KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2020 - 13:56
KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 32.250.000 0 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624
Transferler
32.250.000 -7.827.117 24.422.883 24.422.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
623.630 -356.512 9.014.070 9.281.188 9.281.188
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
36.139 36.139 36.139
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 9.014.070 133.654.834 133.654.834
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946
Transferler
-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.059.181 460.022 19.365.043 33.884.246 33.884.246
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 31.458.204 824.821 19.365.043 158.525.010 158.525.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.921.253 4.534.069
Dönem Karı (Zararı)
19.365.043 9.014.070
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.356.605 2.846.906
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 3.037.350 2.699.497
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19,28 2.351.614 196.501
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -32.359 -49.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.800.395 -7.326.907
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.294.580 -5.108.864
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.776.548 -3.918.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -602.292 601.766
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,21 -118.473 2.441.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,13,20,21,32 -1.008.502 -1.342.598
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.921.253 4.534.069
Alınan Faiz
24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.364.098 -2.641.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 -3.740.456 -2.641.790
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 376.358 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.718.899 21.563.893
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 36.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 10.106.583 63.946
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 768.294 -3.226.193
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -155.978 24.690.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.276.054 23.456.172
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.276.054 23.456.172
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.583.841 11.866.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 78.859.895 35.322.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 78.859.896 51.583.841
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 7.409.366 6.114.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.409.366 6.114.786
Diğer Alacaklar
10 0 66.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 66.784
Stoklar
12 19.488.680 17.712.132
Peşin Ödenmiş Giderler
13 253.920 1.437.959
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 1.155.862 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.000 134.725
ARA TOPLAM
107.169.724 77.050.227
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.169.724 77.050.227
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 83.153.103 82.368.445
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 311.786 393.338
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.615.017 365.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 494.534 462.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.574.440 83.589.933
TOPLAM VARLIKLAR
193.744.164 160.640.160
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 10.334.427 227.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.239.766 4.653.599
Ticari Borçlar
9 2.650.392 3.252.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 669.658 646.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.980.734 2.605.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.315.927 303.072
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 376.358 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.802.238 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 682.017 222.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
182.736 71.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
499.281 151.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.716.119 1.963.113
ARA TOPLAM
20.117.244 10.622.423
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.117.244 10.622.423
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.910.404 6.728.277
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 128.521 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.598.705 1.509.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.598.705 1.509.234
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.464.280 2.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.101.910 10.701.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.219.154 21.324.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
158.525.010 139.315.946
Ödenmiş Sermaye
64.500.000 64.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.139 36.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.340.803 42.340.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.340.803 42.340.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.458.204 17.399.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
824.821 364.799
Net Dönem Karı veya Zararı
19.365.043 14.675.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
158.525.010 139.315.946
TOPLAM KAYNAKLAR
193.744.164 160.640.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 113.935.619 76.744.473 42.026.886 27.265.491
Satışların Maliyeti
23 -97.281.722 -67.130.490 -35.784.131 -24.432.802
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.653.897 9.613.983 6.242.755 2.832.689
BRÜT KAR (ZARAR)
16.653.897 9.613.983 6.242.755 2.832.689
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.419.149 -2.747.622 -1.403.459 -973.611
Pazarlama Giderleri
24 -3.126.226 -2.677.144 -1.046.130 -887.847
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 14.052.211 6.030.756 7.544.334 1.849.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.454.972 -781.318 -34.349 -327.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.705.761 9.438.655 11.303.151 2.493.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.705.761 9.438.655 11.303.151 2.493.543
Finansman Giderleri
27 -570.839 -87.437 -352.326 -16.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 21.134.922 9.351.218 10.950.825 2.476.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.769.879 -337.148 -737.375 -129.288
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.802.238 -386.240 -692.626 -122.092
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 32.359 49.092 -44.749 -7.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 19.365.043 9.014.070 10.213.450 2.347.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.365.043 9.014.070 10.213.450 2.347.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.365.043 9.014.070 10.213.450 2.347.524
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,30000000 0,14000000 0,16000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 0 0 0 33.008
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 34.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 -1.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 -1.921
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 33.008
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.365.043 9.014.070 10.213.450 2.380.532
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.365.043 9.014.070 10.213.450 2.380.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884675


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.