KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2020 - 20:02
KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.936.428 -313.279 53.352.562 135.262.771 116.820.407 448.021.096 448.021.096
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-312.658 -312.658 -312.658
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-312.658 -312.658 -312.658
Transferler
9.968.968 106.851.439 -116.820.407 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
728.107 63.670 69.460.568 70.252.345 70.252.345
Dönem Karı (Zararı)
69.460.568 69.460.568 69.460.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
728.107 63.670 791.777 791.777
Kar Payları
-106.851.439 -106.851.439 -106.851.439
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.208.321 -249.609 63.321.530 134.950.113 69.460.568 411.109.344 411.109.344
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.208.321 -249.609 63.321.530 134.950.113 69.460.568 411.109.344 411.109.344
Transferler
2.756.852 66.703.716 -69.460.568 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-885.408 -90.252 -36.134.110 -37.109.770 -37.109.770
Dönem Karı (Zararı)
-36.134.110 -36.134.110 -36.134.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-885.408 -90.252 -975.660 -975.660
Kar Payları
-34.730.284 -34.730.284 -34.730.284
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -3.093.729 -339.861 66.078.382 166.923.545 -36.134.110 339.269.290 339.269.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.588.921 -37.621.843
Dönem Karı (Zararı)
-36.134.110 69.460.568
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-36.134.110 69.460.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.222.751 109.256.957
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 34.220.529 28.676.516
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-173.955 -46.206
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -201.456 39.015
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 27.501 -85.221
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.546.416 3.645.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.369.469 3.449.920
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 640.000 -90.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 536.947 285.920
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
52.315.830 37.641.453
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -6.163.572 -3.998.270
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 58.479.402 41.639.723
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 5.376.900 20.604.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.029.701 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 13.029.701 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 3.959.137 131.305
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3.959.137 131.305
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -10.308.024 18.383.320
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
256.217 220.629
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 256.217 220.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.133.716 -81.174.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.485.646 12.185.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.135.387 -10.628.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.350.259 22.814.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.754.217 -3.663.683
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.732.667 -2.556.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.550 -1.106.783
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
32.589.774 -53.850.579
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.473.499 -25.235.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.362.730 -3.089.032
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.110.769 -22.146.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-607.143 -1.630.022
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
875.446 -8.040.951
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16 48
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
875.430 -8.040.999
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17.709 -938.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
132.222.357 97.543.436
Ödenen Temettüler
1 -34.730.284 -106.851.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -2.394.142 -1.774.375
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.490.990 -26.539.465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.455.416 -23.592.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
186.376 36.794
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
186.376 36.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.062.723 -16.855.394
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.920.113 -16.137.200
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.142.610 -718.194
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
4.031.943 -3.906.549
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 4.031.943 -3.906.549
Ödenen Faiz
16 -611.012 -2.867.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.618.584 68.616.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
826.256.916 1.109.051.080
Kredilerden Nakit Girişleri
16 376.746.176 879.123.790
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
16 246.401.500 217.690.290
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
16 203.109.240 12.237.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-859.536.961 -1.010.010.697
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -458.564.441 -898.063.607
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
16 -198.381.700 -99.710.090
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
16 -202.590.820 -12.237.000
Ödenen Faiz
16 -62.502.111 -34.422.237
Alınan Faiz
27 6.163.572 3.998.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.485.079 7.401.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.485.079 7.401.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 89.122.550 81.720.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 42.637.471 89.122.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 42.637.471 89.122.550
Ticari Alacaklar
7 154.741.876 193.955.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 51.332.675 58.468.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 103.409.201 135.487.120
Diğer Alacaklar
8 4.878.354 2.984.405
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-8 3.456.443 2.227.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.421.911 757.132
Stoklar
9 73.053.399 105.643.173
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.290.757 1.957.703
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-10 1.695.053 1.191.556
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
595.704 766.147
Diğer Dönen Varlıklar
20 36.012 2.143.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
36.012 2.143.762
ARA TOPLAM
277.637.869 395.806.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
277.637.869 395.806.775
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.230.694 1.080.636
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.230.694 1.080.636
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 13.979.843 18.029.232
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 941.153 1.007.978
Maddi Duran Varlıklar
12 367.478.595 354.129.676
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 460.602 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 49.345.607 39.274.542
Peşin Ödenmiş Giderler
10 378.469 4.410.412
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
378.469 4.410.412
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 20.060.128 9.530.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
453.875.091 427.463.228
TOPLAM VARLIKLAR
731.512.960 823.270.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 117.936.353 304.841.002
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 23.605.107 18.093.208
Ticari Borçlar
7 43.687.356 50.160.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 10.088.751 11.451.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 33.598.605 38.709.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.958.982 2.566.125
Diğer Borçlar
8 2.041.255 1.176.827
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-8 170.161 170.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.871.094 1.006.682
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.181.688 1.009.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.181.688 1.009.593
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.887.967 1.711.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.887.967 1.711.020
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
35.789 24.770
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
35.789 24.770
ARA TOPLAM
193.334.497 379.583.400
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.334.497 379.583.400
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 166.133.563 16.666.667
Türev Araçlar
30 13.029.701 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 64.327 218.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.681.582 15.691.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 18.623.618 15.541.532
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.057.964 150.347
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.909.173 32.577.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
392.243.670 412.160.659
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
339.269.290 411.109.344
Ödenmiş Sermaye
21 143.235.330 143.235.330
Sermaye Düzeltme Farkları
21 2.599.733 2.599.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.433.590 -2.457.930
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.093.729 -2.208.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.093.729 -2.208.321
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-339.861 -249.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 66.078.382 63.321.530
Yasal Yedekler
66.078.382 63.321.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.923.545 134.950.113
Net Dönem Karı veya Zararı
-36.134.110 69.460.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.269.290 411.109.344
TOPLAM KAYNAKLAR
731.512.960 823.270.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 404.048.575 552.768.925
Satışların Maliyeti
23 -333.136.057 -399.287.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.912.518 153.481.906
BRÜT KAR (ZARAR)
70.912.518 153.481.906
Genel Yönetim Giderleri
24 -34.459.946 -24.524.198
Pazarlama Giderleri
24 -14.884.617 -11.511.636
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -69.502 -58.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 8.323.107 15.614.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.655.133 -5.202.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.166.427 127.798.911
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 106.535 132.616
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -283.718 -220.629
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -3.959.137 -131.305
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.030.107 127.579.593
Finansman Gelirleri
27 16.153.400 47.910.398
Finansman Giderleri
27 -85.625.641 -87.646.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-46.442.134 87.843.888
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.308.024 -18.383.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -16.513.589
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 10.308.024 -1.869.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.134.110 69.460.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.134.110 69.460.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.134.110 69.460.568
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,25000000 0,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,25000000 0,48000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-975.660 791.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.106.759 910.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3 -90.252 63.670
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-90.252 63.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 221.351 -182.027
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
221.351 -182.027
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-975.660 791.777
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.109.770 70.252.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-37.109.770 70.252.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821305


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9440 Değişim: 0,15%
Düşük 32,8478 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,3568 Değişim: -0,02%
Düşük 35,2357 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.457,16 Değişim: -0,50%
Düşük 2.452,56 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.