KAP ***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:51
KAP ***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 -1.896.716 1.751.164 -82.749.625 12.783.714 209.888.537 209.888.537
Transferler
12.783.714 -12.783.714
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.547 1.063.321 731.774 731.774
Dönem Sonu Bakiyeler
280.000.000 -2.228.263 1.751.164 -69.965.911 1.063.321 210.620.311 210.620.311
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 132.450.162 -2.875.401 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 370.980.523
Transferler
29.620.509 -29.620.509
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.005.906 -829.790 35.543.966 11.708.270 11.708.270
Sermaye Arttırımı
100.000.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
380.000.000 250.000.000 109.444.256 -3.705.191 1.751.164 -40.345.402 35.543.966 732.688.793 732.688.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.006.371 8.629.676
Dönem Karı (Zararı)
35.543.966 1.063.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.543.966 1.063.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.685.263 77.177.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 66.675.582 49.550.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.660.712 2.344.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.660.712 2.344.886
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.011.815 27.643.234
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -19.587.221 -6.544.774
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 31.992.167 31.121.034
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 5.341.349 5.221.449
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 -3.734.480 -2.154.475
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -5.059.846 4.855.740
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.603.000 -7.217.401
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-23.603.000 -7.217.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-127.310.241 -44.137.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.820.858 -3.071.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.820.858 -3.071.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.100 9.817.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.100 9.817.735
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.140.717 7.155.588
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
37.841.916 25.972.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.524.356 -10.243.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-119.524.356 -10.243.893
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.537.985 25.447.965
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.537.985 25.447.965
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
84.036.352 -81.444.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.110.493 -17.771.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.906.680 8.272.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-56.203.813 -26.044.858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.081.012 34.103.494
Ödenen Faiz
-12.404.946 -24.576.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.100.699 -897.558
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.419.714 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.196.411 -53.237.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.374.966 29.322.179
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.374.966 29.322.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.571.377 -82.559.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.571.377 -82.559.980
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
215.823.638 48.225.997
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
100.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-134.176.362 48.225.997
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-134.176.362 48.225.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.620.856 3.617.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.620.856 3.617.872
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.793.656 599.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
185.414.512 4.217.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not: 4 185.414.512 36.793.656
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
263.080.721 209.412.239
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not: 3 4.498.606 11.150.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not: 6 258.582.115 198.262.080
Diğer Alacaklar
328.311 274.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
328.311 274.211
Stoklar
Not: 7 27.956.384 19.815.667
Peşin Ödenmiş Giderler
17.178.894 55.020.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not: 8 17.178.894 55.020.810
Diğer Dönen Varlıklar
1.906.025 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:13 1.906.025 0
ARA TOPLAM
495.864.847 321.316.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
495.864.847 321.316.583
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
Not:6 0 3.113.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:3 0 3.113.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
100.799 100.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
100.799 100.144
Maddi Duran Varlıklar
Not:9 677.296.316 673.734.199
Tesis, Makine ve Cihazlar
53.466.742 57.459.071
Taşıtlar
383.145.385 368.968.727
Mobilya ve Demirbaşlar
3.044.179 2.907.132
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
237.640.010 244.399.269
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not:10 39.805.877 41.630.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:9 13.972.381 13.999.909
Diğer Haklar
13.972.381 13.999.909
Peşin Ödenmiş Giderler
1.257.934 86.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:8 1.257.934 86.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
732.433.307 732.665.155
TOPLAM VARLIKLAR
1.228.298.154 1.053.981.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.995.604 50.706.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:5 51.995.604 50.706.225
Banka Kredileri
32.430.633 32.564.479
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.564.971 18.141.746
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:5 77.713.349 152.427.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:5 77.713.349 152.427.138
Banka Kredileri
77.713.349 152.427.138
Diğer Finansal Yükümlülükler
7.511.000 8.544.894
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7.511.000 8.544.894
Ticari Borçlar
Not:6 104.813.838 218.996.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:3 792.352 3.600.928
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:6 104.021.486 215.395.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 7.744.107 6.338.929
Diğer Borçlar
3.240.718 19.778.703
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:3 0 8.698.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.240.718 11.080.703
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:8 131.984.600 47.948.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:8 131.984.600 47.948.248
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not:20 1.571.698 1.332.829
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:11 1.537.535 1.399.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:12 1.537.535 1.399.518
ARA TOPLAM
388.112.449 507.473.329
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.112.449 507.473.329
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
64.810.709 126.037.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
64.810.709 126.037.859
Banka Kredileri
Not:5 52.527.485 112.284.717
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not:5 12.283.224 13.753.142
Diğer Finansal Yükümlülükler
9.846.508 10.321.706
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9.846.508 10.321.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.902.961 15.305.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:12 8.033.738 7.318.742
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10.869.223 7.986.968
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not:20 13.936.734 23.862.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.496.912 175.527.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
495.609.361 683.001.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
732.688.793 370.980.523
Ödenmiş Sermaye
Not:14 380.000.000 280.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
250.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
105.739.065 129.574.761
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
105.739.065 129.574.761
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
109.444.256 132.450.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.705.191 -2.875.401
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.751.164 1.751.164
Yasal Yedekler
Not:14 1.751.164 1.751.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-40.345.402 -69.965.911
Net Dönem Karı veya Zararı
35.543.966 29.620.509
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
732.688.793 370.980.523
TOPLAM KAYNAKLAR
1.228.298.154 1.053.981.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
NOT 15 652.081.444 455.573.604 218.275.541 176.121.118
Satışların Maliyeti
NOT 15 -598.463.997 -417.042.311 -201.005.255 -155.833.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.617.447 38.531.293 17.270.286 20.287.870
BRÜT KAR (ZARAR)
53.617.447 38.531.293 17.270.286 20.287.870
Genel Yönetim Giderleri
NOT 16 -7.077.247 -5.671.026 -2.462.626 -3.285.483
Pazarlama Giderleri
NOT 16 -542.040 -169.505 -264.176 -162.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
NOT 18 35.591.056 24.606.568 3.540.326 6.192.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
NOT 18 -32.875.104 -11.678.587 -12.148.334 -3.570.671
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.714.112 45.618.743 5.935.476 19.461.749
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.357.629 7.217.401 13.428.679 1.019.693
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.231.377 0 -747.168 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.840.364 52.836.144 18.616.987 20.481.442
Finansman Gelirleri
NOT 19 21.610.864 864.445 3.072.326 525.991
Finansman Giderleri
NOT 19 -63.967.108 -47.781.528 -13.049.188 -19.441.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.484.120 5.919.061 8.640.125 1.565.915
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.059.846 -4.855.740 389.146 2.025.416
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
NOT 20 -4.658.583 0 -2.669.924 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
NOT 20 9.718.429 -4.855.740 3.059.070 2.025.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.543.966 1.063.321 9.029.271 3.591.331
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.543.966 1.063.321 9.029.271 3.591.331
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.543.966 1.063.321 9.029.271 3.591.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,11000000 0,00000000 0,02000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.835.696 -331.547 -22.974.789 8.289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-23.005.906 0 -23.005.906 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-829.790 -331.547 31.117 8.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
207.448 82.887 -7.779 -2.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.037.238 -414.434 38.896 10.361
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.835.696 -331.547 -22.974.789 8.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.708.270 731.774 -13.945.518 3.599.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.708.270 731.774 -13.945.518 3.599.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973735


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,31% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5844 Değişim: -0,04%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6206
Açılış: 13,5897
15,2725 Değişim: -0,10%
Düşük 15,2420 27.01.2022 Yüksek 15,3162
Açılış: 15,2876
794,02 Değişim: -0,08%
Düşük 791,84 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.