KAP ***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 - 18:20
KAP ***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 196.488.338 61.765.576
Satışların Maliyeti
23 -165.227.653 -56.447.201
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.260.685 5.318.375
BRÜT KAR (ZARAR)
31.260.685 5.318.375
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.380.532 -1.475.327
Pazarlama Giderleri
25 -4.518.231 -1.384.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 127.609 477.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.620.338 -1.680.935
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.869.193 1.254.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 662.657
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.869.193 1.916.796
Finansman Gelirleri
28 1.627.881 188.689
Finansman Giderleri
28 -1.470.324 -2.073.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.026.750 31.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.346.148 -26.490
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -5.672.876 -119.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 326.728 92.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 17.680.602 5.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.680.602 5.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.680.602 5.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.416.365 7.958.454
Dönem Karı (Zararı)
30 17.680.602 5.148
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.680.602 5.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
843.913 1.736.156
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 397.546 330.287
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.928 456
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25,1 5.928 456
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
437.948 174.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 437.948 114.157
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 60.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
329.219 1.324.012
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,1 65.731 1.294.294
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26,2 323.434 51.039
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26,1 -59.946 -21.321
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -326.728 -92.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.925.790 6.217.150
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -17.181.879 -4.084.185
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-394.821 -562.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.787.058 -3.521.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.015.495 1.704.453
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
739 -243.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.014.756 1.948.028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -298.504 -5.036.850
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -34.531.616 13.943.523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.361.797 -2.959.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-119.865 -172.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.481.662 -2.786.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 175.642 -40.513
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.286.735 -915.324
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
153.570 17.483
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.440.305 -932.807
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 4.706.091 1.595.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.886.081 2.009.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.886.081 2.009.894
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.401.275 7.958.454
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -15.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.257.108 -351.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.257.108 -351.554
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -6.232.022 -351.554
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -25.086 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.021.538 -1.680.708
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.235.180 2.495.754
Kredilerden Nakit Girişleri
7 19.235.180 2.495.754
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.147.911 -2.882.168
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.053.822 -2.816.438
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -94.089 -65.730
Ödenen Faiz
28,2 -349.916 -1.323.462
Alınan Faiz
28,1 284.185 29.168
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.651.935 5.926.192
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.651.935 5.926.192
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 38.655.442 17.258.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.003.507 23.184.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.003.507 38.655.442
Ticari Alacaklar
8 27.307.205 10.071.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
394.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.912.384 10.071.308
Diğer Alacaklar
9 2.177.665 4.195.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.177.665 4.194.382
Stoklar
11 88.770.201 88.471.697
Peşin Ödenmiş Giderler
13 52.903.219 18.371.603
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
52.903.219 18.371.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 15.090 1.635.984
Diğer Dönen Varlıklar
11.468.154 7.946.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 11.468.154 7.946.089
ARA TOPLAM
198.645.041 169.347.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
198.645.041 169.347.244
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16.250 16.250
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 16.250 16.250
Diğer Alacaklar
9 23.105 21.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.105 21.144
Maddi Duran Varlıklar
16 70.426.616 64.476.437
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.316.432 1.417.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 137.059 126.411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.919.462 66.057.939
TOPLAM VARLIKLAR
270.564.503 235.405.183
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.259.999 2.297.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.259.999 2.297.558
Banka Kredileri
6.259.999 2.297.558
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.931.014 10.757.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 14.931.014 10.757.468
Banka Kredileri
12.824.225 5.978.607
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.106.789 4.778.861
Ticari Borçlar
8 6.106.473 3.421.242
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18.308 138.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.088.165 3.283.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 871.868 491.220
Diğer Borçlar
9 337.553 216.218
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
153.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
183.983 216.218
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.201.993 22.495.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 27.201.993 22.495.902
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 5.672.876 7.461.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
402.505 226.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 307.505 131.863
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 95.000 95.000
ARA TOPLAM
61.784.281 47.368.065
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.784.281 47.368.065
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 6.476.120 3.524.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.476.120 3.524.838
Banka Kredileri
653.317 2.107.474
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.822.803 1.417.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.404.482 1.050.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.404.482 1.050.132
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 3.652.114 3.962.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.532.716 8.537.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.316.997 55.905.157
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
197.247.506 179.500.026
Ödenmiş Sermaye
22,1 36.085.000 36.085.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22,2 63.324.930 63.324.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.708.382 40.641.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.708.382 40.641.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22,6 40.645.366 40.645.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22,5 63.016 -3.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22,3 1.185.184 1.185.184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22,4 38.263.408 14.075.660
Net Dönem Karı veya Zararı
30 17.680.602 24.187.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
197.247.506 179.500.026
TOPLAM KAYNAKLAR
270.564.503 235.405.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.010.000 25.538.969 77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 0 60.732.702
Transferler
9.958.486 9.958.486
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.358 5.148 96.506 0 96.506
Dönem Karı (Zararı)
30 5.148 5.148 0 5.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
91.358 91.358 0 91.358
Dönem Sonu Bakiyeler
20.010.000 25.538.969 14.247 698.847 14.561.997 5.148 60.829.208 0 60.829.208
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.085.000 63.324.930 40.645.366 3.862 1.185.184 14.075.660 24.187.748 179.500.026 0 179.500.026
Transferler
24.187.748 24.187.748 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.878 17.680.602 17.747.480 0 17.747.480
Dönem Karı (Zararı)
30 17.680.602 17.680.602 0 17.680.602
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
66.878 66.878 0 66.878
Dönem Sonu Bakiyeler
36.085.000 40.645.366 63.016 1.185.184 38.263.408 17.680.602 197.247.506 0 197.247.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.680.602 5.148
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.878 91.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 83.598 114.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 -16.720 -22.840
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.878 91.358
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.747.480 96.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.747.480 96.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024972


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.403 Değişim: -0,12% Hacim : 11.137 Mio.TL Son veri saati : 12:05
Düşük 2.389 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9740 Değişim: 0,88%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 16,9765
Açılış: 16,8262
17,5139 Değişim: -0,13%
Düşük 17,4828 05.07.2022 Yüksek 17,6240
Açılış: 17,5368
983,10 Değişim: 0,54%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 985,93
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.