KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 - 18:13
KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 32.250.000 0 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624
Transferler
-7.827.117 -7.827.117 -7.827.117
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.139 623.630 -356.512 14.675.182 14.978.439 14.978.439
Sermaye Arttırımı
32.250.000 32.250.000 32.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946
Transferler
-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.061.227 29.737.378 1.602.000 14.059.181 460.022 25.319.958 79.239.766 79.239.766
Sermaye Arttırımı
16.125.000 16.125.000 16.125.000
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 80.625.000 8.097.366 72.078.181 1.602.000 31.458.204 824.821 25.319.958 220.005.530 220.005.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.407.706 23.855.357
Dönem Karı (Zararı)
25.319.958 14.675.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.517.996 3.720.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 4.119.785 3.715.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 1.369.828 -41.163
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,28 28.383 46.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.430.248 5.459.997
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.964.336 9.887.859
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.344.153 -4.490.936
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.208.865 1.237.154
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 1.090.605 1.394.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 -9.421.229 -2.568.450
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.407.706 23.855.357
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15,16 -36.508.434 -4.316.491
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-36.508.434 -4.316.491
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.497.730 20.178.697
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.061.226 36.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 10.117.868 52.257
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 -402.581 -4.599.699
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 412.816 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
47.308.401 24.690.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.397.002 39.717.563
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.397.002 39.717.563
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.583.841 11.866.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.980.843 51.583.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 102.980.843 51.583.841
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 9.079.121 6.114.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.079.121 6.114.786
Diğer Alacaklar
10 0 66.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 66.784
Stoklar
12 20.056.286 17.712.132
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.598.792 1.437.959
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 1.906.119 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.000 134.725
ARA TOPLAM
136.623.161 77.050.227
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.623.161 77.050.227
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 114.869.328 82.368.445
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 281.103 393.338
Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.612.521 365.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.164.538 462.175
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.927.490 83.589.933
TOPLAM VARLIKLAR
261.550.651 160.640.160
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 10.345.712 227.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 5.181.503 4.653.597
Ticari Borçlar
9 8.461.550 3.252.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 670.239 646.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.791.311 2.605.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 995.830 303.072
Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 412.816 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 842.395 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 373.187 222.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
122.294 71.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
250.893 151.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 3.022.521 1.963.113
ARA TOPLAM
29.635.514 10.622.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.635.514 10.622.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.797.793 6.728.278
Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 31.197 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.885.591 1.509.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.885.591 1.509.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.195.026 2.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.909.607 10.701.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.545.121 21.324.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
220.005.530 139.315.946
Ödenmiş Sermaye
80.625.000 64.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.097.366 36.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
73.680.181 42.340.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.078.181 42.340.803
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
72.078.181 42.340.803
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.602.000 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.458.204 17.399.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
824.821 364.799
Net Dönem Karı veya Zararı
25.319.958 14.675.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
220.005.530 139.315.946
TOPLAM KAYNAKLAR
261.550.651 160.640.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 162.399.924 110.262.772
Satışların Maliyeti
23 -138.271.204 -96.310.943
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.128.720 13.951.829
BRÜT KAR (ZARAR)
24.128.720 13.951.829
Genel Yönetim Giderleri
24 -4.800.693 -3.610.146
Pazarlama Giderleri
24 -4.302.748 -3.581.332
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 17.609.834 9.424.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -5.689.398 -851.370
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.945.715 15.333.531
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.945.715 15.333.531
Finansman Giderleri
27 -883.724 -100.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 26.061.991 15.232.599
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-742.033 -557.417
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -842.395 -511.242
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 100.362 -46.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 25.319.958 14.675.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.319.958 14.675.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.319.958 14.675.182
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,31000000 0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 28.101.822 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.737.378 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.635.556 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.635.556 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.602.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.602.000 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
1.602.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.703.822 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.023.780 14.675.182
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.023.780 14.675.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910113


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.