KAP ***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.02.2024 - 21:19
KAP ***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
109.165 0 0 24.194 0 -1.946 0 0 0 0 0 0 687.614 3.699 187.795 0 1.010.521
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
109.165 0 0 24.194 0 -1.946 0 0 0 0 0 0 687.614 3.699 187.795 0 1.010.521
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.405 0 0 0 0 0 0 0 0 309.844 0 304.439
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.795 0 -187.795 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.795 0 -187.795 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
109.165 0 0 24.194 0 -7.351 0 0 0 0 0 0 875.409 3.699 309.844 0 1.314.960
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
109.165 0 0 24.194 0 -7.351 0 0 0 0 0 0 875.409 3.699 309.844 0 1.314.960
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
109.165 0 0 24.194 0 -7.351 0 0 0 0 0 0 875.409 3.699 309.844 0 1.314.960
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.064 0 0 0 0 0 0 0 0 595.348 0 592.284
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.439 251.511 -309.844 0 -30.984
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.984 0 0 0 -30.984
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.333 -58.333 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.844 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
109.165 0 0 24.194 0 -10.415 0 0 0 0 0 0 902.758 255.210 595.348 0 1.876.260


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.420.290 829.678
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
1.420.290 829.678
Finansal Kiralama Gelirleri
1.370.191 790.317
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
50.099 39.361
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-648.855 -368.901
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-522.748 -348.565
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.878 -2.045
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-97.228 -525
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-26.001 -17.766
BRÜT KAR (ZARAR)
771.435 460.777
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -221.243 -129.425
Personel Giderleri
-129.542 -70.876
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.150 -2.504
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-90.551 -56.045
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
550.192 331.352
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18 349.419 232.652
Bankalardan Alınan Faizler
173.927 65.192
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
77.824 104.812
Diğer
97.668 62.648
KARŞILIK GİDERLERİ
18 -39.164 -27.590
Özel Karşılıklar
-39.164 -27.590
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -122.541 -141.559
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-122.541 -141.559
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
737.906 394.855
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
737.906 394.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -142.558 -85.011
Cari Vergi Karşılığı
-166.652 -88.574
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.094 3.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
595.348 309.844
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
19 595.348 309.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
595.348 309.844
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
406.775 302.867
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
1.594.217 894.870
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-645.977 -366.856
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.886 3.313
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-193.333 34.209
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 61.768 47.225
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-130.692 -71.209
Ödenen Vergiler
-142.558 -85.011
Diğer
-138.536 -153.674
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-516.762 102.775
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-2.857.015 -1.931.773
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-208.114 10.482
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10 2.453.056 1.855.422
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
95.311 168.644
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-109.987 405.642
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5,6 -85.688 -43.123
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
247 42
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-85.441 -43.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
451.566 72.530
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-172.350 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-30.984 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.877 -5.351
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
241.355 67.179
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
366.938 129.939
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
412.865 559.679
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.178.085 618.406
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.590.950 1.178.085


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
595.348 309.844
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.064 -5.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.064 -5.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.377 -7.208
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.313 1.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
592.284 304.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 644.274 959.109 1.603.383 664.587 519.655 1.184.242
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 2.121.536 8.085.207 10.206.743 2.014.817 5.375.906 7.390.723
Faktoring Alacakları
0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
2.120.660 8.084.632 10.205.292 2.013.177 5.373.718 7.386.895
Finansal Kiralama Alacakları
2.865.983 9.166.723 12.032.706 2.710.148 5.948.089 8.658.237
Faaliyet Kiralaması Alacakları
432 668 1.100 463 1.405 1.868
Kazanılmamış Gelirler (-)
-745.755 -1.082.759 -1.828.514 -697.434 -575.776 -1.273.210
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Takipteki Alacaklar
21.358 95.527 116.885 21.090 85.936 107.026
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-20.482 -94.952 -115.434 -19.450 -83.748 -103.198
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 59.949 0 59.949 57.177 0 57.177
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 40.932 0 40.932 17.786 0 17.786
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 38.606 0 38.606 13.199 0 13.199
DİĞER AKTİFLER
8 261.738 245.727 507.465 131.775 225.177 356.952
ARA TOPLAM
3.167.035 9.290.043 12.457.078 2.899.341 6.120.738 9.020.079
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 6 0 6 6 0 6
Satış Amaçlı
6 0 6 6 0 6
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.167.041 9.290.043 12.457.084 2.899.347 6.120.738 9.020.085
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 620.814 8.932.089 9.552.903 1.208.764 5.891.083 7.099.847
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 10.761 0 10.761 8.930 0 8.930
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 352.796 0 352.796 73.055 0 73.055
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
13 63.907 0 63.907 46.453 0 46.453
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
28.907 0 28.907 21.542 0 21.542
Genel Karşılıklar
11.139 0 11.139 11.139 0 11.139
Diğer Karşılıklar
23.861 0 23.861 13.772 0 13.772
CARİ VERGİ BORCU
166.652 0 166.652 88.306 0 88.306
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 98.556 335.249 433.805 116.953 271.581 388.534
ARA TOPLAM
1.313.486 9.267.338 10.580.824 1.542.461 6.162.664 7.705.125
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 1.876.260 0 1.876.260 1.314.960 0 1.314.960
Ödenmiş Sermaye
109.165 0 109.165 109.165 0 109.165
Sermaye Yedekleri
24.194 0 24.194 24.194 0 24.194
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
24.194 0 24.194 24.194 0 24.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.415 0 -10.415 -7.351 0 -7.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
902.758 0 902.758 875.409 0 875.409
Yasal Yedekler
54.372 0 54.372 27.023 0 27.023
Statü Yedekleri
12 0 12 12 0 12
Olağanüstü Yedekler
848.311 0 848.311 848.311 0 848.311
Diğer Kar Yedekleri
63 0 63 63 0 63
Kar veya Zarar
850.558 0 850.558 313.543 0 313.543
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
255.210 0 255.210 3.699 0 3.699
Dönem Net Kâr veya Zararı
595.348 0 595.348 309.844 0 309.844
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.189.746 9.267.338 12.457.084 2.857.421 6.162.664 9.020.085


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 9.965.740 53.713.843 63.679.583 8.283.438 34.385.477 42.668.915
VERİLEN TEMİNATLAR
23 30.446 0 30.446 16.516 0 16.516
TAAHHÜTLER
23 194.956 924.298 1.119.254 202.972 695.174 898.146
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
194.956 924.298 1.119.254 202.972 695.174 898.146
Kiralama Taahhütleri
194.956 924.298 1.119.254 202.972 695.174 898.146
Finansal Kiralama Taahhütleri
194.956 924.298 1.119.254 202.972 695.174 898.146
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.191.142 54.638.141 64.829.283 8.502.926 35.080.651 43.583.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253210


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.