KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.10.2018 - 18:15
KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 21.500.000 8.350.512 19.649.032 6.794.519 36.308 4.220.836 60.551.206 60.551.206
Transferler
1.693.495 -4.220.836 -2.527.341 -2.527.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.399.488 2.527.341 1.683.931 1.811.784 1.811.784
Sermaye Arttırımı
10.750.000 -8.350.512 2.399.488 2.399.488
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.542 -12.542 -12.542
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 32.250.000 0 19.636.490 4.395.031 4.257.144 1.683.931 62.222.596 62.222.596
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 32.250.000 19.198.184 4.559.516 4.092.659 1.284.529 61.384.888 0 61.384.888
Transferler
0 -1.284.529 -1.284.529 -1.284.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.215.877 -3.371.349 3.698.803 12.543.331 12.543.331
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 32.250.000 19.198.184 16.775.393 721.310 3.698.803 72.643.690 72.643.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.933.702 7.011.201
Dönem Karı (Zararı)
3.698.803 1.683.931
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.774.232 1.514.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 2.423.081 2.066.641
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19,28 350.298 -521.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 853 -30.224
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.406.737 3.812.496
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.848.514 3.186.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.896.088 609.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -414.010 -637.785
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 -561.260 424.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 1.313.135 230.562
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.933.702 7.011.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15,16 -2.770.089 -7.927.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -2.770.089 -7.927.209
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.011.303 -248.964
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -8.350.512
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 18.223 -20.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 -2.566.919 -216.417
Ödenen Temettüler
22 -4.655.878 -164.485
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 12.215.877 8.502.456
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.692.488 -1.164.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.692.488 -1.164.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.557.495 9.424.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.865.007 8.259.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.865.007 7.557.496
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 24.016.690 17.168.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 24.016.690 17.168.176
Diğer Alacaklar
10 0 2.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 2.118
Stoklar
12 14.801.484 10.905.396
Peşin Ödenmiş Giderler
13 79.513 305.334
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 0 300.416
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.001 607.641
ARA TOPLAM
44.764.695 36.846.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.764.695 36.846.577
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 57.430.669 57.233.256
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 295.423 145.828
Peşin Ödenmiş Giderler
13 70.128 868
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 602.408 603.261
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.398.628 57.983.213
TOPLAM VARLIKLAR
103.163.323 94.829.790
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 49.841 31.618
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.240.102 4.056.208
Ticari Borçlar
9 9.423.462 9.837.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 407.490 8.168.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.015.972 1.669.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 534.042 285.644
Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler
11 436.141 436.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 105.275 226.870
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 423.515 359.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
98.437 50.675
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
325.078 308.809
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 112.025 673.285
ARA TOPLAM
15.324.403 15.906.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.324.403 15.906.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 12.486.458 15.237.270
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 359.688 226.766
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 359.688 226.766
Ertelenmiş Gelirler
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.212.135 937.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.212.135 937.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 1.136.949 1.136.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.195.230 17.538.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.519.633 33.444.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 72.643.690 61.384.888
Ödenmiş Sermaye
32.250.000 32.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.198.184 19.198.184
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.198.184 19.198.184
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.775.393 4.559.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
721.310 4.09 -34.675.314 -18.762.266 -11.495.255
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.467.867 4.438.800 4.579.687 1.054.247
BRÜT KAR (ZARAR)
10.467.867 4.438.800 4.579.687 1.054.247
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.351.098 -2.028.263 -770.745 -605.551
Pazarlama Giderleri
24 -2.257.441 -1.519.662 -752.823 -465.051
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 754.002 1.996.496 198.552 404.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.260.823 -1.152.371 -1 28 3.869.199 1.652.789 1.946.851 342.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-170.396 31.144 -68.508 230.301
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -169.543 0 -107.776 227.181
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -853 31.144 39.268 3.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 3.698.803 1.683.933 1.878.343 572.367
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 3.698.803 1.683.933 1.878.343 572.367
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.698.803 1.683.933 1.878.343 572.367
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,11000000 0,06000000 0,05000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -11.915 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -12.542 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 0 627 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 627 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -11.915 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.698.803 1.672.018 1.878.343 572.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.698.803 1.672.018 1.878.343 572.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714791


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.483 Değişim: -2,30% Hacim : 33.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.483 24.02.2021 Yüksek 1.523
Açılış: 1.507
7,1709 Değişim: 0,02%
Düşük 7,1604 25.02.2021 Yüksek 7,1721
Açılış: 7,1695
8,7326 Değişim: 0,07%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,7386
Açılış: 8,7262
415,87 Değişim: 0,05%
Düşük 415,28 25.02.2021 Yüksek 416,25
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.