" />

KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 19:21
KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.635.677 -278.748 44.568.739 132.696.291 106.350.303 426.535.971 426.535.971
Transferler
8.783.823 97.566.480 -106.350.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.403.527 10.403.527 10.403.527
Dönem Karı (Zararı)
10.403.527 10.403.527 10.403.527
Kar Payları
-95.000.000 -95.000.000 -95.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.635.677 -278.748 53.352.562 135.262.771 10.403.527 341.939.498 341.939.498
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.936.428 -313.279 53.352.562 135.262.771 116.820.407 448.021.096 448.021.096
Transferler
9.968.968 106.851.439 -116.820.407
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.377.041 30.377.041 30.377.041
Dönem Karı (Zararı)
30.377.041 30.377.041 30.377.041
Kar Payları
-106.851.439 -106.851.439 -106.851.439
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.936.428 -313.279 63.321.530 135.262.771 30.377.041 371.546.698 371.546.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.761.249 11.704.105
Dönem Karı (Zararı)
30.377.041 10.403.527
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.377.041 10.403.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.576.788 14.346.142
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.115.213 6.743.473
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
60.903
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
60.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.551.543 1.145.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
909.365 624.097
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
642.178 521.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.792.167 3.196.263
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-550.172 -30.504
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.342.339 3.226.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.045.480 756.615
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.045.480 756.615
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 8.163.345 2.549.145
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105.755
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-105.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.319.227 -6.225.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.381.543 2.524.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.444.921 -8.477.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.063.378 11.001.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.580 -993.725
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-266.107 -490.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.527 -503.620
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.899.257 -703.314
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.675.392 -7.144.734
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.740.509 754.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.934.883 -7.899.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-630.718 -1.428.927
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.232.874 4.090.866
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.282
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.232.874 4.101.148
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
759.137 -2.569.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.634.602 18.524.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.246.235 -691.940
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.627.118 -6.128.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.311.554 -6.749.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
224.988
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
224.988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.018.575 -8.405.890
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.913.099 -8.320.133
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -105.476 -85.757
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-149.229 1.431.548
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-149.229 1.431.548
Ödenen Faiz
-1.143.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.814.236 -7.714.354
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.996.788 212.898.623
Kredilerden Nakit Girişleri
95.703.987 212.898.623
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
102.292.801
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-199.639.820 -216.225.264
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-199.639.820 -216.225.264
Ödenen Faiz
-10.721.376 -4.418.217
Alınan Faiz
550.172 30.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.364.541 -2.759.603
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.364.541 -2.759.603
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.720.615 4.099.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.356.074 1.340.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 72.356.074 81.720.615
Ticari Alacaklar
6 211.734.474 206.352.931
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 62.284.184 47.839.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 149.450.290 158.513.668
Diğer Alacaklar
641.962 1.146.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 55.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
641.962 1.090.171
Stoklar
7 56.691.851 51.792.594
Peşin Ödenmiş Giderler
1.810.578 1.151.873
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.128.036 805.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
682.542 345.894
Diğer Dönen Varlıklar
17.006 25.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.006 25.955
ARA TOPLAM
343.251.945 342.190.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
343.251.945 342.190.089
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
873.055 760.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
873.055 760.121
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 19.319.709 18.274.229
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 947.989 956.399
Maddi Duran Varlıklar
9 352.787.440 357.897.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 45.909.467 14.921.552
Peşin Ödenmiş Giderler
887.978 30.561.390
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
887.978 30.561.390
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 10.208.225 11.544.350
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
430.933.863 434.915.182
TOPLAM VARLIKLAR
774.185.808 777.105.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 163.504.574 160.615.065
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 17.212.266 18.790.510
Ticari Borçlar
6 53.720.638 75.396.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 8.800.004 14.540.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 44.920.634 60.855.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.565.429 4.196.147
Diğer Borçlar
112.926.680 9.311.817
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 99.007.390 170.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.919.290 9.141.720
Ertelenmiş Gelirler
2.926.400 2.167.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.926.400 2.167.263
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 6.725.913 8.525.811
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.157.278 1.515.100
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.157.278 1.515.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.434 20.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.434 20.731
ARA TOPLAM
362.763.612 280.538.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
362.763.612 280.538.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 25.000.000 33.333.333
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.875.498 15.212.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.439.252 14.776.122
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
436.246 436.246
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.875.498 48.545.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.639.110 329.084.175
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
371.546.698 448.021.096
Ödenmiş Sermaye
11 143.235.330 143.235.330
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.599.733 2.599.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.249.707 -3.249.707
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.936.428 -2.936.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.936.428 -2.936.428
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-313.279 -313.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 63.321.530 53.352.562
Yasal Yedekler
63.321.530 53.352.562
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.262.771 135.262.771
Net Dönem Karı veya Zararı
30.377.041 116.820.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
371.546.698 448.021.096
TOPLAM KAYNAKLAR
774.185.808 777.105.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 142.203.408 92.090.127
Satışların Maliyeti
14 -96.743.586 -71.499.705
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.459.822 20.590.422
BRÜT KAR (ZARAR)
45.459.822 20.590.422
Genel Yönetim Giderleri
-5.338.594 -4.548.647
Pazarlama Giderleri
-2.268.345 -1.720.587
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-22.184 -19.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.871.941 6.110.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-929.255 -2.874.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.773.385 17.537.199
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 11.849 117.604
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.045.480 -756.615
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.830.714 16.898.188
Finansman Gelirleri
5.205.860 30.898
Finansman Giderleri
-9.496.188 -3.976.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.540.386 12.952.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.163.345 -2.549.145
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -6.827.221 -2.866.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.336.124 317.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.377.041 10.403.527
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.377.041 10.403.527
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.377.041 10.403.527
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,21000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 13 0,21000000 0,07000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.377.041 10.403.527
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.377.041 10.403.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680102


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,00% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0298 Değişim: 0,11%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0461
Açılış: 32,9927
36,0531 Değişim: 0,16%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,0531
Açılış: 35,9959
2.578,77 Değişim: 0,35%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.579,58
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.