KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:45
KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 281.580.175 949.146.935 75.096.063 473.500.496
Satışların Maliyeti
18 -274.368.576 -939.612.812 -71.792.015 -469.360.901
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.211.599 9.534.123 3.304.048 4.139.595
BRÜT KAR (ZARAR)
7.211.599 9.534.123 3.304.048 4.139.595
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.537.604 -7.581.037 -2.795.907 -2.691.943
Pazarlama Giderleri
19 -1.446.897 -1.534.449 -524.097 -511.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 326.910 286.013 81.682 149.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -979.620 -162.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.425.612 704.650 -97.042 1.085.193
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 94.431 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.425.612 799.081 -97.042 1.085.193
Finansman Gelirleri
22 10.947.119 11.497.775 2.862.999 5.811.249
Finansman Giderleri
22 -491.703 -2.641.081 169.130 -592.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.029.804 9.655.775 2.935.087 6.303.900
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.656.087 -2.456.685 -702.690 -1.530.792
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.678.398 -2.626.623 -717.917 -1.514.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 22.311 169.938 15.227 -16.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.373.717 7.199.090 2.232.397 4.773.108
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.373.717 7.199.090 2.232.397 4.773.108
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.373.717 7.199.090 2.232.397 4.773.108
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.924.620 7.529.545
Dönem Karı (Zararı)
5.373.717 7.199.090
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.959.502 2.524.400
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,19 174.141 149.440
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.343 -125.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15,19 144.617 138.400
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.656.087 2.456.685
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9,10,21 0 -94.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.981.092 -1.109.804
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 7.958.224 -494.567
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.854.067 4.125.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7,8,12 2.441.380 -383.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.647.350 -4.106.556
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12 788.205 -250.133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.314.311 8.613.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -124.581 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -3.265.110 -1.084.141
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-327.478 46.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 0 94.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -327.478 -48.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.597.142 7.576.192
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.597.142 7.576.192
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.171.067 14.286.298
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.768.209 21.862.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.456.285 47.080.841
Finansal Yatırımlar
5 8.752.921 16.711.145
Ticari Alacaklar
6 2.944.810 1.090.743
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 10 17.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.944.800 1.073.023
Diğer Alacaklar
7 155.740 619.727
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 490 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 155.250 619.727
Peşin Ödenmiş Giderler
8 313.913 190.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 25.626 8.187
ARA TOPLAM
82.649.295 65.700.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.649.295 65.700.853
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 186.711 186.711
Diğer Alacaklar
7 4.456.198 6.574.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.456.198 6.574.733
Maddi Duran Varlıklar
9 317.619 145.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 178.674 197.322
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 178.674 197.322
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 296.654 263.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.435.856 7.367.421
TOPLAM VARLIKLAR
88.085.151 73.068.274
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 35.229.586 24.803.934
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 130.631 262.446
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 35.098.955 24.541.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 420.592 369.255
Diğer Borçlar
7 66.824 82.727
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 66.824 82.727
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 313.373 369.666
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 151.155 162.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 137.084 152.426
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 14.071 10.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 646.073 1.427.540
ARA TOPLAM
36.827.603 27.215.800
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.827.603 27.215.800
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.234.695 1.163.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.234.695 1.163.201
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.234.695 1.163.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.062.298 28.379.001
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.022.853 44.689.273
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-550.313 -510.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-550.313 -510.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-550.313 -510.176
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.156.427 10.737.621
Net Dönem Karı veya Zararı
5.373.717 8.418.806
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.022.853 44.689.273
TOPLAM KAYNAKLAR
88.085.151 73.068.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -230.977 1.043.022 5.622.756 -5.114.865 36.549.666 36.549.666
Transferler
16 5.114.865 -5.114.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -229.527 7.199.090 6.969.563 6.969.563
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -460.504 1.043.022 10.737.621 7.199.090 43.519.229 43.519.229
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273
Transferler
16 8.418.806 -8.418.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -40.137 5.373.717 5.333.580 5.333.580
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -550.313 1.043.022 19.156.427 5.373.717 50.022.853 50.022.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.373.717 7.199.090 2.232.397 4.773.108
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40.137 -229.527 11.513 -37.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.458 -294.265 14.760 -47.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.321 64.738 -3.247 10.465
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.321 64.738 -3.247 10.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.137 -229.527 11.513 -37.103
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.333.580 6.969.563 2.243.910 4.736.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.333.580 6.969.563 2.243.910 4.736.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797755


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,14% Hacim : 36.529 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.368 30.06.2022 Yüksek 2.428
Açılış: 2.401
16,6897 Değişim: 0,31%
Düşük 16,5228 30.06.2022 Yüksek 16,7695
Açılış: 16,6382
17,5126 Değişim: 0,72%
Düşük 17,2330 30.06.2022 Yüksek 17,5385
Açılış: 17,3877
969,84 Değişim: -0,32%
Düşük 962,42 30.06.2022 Yüksek 981,52
Açılış: 973,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.