KAP ***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.02.2021 - 18:11
KAP ***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
0 24.577 0 373 0 0 0 0 0 0 326.946 3.699 117.505 0 582.265
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -383
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -383
Yeni Bakiye
109.165 0 0 -15.072 -14.061
Personel Giderleri
-16.488 -14.373 -8.749 -7.936
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-348 -354 -174 -177
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-12.316 -11.307 -6.149 -5.948
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
73.793 69.140 33.852 36.902
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
64.702 67.085 26.795 34.056
Bankalardan Alınan Faizler
6.548 21.761 3.956 8.979
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
28.278 28.838 13.725 17.352
Diğer
29.876 16.486 9.114 7.725
KARŞILIK GİDERLERİ
-20.187 -41.577 -6.252 -23.723
Özel Karşılıklar
-20.187 -41.577 -6.252 -23.723
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.659 -26.216 -13.712 -15.084
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-28.659 -26.216 -13.712 -15.084
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
89.649 68.432 40.683 32.151
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.649 68.432 40.683 32.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-20.789 -12.147 -11.585 -5.906
Cari Vergi Karşılığı
-13.928 0 -8.616 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.861 -12.147 -2.969 -5.906
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
68.860 56.285 29.098 26.245
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
68.860 56.285 29.098 26.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
68.860 56.285 29.098 26.245
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
64.834 98.055
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
165.647 180.747
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-57.383 -62.878
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.239 5.239
Elde Edilen Diğer Kazançlar
12.186 45.244
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 26.888 14.912
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.488 -14.373
Ödenen Vergiler
-9.220 -21.487
Diğer
-62.035 -49.349
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
8.896 -253.910
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-111.568 204.204
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-59.006 -206
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9 170.572 -499.173
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.898 41.265
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
73.730 -155.855
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5.6 -46.389 -711
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
139 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-46.250 -711
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.664 -1.260
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.664 -1.260
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
40.730 -5.159
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
66.546 -162.985
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 377.358 547.823
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 443.904 384.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
68.860 56.285 29.098 26.245
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.860 56.285 29.098 26.245


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 144.646 299.993 444.639 71.088 306.409 377.497
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 1.005.195 2.369.195 3.374.390 913.602 2.366.275 3.279.877
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
1.002.458 2.354.108 3.356.566 908.287 2.349.855 3.258.142
Finansal Kiralama Alacakları
1.261.836 2.564.018 3.825.854 1.175.387 2.560.568 3.735.955
Faaliyet Kiralaması Alacakları
498 79 577 41 25 66
Kazanılmamış Gelirler (-)
-259.876 -209.989 -469.865 -267.141 -210.738 -477.879
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
23.067 99.018 122.085 26.004 95.609 121.613
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-20.330 -83.931 -104.261 -20.689 -79.189 -99.878
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 21.587 0 21.587 10.121 0 10.121
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 31.774 0 31.774 6.074 0 6.074
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 14.236 0 14.236 21.097 0 21.097
DİĞER AKTİFLER
8 55.676 68.486 124.162 36.300 29.378 65.678
ARA TOPLAM
1.273.114 2.737.674 4.010.788 1.058.282 2.702.062 3.760.344
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
6 0 6 80 0 80
Satış Amaçlı
6 0 6 80 0 80
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.273.120 2.737.674 4.010.794 1.058.362 2.702.062 3.760.424
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
9 437.049 2.670.988 3.108.037 313.997 2.621.768 2.935.765
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
3.377 0 3.377 3.002 0 3.002
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
21.650 0 21.650 22.034 0 22.034
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.153 0 3.153 2.805 0 2.805
Genel Karşılıklar
11.139 0 11.139 11.139 0 11.139
Diğer Karşılıklar
7.358 0 7.358 8.090 0 8.090
CARİ VERGİ BORCU
13.928 0 13.928 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
31.686 64.098 95.784 21.374 79.091 100.465
ARA TOPLAM
507.690 2.735.086 3.242.776 360.407 2.700.859 3.061.266
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
11 768.018 0 768.018 699.158 0 699.158
Ödenmiş Sermaye
109.165 0 109.165 109.165 0 109.165
Sermaye Yedekleri
24.194 0 24.194 24.194 0 24.194
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
24.194 0 24.194 24.194 0 24.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
399 0 399 399 0 399
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
561.701 0 561.701 444.451 0 444.451
Yasal Yedekler
27.023 0 27.023 27.023 0 27.023
Statü Yedekleri
12 0 12 12 0 12
Olağanüstü Yedekler
534.603 0 534.603 417.353 0 417.353
Diğer Kar Yedekleri
63 0 63 63 0 63
Kar veya Zarar
72.559 0 72.559 120.949 0 120.949
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.699 0 3.699 3.699 0 3.699
Dönem Net Kâr veya Zararı
68.860 0 68.860 117.250 0 117.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.275.708 2.735.086 4.010.794 1.059.565 2.700.859 3.760.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
10 4.589.790 14.613.220 19.203.010 4.343.452 13.330.553 17.674.005
VERİLEN TEMİNATLAR
10 70.406 0 70.406 75.633 353 75.986
TAAHHÜTLER
10 116.420 266.353 382.773 65.598 141.512 207.110
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
116.420 266.353 382.773 65.598 141.512 207.110
Kiralama Taahhütleri
116.420 266.353 382.773 65.598 141.512 207.110
Finansal Kiralama Taahhütleri
116.420 266.353 382.773 65.598 141.512 207.110
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.776.616 14.879.573 19.656.189 4.484.683 13.472.418 17.957.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913387


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: 0,00% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 30.05.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,3052 Değişim: 0,27%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3204
Açılış: 32,2169
34,9592 Değişim: 0,35%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.418,27 Değişim: -0,13%
Düşük 2.408,05 30.05.2024 Yüksek 2.428,35
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.