KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 14:25
KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.107.499.505 1.031.483.328 394.079.517 308.699.375
Satışların Maliyeti
12 -1.063.900.866 -1.008.683.682 -372.344.061 -297.591.745
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.598.639 22.799.646 21.735.456 11.107.630
BRÜT KAR (ZARAR)
43.598.639 22.799.646 21.735.456 11.107.630
Genel Yönetim Giderleri
13 -33.775.151 -17.756.164 -12.517.199 -6.629.644
Pazarlama Giderleri
13 -6.818.091 -2.786.506 -2.754.572 -1.115.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.825.322 852.810 315.361 155.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.254.076 -1.103.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.576.643 3.109.786 5.675.471 3.517.916
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.576.643 3.106.232 5.675.471 3.517.916
Finansman Gelirleri
14 61.378.900 23.935.854 26.666.508 8.244.026
Finansman Giderleri
14 -7.899.102 -804.300 -4.525.381 1.948.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.056.441 26.237.786 27.816.598 13.710.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.041.569 -6.246.369 -9.589.474 -3.419.530
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -17.192.081 -6.481.816 -10.039.042 -3.178.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 150.512 235.447 449.568 -240.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.014.872 19.991.417 18.227.124 10.290.530
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.014.872 19.991.417 18.227.124 10.290.530
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.014.872 19.991.417 18.227.124 10.290.530
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.380.112 14.448.729
Dönem Karı (Zararı)
40.014.872 19.991.417
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.014.872 19.991.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.684.225 7.030.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 806.079 694.070
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
693.416 -124.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
49.413 46.448
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
644.003 290.036
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -460.537
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 143.161 210.243
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
143.161 210.243
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 17.041.569 6.246.369
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.554
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.535.043 -6.388.199
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -2.835.716 -1.804.334
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -27.403.839 -36.681.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.403.839 -36.681.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.054.120 -3.172.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.054.120 -3.172.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -6.888.094 33.959.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.888.094 33.959.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.646.726 1.310.795
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.646.726 1.310.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.835.946 20.633.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.216.453 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.327.713 -6.184.672
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-533.842 -460.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7-8 21.048 14.041
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.048 14.041
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -554.890 -474.214
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-554.890 -474.214
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.586.151 -452.492
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 48.000.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
48.000.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-413.849 -452.492
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.672.197 13.536.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.672.197 13.536.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 58.747.247 62.886.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 90.419.444 76.422.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 206.864.626 172.955.870
Finansal Yatırımlar
4 20.640.122 17.804.406
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 20.640.122 17.804.406
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 20.640.122 17.804.406
Ticari Alacaklar
5 73.598.257 48.430.977
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
73.598.257 48.430.967
Diğer Alacaklar
80.587 810.792
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 163.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.587 647.192
Peşin Ödenmiş Giderler
766.354 305.259
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
766.354 305.259
Diğer Dönen Varlıklar
557.190 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
557.190 0
ARA TOPLAM
302.507.136 240.307.304
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
302.507.136 240.307.304
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.544.254 1.544.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.544.254 1.544.254
Diğer Alacaklar
40.004.919 15.238.879
Maddi Duran Varlıklar
7 780.395 634.955
Kullanım Hakkı Varlıkları
715.826 1.102.111
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 460.699 492.093
Diğer Haklar
214.215 311.653
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
246.484 180.440
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.231.116 1.320.610
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.737.209 20.332.902
TOPLAM VARLIKLAR
348.244.345 260.640.206
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 48.000.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
586.656 723.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
586.656 723.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
586.656 723.031
Ticari Borçlar
5 152.039.285 158.927.380
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 323.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
152.039.285 158.604.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.488.480 1.113.789
Diğer Borçlar
1.425.222 481.964
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.425.222 481.964
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
350.000 65.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
350.000 65.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 8.774.559 3.910.191
Kısa Vadeli Karşılıklar
351.203 353.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
341.589 292.176
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.614 61.111
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
835.392 740.119
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
835.392 740.119
ARA TOPLAM
213.850.797 166.314.761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.850.797 166.314.761
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
439.990 574.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
439.990 574.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
439.990 574.303
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 5.899.490 3.938.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.899.490 3.938.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.339.480 4.512.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
220.190.277 170.827.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.054.068 89.812.514
Ödenmiş Sermaye
11 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.933.813 -1.160.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.933.813 -1.160.495
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 7.237.245 6.083.096
Yasal Yedekler
7.237.245 6.083.096
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
58.735.764 26.206.225
Net Dönem Karı veya Zararı
40.014.872 33.683.688
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.054.068 89.812.514
TOPLAM KAYNAKLAR
348.244.345 260.640.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -1.246.558 1.043.022 39.775.629 18.843.116 84.772.752 84.772.752
Transferler
2.802.830 16.040.286 -18.843.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-710.849 19.991.417 19.280.568 19.280.568
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -1.957.407 3.845.852 55.815.915 19.991.417 104.053.320 104.053.320
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -2.518.038 6.083.096 26.206.225 33.683.688 89.812.514 89.812.514
Transferler
1.154.149 32.529.539 -33.683.688
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.773.318 40.014.872 38.241.554 38.241.554
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -4.291.356 7.237.245 58.735.764 40.014.872 128.054.068 128.054.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.014.872 19.991.417 18.227.124 10.290.530
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.773.318 -710.849 -735.375 -317.417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.533.312 -947.799 -1.149.388 -423.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
759.994 236.950 414.013 105.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
759.994 236.950 414.013 105.806
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.773.318 -710.849 -735.375 -317.417
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.241.554 19.280.568 17.491.749 9.973.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.241.554 19.280.568 17.491.749 9.973.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211331


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6412 Değişim: -0,46%
Düşük 32,5920 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9781 Değişim: -0,75%
Düşük 34,9364 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.423,98 Değişim: -0,87%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.