KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 18:13
KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 32.250.000 19.636.490 4.395.031 4.257.144 1.111.565 61.650.230 61.650.230
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.111.565 -1.111.565 -1.111.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-438.306 4.820.362 -3.535.834 1.820.460 2.666.682 2.666.682
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 32.250.000 19.198.184 9.215.393 721.310 1.820.460 63.205.347 63.205.347
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 32.250.000 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624
Transferler
36.139 -7.827.117 -7.790.978 -7.790.978
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.929 623.630 -356.513 6.666.546 6.898.734 6.898.734
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
32.250.000 32.250.000 32.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.305.874 17.399.023 364.798 6.666.546 131.272.380 131.272.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.422.216 14.425.410
Dönem Karı (Zararı)
6.666.546 1.820.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.874.764 1.670.708
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 1.809.005 1.555.257
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 124.080 75.330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,28 -58.321 40.121
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.963.526 10.934.242
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.249.790 10.968.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.340.222 -670.024
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 379.295 752.806
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 2.534.346 -561.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 -1.287.155 444.721
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.422.216 14.425.410
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15,16 -1.547.705 -2.195.876
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.547.705 -2.195.876
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.423.620 -1.554.884
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.139
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -99.938 38.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 -2.167.653 -1.592.977
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.655.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.453.699 10.674.650
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.453.699 10.674.650
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.866.279 7.557.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.319.978 18.232.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.319.977 11.866.279
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 22.252.434 16.002.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 22.252.434 16.002.645
Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
Stoklar
12 20.561.419 13.221.197
Peşin Ödenmiş Giderler
13 381.555 171.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 359.056 6.206
ARA TOPLAM
72.874.441 41.267.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.874.441 41.267.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 81.650.001 81.880.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 249.156 279.877
Peşin Ödenmiş Giderler
13 80.421 163.979
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 564.639 508.351
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.544.217 82.832.787
TOPLAM VARLIKLAR
155.418.658 124.100.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 75.649 175.587
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.759.001 4.617.612
Ticari Borçlar
9 2.394.825 2.015.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 497.902 384.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.896.923 1.631.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 399.957 1.207.505
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.947 140.855
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 304.120 291.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
116.422 73.779
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
187.698 217.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 3.103.090 568.744
ARA TOPLAM
11.038.589 9.017.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.038.589 9.017.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 9.054.921 11.363.963
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.590.521 1.340.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.590.521 1.340.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.462.247 2.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.107.689 15.168.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.146.278 24.185.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
131.272.380 99.914.624
Ödenmiş Sermaye
64.500.000 32.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.139 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.305.874 42.340.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.305.874 42.340.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.399.023 16.775.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
364.798 721.311
Net Dönem Karı veya Zararı
6.666.546 7.827.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.272.380 99.914.624
TOPLAM KAYNAKLAR
155.418.658 124.100.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 49.478.982 40.675.473 26.879.958 22.276.857
Satışların Maliyeti
23 -42.697.687 -34.787.294 -23.059.915 -18.390.340
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.781.295 5.888.179 3.820.043 3.886.517
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.781.295 5.888.179 3.820.043 3.886.517
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.774.011 -1.580.353 -728.875 -943.357
Pazarlama Giderleri
24 -1.789.298 -1.504.618 -962.760 -754.777
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 4.180.849 555.450 1.927.434 215.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -453.723 -1.075.983 84.309 -578.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.945.112 2.282.675 4.140.151 1.825.845
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.945.112 2.282.675 4.140.151 1.825.845
Finansman Giderleri
27 -70.706 -360.328 -21.133 -353.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 6.874.406 1.922.347 4.119.018 1.472.582
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-207.860 -101.888 -130.735 -88.013
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -264.148 -61.767 -140.793 -42.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 56.288 -40.121 10.058 -45.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 6.666.546 1.820.459 3.988.283 1.384.569
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.666.546 1.820.459 3.988.283 1.384.569
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.666.546 1.820.459 3.988.283 1.384.569
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,13000000 0,06000000 0,15000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 -33.008 0 -33.008 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-34.929 -34.929 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.921 0 1.921 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.921 1.921 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.008 0 -33.008 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.633.538 1.820.459 3.955.275 1.384.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.633.538 1.820.459 3.955.275 1.384.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780253


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.