KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 19:47
KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 6.855.776 7.331.560 149.026 180.858
Satışların Maliyeti
20 -2.305.598 -2.662.463 296.471 -1.030.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.550.178 4.669.097 445.497 -849.490
BRÜT KAR (ZARAR)
4.550.178 4.669.097 445.497 -849.490
Genel Yönetim Giderleri
-380.502 -323.474 -95.008 -144.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.897.134 33.660 4.757.533 1.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.807 -1.530 -4.887 -296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.054.003 4.377.753 5.103.135 -992.483
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.054.003 4.377.753 5.103.135 -992.483
Finansman Gelirleri
23 737.633 1.707.414 75.250 1.682.564
Finansman Giderleri
23 -9.360.617 -2.902.002 -4.321.249 -395.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
431.019 3.183.165 857.136 294.519
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.997.027 234.796 4.863.057 135.179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 4.997.027 234.796 4.863.057 135.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.428.046 3.417.961 5.720.193 429.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.428.046 3.417.961 5.720.193 429.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.428.046 3.417.961 5.720.193 429.698
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,31900000 0,20100000 0,33600000 0,02500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.577.686 6.710.073
Dönem Karı (Zararı)
5.428.046 3.417.961
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.362.678 2.346.730
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.202.137 1.836.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-197.577 11.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -68.335 10.766
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-129.242 405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.661 18.105
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.577 -5.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 8.238 23.310
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.349.484 715.621
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -4.997.027 -234.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-213.038 945.382
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
202.243 1.133.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.642 -309.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-395.639 121.367
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.577.686 6.710.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.548 -22.193
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.548 -22.193
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -46.548 -22.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.558.912 -420.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.556.174 -420.221
Ödenen Faiz
-5.315 -5.584
Alınan Faiz
2.577 5.205
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.027.774 6.267.280
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.027.774 6.267.280
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.441.761 1.707.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.413.987 7.974.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.413.987 8.441.761
Ticari Alacaklar
6.810 209.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.810 209.053
Diğer Alacaklar
41.289 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.289 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
13 22.883 18.115
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 5.848
Diğer Dönen Varlıklar
10 5.546 52.787
ARA TOPLAM
2.490.515 8.768.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.490.515 8.768.853
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
156.297 156.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 156.297 156.297
Maddi Duran Varlıklar
11 59.681.450 63.739.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.383 12.806
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 7.562
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.407.932 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.257.062 63.916.658
TOPLAM VARLIKLAR
63.747.577 72.685.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 31.920.928
Ticari Borçlar
60.794 80.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 60.794 80.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 47.534 177.308
Diğer Borçlar
14 6.017 151.862
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 0 151.106
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.017 756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 123.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 64.371 193.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.604 434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
54.767 193.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 159.230 211.781
ARA TOPLAM
337.946 32.859.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
337.946 32.859.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 24.714.238 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
106.785 80.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 106.785 80.112
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 3.899.791
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.821.023 3.979.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.158.969 36.839.183
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.588.608 35.846.328
Ödenmiş Sermaye
19 17.000.000 17.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.055.364 43.741.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.055.364 43.741.130
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 41.055.364 43.669.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 71.827
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.464.802 -29.384.744
Net Dönem Karı veya Zararı
5.428.046 919.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.588.608 35.846.328
TOPLAM KAYNAKLAR
63.747.577 72.685.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 24.217.162 63.349 -22.630.204 -6.754.540 15.465.767 15.465.767
Transferler
-6.754.540 6.754.540 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.452.141 19.671 3.417.961 22.889.773 22.889.773
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 43.669.303 83.020 -29.384.744 3.417.961 38.355.540 38.355.540
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 43.669.303 71.827 -29.384.744 919.942 35.846.328 35.846.328
Transferler
919.942 -919.942 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.613.939 -71.827 5.428.046 2.742.280 2.742.280
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 41.055.364 0 -28.464.802 5.428.046 38.588.608 38.588.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.428.046 3.417.961 5.720.193 429.698
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.685.766 19.471.812 -8.743.709 -258
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 -2.904.377 21.613.490 -9.624.829 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -92.085 25.219 -104.311 -331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 310.696 -2.166.897 985.431 73
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.685.766 19.471.812 -8.743.709 -258
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.742.280 22.889.773 -3.023.516 429.440
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.742.280 22.889.773 -3.023.516 429.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885213


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.776 Değişim: 0,34% Hacim : 21.423 Mio.TL Son veri saati : 10:18
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 10.782
Açılış: 10.767
32,2200 Değişim: 0,13%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
35,0334 Değişim: 0,13%
Düşük 34,9315 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.502,59 Değişim: -0,31%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.