KAP ***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:15
KAP ***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
37.857 45.868 -24.037 -5.889 53.789
Yeni Bakiye
37.857 45.858 -24.037 -5.889 0 53.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.935 2.935
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
-5.889 5.889 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.5 37.857 45.858 -29.926 2.935 56.724
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635 76.635
Yeni Bakiye
37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635 76.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.419 -16.419 -29 -16.448
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25 25
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
-7.001 29.847 -22.846 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-7.001 29.847 -22.846 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
37.857 38.857 -79 -16.419 60.216 -4 60.212


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
14.793 14.793 6.644 6.644
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
(2) 14.793 14.793 6.644 6.644
Cayılamaz Taahhütler
14.793 14.793 6.644 6.644
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.793 14.793 6.644 6.644
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
-30 -30 -950 -950
EMANET KIYMETLER
-30 -30 -950 -950
Tahsile Alınan Çekler
-30 -30 -950 -950
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.763 14.763 5.694 5.694


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-19.609 12.868
Alınan Faizler
404 181
Ödenen Faizler
-4.474 -2.325
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-107 -48
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
30.681 16.404
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-665 -462
Diğer
-45.448 -882
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-18.565 -10.643
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.919 -3.236
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-45.999 -16.604
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.326 -9.028
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.200
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
19.027 22.425
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-38.174 2.225
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
41.681 -6.983
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.189
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
41.656 1.206
Diğer
25
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.900 4.848
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-4.900 4.848
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.393 90
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 3.743 88
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 2.350 178


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.449 2.935
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.449 2.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.397 0 4.397 3.871 0 3.871
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.350 2.350 3.743 3.743
Bankalar
(2) 2.350 2.350 3.743 3.743
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.047 0 2.047 128 0 128
Diğer Finansal Varlıklar
(1) 2.047 0 2.047 128 128
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(3) 27.393 0 27.393 83.066 0 83.066
Krediler
91.933 91.933 147.684 147.684
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-64.540 -64.618 -64.618
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 211.579 0 211.579 154.625 154.625
Satış Amaçlı
211.579 211.579 154.625 154.625
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(4) 1.440 1.440 1.750 1.750
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(6) 45.238 45.238 45.238 45.238
CARİ VERGİ VARLIĞI
(7) 244 244 107 107
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(7) 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(10) 33.690 3.192 36.882 37.621 3.192 40.813
VARLIKLAR TOPLAMI
323.981 3.192 327.173 326.278 3.192 329.470
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
(2) 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(1) 36.288 36.288 41.188 0 41.188
Tahviller
36.288 36.288 41.188 41.188
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0
KARŞILIKLAR
(4) 37.713 37.713 3.713 0 3.713
Çalışan Hakları Karşılığı
171 171 133 133
Diğer Karşılıklar
37.542 37.542 3.580 3.580
CARİ VERGİ BORCU
(5) 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5) 7.739 7.739 14.271 14.271
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(3) 179.697 5.524 185.221 188.139 5.524 193.663
ÖZKAYNAKLAR
(6) 60.212 60.212 76.635 0 76.635
Ödenmiş Sermaye
37.857 37.857 37.857 37.857
Kar Yedekleri
38.857 38.857 45.858 0 45.858
Yasal Yedekler
3.724 3.724 3.414 3.414
Olağanüstü Yedekler
35.133 35.133 42.444 42.444
Kar veya Zarar
-16.498 -16.498 -7.080 0 -7.080
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-79 -79 -29.926 -29.926
Dönem Net Kâr veya Zararı
-16.419 -16.419 22.846 22.846
Azınlık Payları
-4 -4
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
321.649 5.524 327.173 323.946 5.524 329.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 28.023 6.968
Kredilerden Alınan Faizler
27.619 6.967
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0
Bankalardan Alınan Faizler
404 1
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -4.474 -2.325
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -254
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.474 -2.071
Kiralama Faiz Giderleri
0
Diğer Faiz Giderleri
0
NET FA
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8402 Değişim: 0,89%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3661 Değişim: 0,55%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
496,81 Değişim: 1,20%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.