KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:59
KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.635.677 -278.748 44.568.739 132.696.291 106.350.303 426.535.971 426.535.971
Transferler
8.783.823 97.566.480 -106.350.303 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-240.141 -20.450 81.300.570 81.039.979 81.039.979
Dönem Karı (Zararı)
81.300.570 81.300.570 81.300.570
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-240.141 -20.450 -260.591 -260.591
Kar Payları
-95.000.000 -95.000.000 -95.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.875.818 -299.198 53.352.562 135.262.771 81.300.570 412.575.950 412.575.950
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.936.428 -313.279 53.352.562 135.262.771 116.820.407 448.021.096 448.021.096
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-312.658 -312.658 -312.658
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-312.658 -312.658 -312.658
Transferler
9.968.968 106.851.439 -116.820.407 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.378 5.942 71.678.759 71.731.079 71.731.079
Dönem Karı (Zararı)
71.678.759 71.678.759 71.678.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
46.378 5.942 52.320 52.320
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-106.851.439 -106.851.439 -106.851.439
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 2.890.050 307.337 63.321.530 134.950.113 71.678.759 412.588.078 412.588.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.989.225 43.636.728
Dönem Karı (Zararı)
71.678.759 81.300.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
71.678.759 81.300.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.164.660 53.585.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.114.311 20.838.781
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.000 -52.676
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8.000 -52.676
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.738.005 2.813.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.175.465 2.006.082
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-90.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
652.540 807.838
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.492.865 10.600.646
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.961.507 -150.393
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 22.454.372 10.751.039
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -492.026 -258.656
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-492.026 -258.656
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 20.098.876 19.749.260
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
220.629 -105.508
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 220.629 -105.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-112.402.297 -35.050.624
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.396.616 -32.163.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.017.303 8.583.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.379.313 -40.747.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.439.769 -1.147.709
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
777.409 -899.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.217.178 -248.273
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.038.839 -1.680.200
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.592.958 -2.281.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.147.561 -772.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.445.397 -1.509.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-979.597 -281.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.529.154 5.933.137
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
48 1.087.812
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.529.202 4.845.325
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-425.364 -3.428.903
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.441.122 99.835.713
Ödenen Temettüler
-106.851.439 -38.000.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.680.440 -1.659.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -23.898.468 -16.539.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.694.235 -13.472.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.794 226.303
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.794 226.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.678.541 -16.940.621
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8.493.794 -16.475.013
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -184.747 -465.608
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-485.958 3.242.234
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-485.958 3.242.234
Ödenen Faiz
-2.566.530 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.536.274 -14.623.655
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
863.074.027 888.120.668
Kredilerden Nakit Girişleri
645.383.737 888.120.668
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
217.690.290
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-699.319.243 -892.881.832
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-599.609.153 -892.881.832
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-99.710.090 0
Ödenen Faiz
-21.180.017 -10.012.884
Alınan Faiz
2.961.507 150.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.852.814 15.540.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.852.814 15.540.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.720.615 4.099.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.573.429 19.640.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 105.573.429 81.720.615
Ticari Alacaklar
228.478.091 206.352.931
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 68.856.566 47.839.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 159.621.525 158.513.668
Diğer Alacaklar
2.075.947 1.146.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 55.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.075.947 1.090.171
Stoklar
7 109.831.433 51.792.594
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.332.472 1.151.873
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 84.520 805.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.247.952 345.894
Diğer Dönen Varlıklar
1.194.028 25.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.194.028 25.955
ARA TOPLAM
448.485.400 342.190.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
448.485.400 342.190.089
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
923.507 760.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
923.507 760.121
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 18.594.834 18.274.229
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 931.167 956.399
Maddi Duran Varlıklar
10 353.339.967 387.954.668
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 39.628.710 14.921.552
Peşin Ödenmiş Giderler
8 989.821 503.863
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
989.821 503.863
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 9.480.210 11.544.350
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
423.888.216 434.915.182
TOPLAM VARLIKLAR
872.373.616 777.105.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 343.987.590 160.615.065
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 17.113.792 18.790.510
Ticari Borçlar
6 54.803.073 75.396.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 10.392.952 14.540.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 44.410.121 60.855.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.216.550 4.196.147
Diğer Borçlar
1.776.563 9.311.817
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 170.145 170.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.606.418 9.141.720
Ertelenmiş Gelirler
8 1.368.800 2.167.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.368.800 2.167.263
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.635.513 8.525.811
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.167.640 1.515.100
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.167.640 1.515.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.831 20.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.831 20.731
ARA TOPLAM
427.096.352 280.538.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
427.096.352 280.538.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 16.666.667 33.333.333
Ertelenmiş Gelirler
8 373.099
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.649.420 15.212.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.213.174 14.776.122
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 436.246 436.246
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.689.186 48.545.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
459.785.538 329.084.175
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
412.588.078 448.021.096
Ödenmiş Sermaye
14 143.235.330 143.235.330
Sermaye Düzeltme Farkları
14 2.599.733 2.599.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.197.387 -3.249.707
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.890.050 -2.936.428
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-307.337 -313.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 63.321.530 53.352.562
Yasal Yedekler
63.321.530 53.352.562
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
134.950.113 135.262.771
Net Dönem Karı veya Zararı
71.678.759 116.820.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
412.588.078 448.021.096
TOPLAM KAYNAKLAR
872.373.616 777.105.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 437.460.850 389.151.662 141.471.508 154.234.622
Satışların Maliyeti
17 -305.774.246 -256.717.864 -108.321.290 -92.833.237
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.686.604 132.433.798 33.150.218 61.401.385
BRÜT KAR (ZARAR)
131.686.604 132.433.798 33.150.218 61.401.385
Genel Yönetim Giderleri
-18.878.673 -15.546.689 -6.535.055 -5.360.726
Pazarlama Giderleri
-8.612.964 -6.823.731 -3.219.111 -2.534.424
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-44.660 -64.071 -11.456 -24.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 12.237.799 7.408.836 5.264.783 1.979.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.922.554 -5.091.362 -1.583.978 -1.821.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.465.552 112.316.781 27.065.401 53.639.858
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 35.546 141.301 11.849 11.849
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -220.629 -247 -220.294 -247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 492.026 258.656 -833.010 838.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
112.772.495 112.716.491 26.023.946 54.490.281
Finansman Gelirleri
19 44.603.413 174.949 31.759.882 58.289
Finansman Giderleri
19 -65.598.273 -11.841.610 -44.935.810 -4.485.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.777.635 101.049.830 12.848.018 50.062.733
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.098.876 -19.749.260 -3.440.836 -9.772.008
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -18.008.170 -20.119.024 -2.648.987 -9.713.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.090.706 369.764 -791.849 -58.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.678.759 81.300.570 9.407.182 40.290.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.678.759 81.300.570 9.407.182 40.290.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.678.759 81.300.570 9.407.182 40.290.725
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,50000000 0,57000000 0,07000000 0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.320 -260.591 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.972 -300.176 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.942 -20.450 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.942 -20.450 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.594 60.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.594 60.035
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.320 -260.591 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.731.079 81.039.979 9.407.182 40.290.725
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.731.079 81.039.979 9.407.182 40.290.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716518


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.918 Değişim: 0,12% Hacim : 110.201 Mio.TL Son veri saati : 17:37
Düşük 8.815 05.03.2024 Yüksek 8.971
Açılış: 8.913
31,6450 Değişim: 0,24%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,3886 Değişim: 0,20%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.168,68 Değişim: 0,92%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.180,20
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.