KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 18:32
KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.648.840 2.773.980
Satışların Maliyeti
20 -1.307.791 -795.581
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.341.049 1.978.399
BRÜT KAR (ZARAR)
1.341.049 1.978.399
Genel Yönetim Giderleri
-150.321 -106.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
788 32.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.896 -645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.183.620 1.903.549
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.183.620 1.903.549
Finansman Gelirleri
22 611.233 22.991
Finansman Giderleri
22 -3.251.205 -1.384.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.456.352 542.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
291.888 52.351
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23a 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23b 291.888 52.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.164.464 594.526
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.164.464 594.526
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.164.464 594.526
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.408.934 2.457.090
Dönem Karı (Zararı)
-1.164.464 594.526
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.831.289 1.789.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 879.842 479.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.699 6.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 16.699 5.673
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.258 21.558
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -964 -1.752
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 8.222 23.310
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.219.378 1.334.695
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23b -291.888 -52.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.742.109 73.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.741.246 -314.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.935 -225.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.367.420 613.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.408.934 2.457.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.139 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.139 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -8.139 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.103.524 -424.053
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-10.104.478 -420.221
Ödenen Faiz
-10 -5.584
Alınan Faiz
964 1.752
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.702.729 2.033.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.702.729 2.033.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.441.761 1.707.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.739.032 3.740.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.739.032 8.441.761
Ticari Alacaklar
1.950.299 209.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.950.299 209.053
Diğer Alacaklar
41.289 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.289 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
58.019 18.115
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 58.019 18.115
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.848 5.848
Diğer Dönen Varlıklar
50.716 52.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 50.716 52.787
ARA TOPLAM
4.845.203 8.768.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.845.203 8.768.853
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
156.297 156.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 156.297 156.297
Maddi Duran Varlıklar
11 62.869.713 63.739.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.383 12.806
Diğer Haklar
12 11.383 12.806
Peşin Ödenmiş Giderler
7.562 7.562
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.562 7.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.044.955 63.916.658
TOPLAM VARLIKLAR
67.890.158 72.685.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 31.920.928
Ticari Borçlar
196.371 80.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 196.371 80.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 145.402 177.308
Diğer Borçlar
153.332 151.862
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24a 152.576 151.106
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 756 756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
895.906 123.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
895.906 123.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
193.613 193.613
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 193.613 193.613
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
267.416 211.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 267.416 211.781
ARA TOPLAM
1.852.040 32.859.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.852.040 32.859.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.035.828 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.035.828 0
Banka Kredileri
5 24.035.828 0
Diğer Borçlar
3.607.500 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24a 3.607.500 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
84.933 80.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 84.933 80.112
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23b 4.754.827 5.042.295
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.483.088 5.122.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.335.128 37.981.687
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.555.030 34.703.824
Ödenmiş Sermaye
19a 17.000.000 17.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19b 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.614.296 42.598.626
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.614.296 42.598.626
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19c 42.526.799 42.526.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
87.497 71.827
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.464.802 -29.384.744
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.164.464 919.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.555.030 34.703.824
TOPLAM KAYNAKLAR
67.890.158 72.685.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 63.349 -22.630.204 -6.754.540 14.323.263 14.323.263
Transferler
23.331 594.526 617.857 617.857
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 86.680 -29.384.744 594.526 14.941.120 14.941.120
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 42.526.799 71.827 -29.384.744 919.942 34.703.824 34.703.824
Transferler
919.942 -919.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.670 -1.164.464 -1.148.794 -1.148.794
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 42.526.799 87.497 -28.464.802 -1.164.464 33.555.030 33.555.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.164.464 594.526
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.670 23.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 20.090 29.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.420 -6.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23b -4.420 -6.581
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.670 23.331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.148.794 617.857
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.148.794 617.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847804


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.606 Değişim: -0,66% Hacim : 62.895 Mio.TL Son veri saati : 15:54
Düşük 10.602 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1712 Değişim: -0,17%
Düşük 32,0740 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9357 Değişim: -0,01%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0065
Açılış: 34,9384
2.428,05 Değişim: 0,40%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.432,31
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.