813.057.847 -278.624.296 -505.718.766 -115.079.411
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.521.902 -4.969.552 -8.536.986 -6.422.602
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-34.490.283 -21.756.539 -12.801.774 -8.571.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.031.619 16.786.987 4.264.788 2.149.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-855.579.749 -283.593.848 -514.255.752 -121.502.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
-855.579.749 -283.593.848 -514.255.752 -121.502.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.161.641 586.317 402.355 182.279
Ana Ortaklık Payları
-856.741.390 -284.180.165 -514.658.107 -121.684.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.542.400 -1.698.278 -1.273.663 353.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.428.000 -2.122.848 -1.592.080 442.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
885.600 424.570 318.417 -88.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
885.600 424.570 318.417 -88.485
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
150.346 4.215 116.408 5.094
Yabancı Para Çevrim Farkları
150.346 4.215 116.408 5.094
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
150.346 4.215 116.408 5.094
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.392.054 -1.694.063 -1.157.255 359.035
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-858.971.803 -285.287.911 -515.413.007 -121.142.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.161.641 586.317 402.355 182.279
Ana Ortaklık Payları
-860.133.444 -285.874.228 -515.815.362 -121.325.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719180


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: 0,00% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9052 Değişim: 0,08%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9404
Açılış: 28,8819
31,2295 Değişim: 0,05%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2583
Açılış: 31,2145
1.878,64 Değişim: 0,20%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.881,99
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.