KAP ***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 20:27
KAP ***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 0 0 0 0 146.520.169 0 -20.174.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.022.230 -122.914.099 0 0 -6.150.572 11.706.296 307.118.165 0 307.118.165
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
17 -178.866.382 396.903 2.856.629 603.767 122.914.099 140.707 -144.929.549 -58.940.758 -255.824.584 0 -255.824.584
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 -178.866.382 0 0 0 146.917.072 0 -17.317.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.625.997 0 140.707 0 -151.080.121 -47.234.462 0 51.293.581 0 51.293.581
Transferler
17 -833.429 728.024 -44.012 -46.399.368 47.234.462 685.677 0 685.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -4.249.279 -11.987.316 -16.236.595 0 -16.236.595
Dönem Karı (Zararı)
17 -11.987.316 -11.987.316 0 -11.987.316
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -4.249.279 -4.249.279 0 -4.249.279
Sermaye Arttırımı
17 0 0 0
Sermaye Azaltımı
17 0 0 0
Sermaye Avansı
17 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
17 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -8.624.188 -8.624.188 0 -8.624.188
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
17 0 0 0
Kar Payları
17 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
17 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
17 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17 8.803.250 8.803.250 0 8.803.250
Dönem Sonu Bakiyeler
17 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 -187.490.570 0 0 0 146.083.643 0 -21.566.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.354.021 0 8.899.945 0 -197.479.489 -11.987.316 0 35.921.725 0 35.921.725
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 68.658.765 7.672.103 0 61.306.650 0 61.306.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
17 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 0 0 0
Transferler
17 0 0 -509.196 -10.001.274 18.182.573 -7.672.103 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 25.509.619 -3.095.563 -3.838.848 18.575.208 0 18.575.208
Dönem Karı (Zararı)
17 -3.838.848 -3.838.848 0 -3.838.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 25.509.619 -3.095.563 22.414.056 0 22.414.056
Sermaye Arttırımı
17 0 0 0
Sermaye Azaltımı
17 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
17 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
17 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
17 0 0 0
Kar Payları
17 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
17 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.400.000 -6.072.862 -7.472.862 0 -7.472.862
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
17 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -1.400.000 0 0 -187.490.570 0 0 0 176.796.878 0 -25.439.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.768.476 -3.838.848 0 97.408.996 0 97.408.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.250.287 -26.593.523
Dönem Karı (Zararı)
-3.838.848 -11.987.316
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.838.848 -11.987.316
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-51.411.535 25.659.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11 11.605.522 12.998.418
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
54.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
54.000
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.460.008 3.254.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 2.854.735 3.127.818
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -550.076
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 155.349 126.887
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.744.931 14.618.571
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -151.654
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 2.951.963 14.892.650
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 -458.144 -50.809
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 251.112 -71.616
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.783.351 -3.816.524
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.173.123 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -27.173.123
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -32.845.243 1.522.458
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.474.279 -2.917.825
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.474.279 -2.917.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.631.964 -29.138.788
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.974.242 -18.708.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 -24.163 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -109.950.079 -18.708.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.511.661 1.217.233
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 19.740 -17.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.531.401 1.234.874
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -24.922.157 -11.762.527
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -1.490.520 -2.254.581
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.691.082 4.049.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27 138.829 56.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 51.552.253 3.992.424
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 -835.374 -218.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-589.092 -1.460.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.629.688 -1.632.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.040.596 171.670
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-142.882.347 -15.466.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.300.307 -9.318.925
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.385.160 -743.636
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 547.207 -1.064.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.771.205 2.444.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.358.671 7.734.019
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 3.358.671 7.734.019
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.103.000 -5.959.209
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -73.103.000 -5.959.209
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 222.784
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
14 -26.876 446.443
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
220.688.453 28.905.038
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
25.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.472.861
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.472.861
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
183.158.764 189.125.713
Kredilerden Nakit Girişleri
183.975.619 188.099.613
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-816.855 1.026.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32.131.849 -146.374.461
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32.131.849 -125.674.461
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -20.700.000
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
22 -12.129.299 -13.997.868
Alınan Faiz
21 0 151.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.666.961 4.755.552
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.783.351 3.816.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.450.312 8.572.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.970.185 18.796.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 26.420.497 27.368.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.420.497 12.970.185
Ticari Alacaklar
5 215.065.655 105.943.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 45.045 20.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 215.020.610 105.922.851
Diğer Alacaklar
4.998.859 3.487.197
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 9.972 29.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.988.887 3.457.486
Stoklar
9 106.416.992 81.494.835
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.637.357 2.931.277
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 3.000 20.962
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.634.357 2.910.315
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.385.160
Diğer Dönen Varlıklar
8 8.315.850 5.301.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 8.315.850 5.301.005
ARA TOPLAM
365.855.210 213.513.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
365.855.210 213.513.392
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 175.790.000 145.040.232
Maddi Duran Varlıklar
10 266.375.156 170.873.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.296.041 8.781.817
Peşin Ödenmiş Giderler
7 525.699 741.259
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 525.699 741.259
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 9.549.523
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
463.536.419 325.436.887
TOPLAM VARLIKLAR
829.391.629 538.950.279
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
196.646.438 100.710.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
196.646.438 100.710.774
Banka Kredileri
4 192.109.546 97.324.350
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.536.892 3.386.424
Ticari Borçlar
131.585.631 95.147.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 152.546 13.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 131.433.085 95.133.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.164.328 5.620.813
Diğer Borçlar
6 20.852 13.547
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 20.852 13.547
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 204.791 215.013
Ertelenmiş Gelirler
630.993 2.557.153
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
27 5.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 625.628 2.557.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.512.812 5.510.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.878.085 1.481.189
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.634.727 4.029.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 5.933.625 4.178.101
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 5.933.625 4.178.101
ARA TOPLAM
346.699.470 213.953.447
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346.699.470 213.953.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
354.650.934 232.344.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
354.650.934 232.344.023
Banka Kredileri
4 354.219.353 229.945.118
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 431.581 2.398.905
Ticari Borçlar
14.794.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 14.794.709
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 334.649 351.303
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.590.107 10.563.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.590.107 10.563.118
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 18.359.814
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 912.764 2.071.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 912.764 2.071.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
385.283.163 263.690.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
731.982.633 477.643.629
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.408.996 61.306.650
Ödenmiş Sermaye
17 33.012.769 33.012.769
Sermaye Avansı
17 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -1.400.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -187.490.570 -187.490.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
151.357.169 129.452.309
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
151.357.169 129.452.309
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 176.796.878 151.796.455
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -25.439.709 -22.344.146
Diğer Yedekler
17 10.001.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 80.768.476 68.658.765
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -3.838.848 7.672.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.408.996 61.306.650
TOPLAM KAYNAKLAR
829.391.629 538.950.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 400.175.517 269.117.853 163.587.001 95.544.415
Satışların Maliyeti
18 -242.957.233 -201.694.255 -92.855.071 -69.591.429
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
157.218.284 67.423.598 70.731.930 25.952.986
BRÜT KAR (ZARAR)
157.218.284 67.423.598 70.731.930 25.952.986
Genel Yönetim Giderleri
19 -13.320.073 -21.178.324 -4.869.656 -6.581.039
Pazarlama Giderleri
19 -23.852.302 -20.270.828 -8.606.818 -5.606.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 108.941.769 37.809.812 69.545.624 9.475.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -97.851.625 -36.297.113 -63.607.345 -9.246.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.136.053 27.487.145 63.193.735 13.995.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 33.224.047 4.287.836 31.665.059 787.645
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -1.370.010 0 -220.737
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.360.100 30.404.971 94.858.794 14.562.318
Finansman Gelirleri
21 9.345.322 6.349.478 4.881.458 2.536.207
Finansman Giderleri
22 -210.389.513 -47.219.305 -141.267.152 -18.720.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-36.684.091 -10.464.856 -41.526.900 -1.621.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32.845.243 -1.522.458 33.250.730 -1.544.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -728.470 0 -1.472.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 32.845.243 -793.988 33.250.730 -72.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.838.848 -11.987.314 -8.276.170 -3.166.587
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.838.848 -11.987.314 -8.276.170 -3.166.587
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.838.848 -11.987.314 -8.276.170 -3.166.587
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.414.052 -4.249.280 23.738.561 -1.392.651
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.219.416 0 31.219.416 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.869.456 -5.311.600 -2.213.819 -1.740.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.935.908 1.062.320 -5.267.036 348.163
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.935.908 1.062.320 -5.267.036 348.163
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.414.052 -4.249.280 23.738.561 -1.392.651
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.575.204 -16.236.594 15.462.391 -4.559.238
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.575.204 -16.236.594 15.462.391 -4.559.238http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716586


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 0,00% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,6183 Değişim: 0,36%
Düşük 32,4470 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,7831 Değişim: 0,27%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.490,99 Değişim: -0,34%
Düşük 2.488,38 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.