KAP ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:37
KAP ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
57.700.000 56.061.369 138.375.874 -316.555.195 13.424.284 -27.834.705 -804.504 33.451.107 648.117.051 -470.245.459 131.689.822 1.313.689 133.003.511
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
2 -9.550.103 -857.703 -10.407.806 -10.407.806
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
57.700.000 56.061.369 0 0 0 0 0 138.375.874 -316.555.195 0 0 0 13.424.284 0 -27.834.705 0 0 0 0 0 0 0 0 -804.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.451.107 0 0 0 638.566.948 -471.103.162 0 121.282.016 1.313.689 122.595.705
Transferler
15 -230.765 -470.872.397 471.103.162 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-646.308 10.668 -123.492.962 -124.128.602 144.390 -123.984.212
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-646.308 10.668 -123.492.962 -124.128.602 144.390 -123.984.212
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
57.700.000 56.061.369 0 0 0 0 0 138.375.874 -316.555.195 0 0 0 13.193.519 0 -28.481.013 0 0 0 0 0 0 0 0 -793.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.451.107 0 0 0 167.694.551 -123.492.962 0 -2.846.586 1.458.079 -1.388.507
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
257.700.000 56.061.369 565.433 -316.555.195 8.392.742 -34.281.286 -873.116 33.451.107 310.957.323 -294.651.883 20.766.494 2.021.346 22.787.840
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.115.600 0 0 -3.115.600 -3.115.600
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -3.115.600 -3.115.600 -3.115.600
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
257.700.000 56.061.369 0 0 0 0 0 565.433 -316.555.195 0 0 0 8.392.742 0 -34.281.286 0 0 0 0 0 0 0 0 -873.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.451.107 0 0 0 307.841.723 -294.651.883 0 17.650.894 2.021.346 19.672.240
Transferler
15 -946.409 -293.705.474 294.651.883 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.050.193 0 0 0 0 0 0 0 0 7.704 0 -156.705.763 -157.748.252 388.031 -157.360.221
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.050.193 7.704 -156.705.763 -157.748.252 388.031 -157.360.221
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
257.700.000 56.061.369 0 0 0 0 0 565.433 -316.555.195 0 0 0 7.446.333 0 -35.331.479 0 0 0 0 0 0 0 0 -865.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.451.107 0 0 0 14.136.249 -156.705.763 0 -140.097.358 2.409.377 -137.687.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.179.161 -52.677.518
Dönem Karı (Zararı)
-156.317.732 -123.348.572
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-156.317.732 -123.348.572
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
355.324.679 250.414.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 ve 11 34.243.209 32.472.826
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.421.490 8.065.543
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.470.830 502.542
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 20.776.325 6.542.650
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
174.335 1.020.351
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.542.278 29.187.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.720.739 11.909.517
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.269.176 882.054
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 20.552.363 16.395.823
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
111.377.926 72.031.544
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -5.281.980 -11.541.036
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
115.911.884 91.415.608
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.180 -3.409.200
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
742.842 -4.433.828
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
75.027.429 35.810.410
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-37.044.195 -24.569.101
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -37.044.195 -24.569.101
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.942 3.845
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 13.134
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.942 -9.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.600.677 2.626.688
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-902.978 255.498
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-902.978 255.498
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.940.528 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
88.125.257 94.530.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.504.714 -64.461.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.155.240 23.273.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.492.515 11.675.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.662.725 11.597.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.678.606 2.808.593
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
544.155 1.782.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.222.761 1.025.804
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-131.896.060 -35.374.517
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-41.905.814 -21.207.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.617.758 23.387.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.386.850 4.295.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
114.230.908 19.091.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.010.178 -6.273.525
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.636.530 -13.753.743
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-700.000 -2.444.600
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.336.530 -11.309.143
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-13.783.270 -44.154.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.640.314 6.833.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.330.518 -12.872.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.309.796 19.706.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.502.233 62.604.949
Kira Ödemeleri
-98.247.886 -107.485.354
Alınan Kira
300.685 385.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.772.045 -6.702.116
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -1.520.815 -666.612
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.441.333 -813.764
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.421.164 -22.877.324
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4.063.950 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.087.415 206.122
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.087.415 206.122
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.572.529 -23.083.446
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -17.797.487 -18.325.857
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -8.775.042 -4.757.589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-153.227.345 9.607.493
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
203.462.589 523.555.497
Kredilerden Nakit Girişleri
199.304.365 482.141.063
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 39.688.200
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.158.224 1.726.234
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-215.432.139 -486.351.111
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-202.805.768 -403.032.492
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-3.164.271 -81.933.737
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.462.100 -1.384.882
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-23.790.697 52.379.572
Ödenen Faiz
-122.749.078 -91.517.501
Alınan Faiz
18 5.281.980 11.541.036
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-201.827.670 -65.947.349
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.704 10.668
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-201.819.966 -65.936.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 356.896.837 187.633.837
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 155.076.871 121.697.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 155.076.871 356.896.837
Ticari Alacaklar
338.244.260 366.257.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 ve 20 52.500.052 54.202.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 285.744.208 312.054.772
Diğer Alacaklar
44.523.141 16.021.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 27.304.527 4.057.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.218.614 11.964.064
Türev Araçlar
65.923.105 52.226.406
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 65.923.105 52.226.406
Stoklar
8 1.365.917.488 1.256.687.460
Peşin Ödenmiş Giderler
92.002.587 51.173.196
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
92.002.587 51.173.196
Diğer Dönen Varlıklar
167.409.076 145.078.558
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
167.409.076 145.078.558
ARA TOPLAM
2.229.096.528 2.244.341.684
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 8.004.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.229.096.528 2.252.346.162
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
104.891 104.891
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
104.891 104.891
Ticari Alacaklar
6.892.281 6.511.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.892.281 6.511.521
Diğer Alacaklar
1.855.805 1.887.594
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.855.805 1.887.594
Türev Araçlar
183.430.063 160.082.567
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 183.430.063 160.082.567
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.008.244 2.001.302
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 34.265.000 34.265.000
Maddi Duran Varlıklar
10 408.296.660 410.252.415
Arazi ve Arsalar
48.883.306 48.883.306
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
459.643 465.666
Binalar
45.961.523 46.243.884
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.938.287 9.370.136
Taşıtlar
64.339 77.314
Mobilya ve Demirbaşlar
137.437.795 137.861.716
Özel Maliyetler
161.512.481 164.576.446
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.039.286 2.773.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.639.884.971 1.645.958.668
Şerefiye
12 797.708.560 797.708.560
Markalar
473.224.395 473.224.395
Lisanslar
2.059.207 375.167
Bilgisayar Yazılımları
20.625.695 17.705.256
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
346.267.114 356.945.290
Peşin Ödenmiş Giderler
16.474.104 15.397.681
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.474.104 15.397.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39.951.449 33.232.448
Diğer Duran Varlıklar
4.452.894 4.452.894
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
4.452.894 4.452.894
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.337.616.362 2.314.146.981
TOPLAM VARLIKLAR
4.566.712.890 4.566.493.143
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
120.178.985 162.455.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
120.178.985 162.455.889
Banka Kredileri
5 120.178.985 162.455.889
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
753.717.880 574.540.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
753.717.880 574.540.507
Banka Kredileri
5 740.567.206 560.450.912
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.150.674 14.089.595
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
708.970 3.873.241
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
708.970 3.873.241
Ticari Borçlar
1.500.186.428 1.391.321.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 ve 20 24.792.825 21.295.548
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.475.393.603 1.370.025.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
44.818.034 52.828.212
Diğer Borçlar
2.524.110 6.247.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 0 700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.524.110 5.547.885
Ertelenmiş Gelirler
175.047.716 189.547.341
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
175.047.716 189.547.341
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.595.921 2.261.072
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.629.258 73.662.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 29.705.280 22.510.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 50.923.978 51.152.123
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.995.736 25.892.097
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.995.736 25.892.097
ARA TOPLAM
2.708.403.038 2.482.630.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.708.403.038 2.482.630.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.523.065.256 1.595.119.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.523.065.256 1.595.119.106
Banka Kredileri
5 1.520.938.288 1.591.629.705
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.126.968 3.489.401
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
34.183.140 37.310.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 34.183.140 37.310.367
Diğer Borçlar
178.566.310 175.208.527
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 175.000.000 175.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.566.310 208.527
Ertelenmiş Gelirler
30.904.640 27.455.102
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
30.904.640 27.455.102
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.091.874 45.782.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
47.091.874 45.782.522
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
176.624.634 172.223.944
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.561.979 7.975.414
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.561.979 7.975.414
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.995.997.833 2.061.074.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.704.400.871 4.543.705.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-140.097.358 20.766.494
Ödenmiş Sermaye
15 257.700.000 257.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 56.061.369 56.061.369
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 565.433 565.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 -316.555.195 -316.555.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.885.146 -25.888.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.885.146 -25.888.544
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 7.446.333 8.392.742
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.331.479 -34.281.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-865.412 -873.116
Yabancı Para Çevrim Farkları
-865.412 -873.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 33.451.107 33.451.107
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
22.983.739 22.983.739
Yasal Yedekler
10.467.368 10.467.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.136.249 310.957.323
Net Dönem Karı veya Zararı
-156.705.763 -294.651.883
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.409.377 2.021.346
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-137.687.981 22.787.840
TOPLAM KAYNAKLAR
4.566.712.890 4.566.493.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.135.782.962 876.863.712
Satışların Maliyeti
16 -694.470.207 -546.819.241
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
441.312.755 330.044.471
BRÜT KAR (ZARAR)
441.312.755 330.044.471
Genel Yönetim Giderleri
-78.694.561 -65.723.494
Pazarlama Giderleri
-349.177.167 -285.921.862
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-765.128 -745.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 93.551.142 73.219.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -92.934.411 -66.389.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.292.630 -15.515.748
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.415.357 43.967
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.879.270 -299.465
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6.942 -3.845
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.835.659 -15.775.091
Finansman Gelirleri
18 27.249.997 70.029.217
Finansman Giderleri
18 -182.802.711 -174.976.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-145.717.055 -120.721.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.600.677 -2.626.688
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.777.680 -5.748.617
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.177.003 3.121.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-156.317.732 -123.348.572
DÖNEM KARI (ZARARI)
-156.317.732 -123.348.572
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
388.031 144.390
Ana Ortaklık Payları
-156.705.763 -123.492.962
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,61000000 -2,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.050.193 -646.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.312.741 -807.885
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
262.548 161.577
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
262.548 161.577
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.704 10.668
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.704 10.668
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.704 10.668
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.042.489 -635.640
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-157.360.221 -123.984.212
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
388.031 144.390
Ana Ortaklık Payları
-157.748.252 -124.128.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683010


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.