KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2019 - 18:14
KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 7.150.702 2.260.412
Satışların Maliyeti
20 -1.632.115 -1.398.417
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.518.587 861.995
BRÜT KAR (ZARAR)
5.518.587 861.995
Genel Yönetim Giderleri
-179.467 -345.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.350 1.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.234 -4.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.370.236 512.909
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 20.058
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.370.236 532.967
Finansman Gelirleri
21 24.850 2.463
Finansman Giderleri
21 -2.506.440 -3.944.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.888.646 -3.409.042
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
99.617 141.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.b 99.617 141.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.988.263 -3.267.978
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.988.263 -3.267.978
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.988.263 -3.267.978
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.511.568 1.881.681
Dönem Karı (Zararı)
2.988.263 -3.267.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.282.241 4.832.603
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 958.702 944.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.865 139.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.460 14.295
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 124.594
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
405 984
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.738 105.445
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19.738 106.898
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -1.453
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.396.553 3.804.225
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.b -99.617 -141.064
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -20.058
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -20.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.241.064 317.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
576.896 -222.943
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-271.046 -15.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
935.214 555.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.511.568 1.881.681
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 15.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.576
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -4.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-422.234 -436.186
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-420.222 -409.209
Ödenen Faiz
-5.584 -29.440
Alınan Faiz
3.572 2.463
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.089.334 1.460.977
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.089.334 1.460.977
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.707.163 641.190
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.796.497 2.102.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.796.497 1.707.163
Ticari Alacaklar
563.095 1.139.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 563.095 1.139.993
Diğer Alacaklar
41.289 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.289 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
46.655 20.989
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 46.655 20.989
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.848 5.848
Diğer Dönen Varlıklar
60.375 971.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 60.375 971.594
ARA TOPLAM
9.513.759 3.886.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.513.759 3.886.876
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
16.152 16.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.152 16.152
Maddi Duran Varlıklar
11 65.660.000 45.004.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 13.518 14.229
Peşin Ödenmiş Giderler
4.517 4.432
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.517 4.432
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.694.187 45.039.314
TOPLAM VARLIKLAR
75.207.946 48.926.190
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 31.463.492 29.487.161
Ticari Borçlar
86.594 357.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 86.594 357.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 171.480 162.583
Diğer Borçlar
127.242 127.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23.a 126.486 126.486
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 756 756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
264.898 603.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
264.898 603.745
Kısa Vadeli Karşılıklar
194.983 194.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 194.983 194.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
687.901 308.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 687.901 308.207
ARA TOPLAM
32.996.590 31.241.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.996.590 31.241.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
66.811 68.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 66.811 68.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22.a 5.360.949 3.293.596
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.427.760 3.361.771
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.424.350 34.602.927
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.783.596 14.323.263
Ödenmiş Sermaye
18.a 17.000.000 17.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.b 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.610.077 23.138.007
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.610.077 23.138.007
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.c 42.526.799 23.074.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.278 63.349
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-29.384.744 -22.630.204
Net Dönem Karı veya Zararı
2.988.263 -6.754.540
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.783.596 14.323.263
TOPLAM KAYNAKLAR
75.207.946 48.926.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 35.094 -15.269.553 -7.360.651 21.049.548 21.049.548
Transferler
-7.360.651 7.360.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.329 -3.267.978 -3.186.649 -3.186.649
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 116.423 -22.630.204 -3.267.978 17.862.899 17.862.899
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 63.349 -22.630.204 -6.754.540 14.323.263 14.323.263
Transferler
-6.754.540 6.754.540
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.452.141 19.929 2.988.263 22.460.333 22.460.333
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 42.526.799 83.278 -29.384.744 2.988.263 36.783.596 36.783.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.988.263 -3.267.978
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.472.070 81.329
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.613.490 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 25.550 101.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.b -2.166.970 -20.332
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.472.070 81.329
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.460.333 -3.186.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
22.460.333 -3.186.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777402


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.647 Değişim: -0,28% Hacim : 59.282 Mio.TL Son veri saati : 15:37
Düşük 10.645 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1780 Değişim: -0,14%
Düşük 32,0740 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9360 Değişim: -0,01%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0065
Açılış: 34,9384
2.430,36 Değişim: 0,49%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.432,31
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.