KAP ***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.04.2018 - 18:26
KAP ***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 869.231 -4.483.107 18.210.459 3.538.871 635.865 58.823 5.611.207 9.388.271 153.829.620 24.440 153.854.060
Transferler
1.181.070 8.207.201 -9.388.271
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.048.865 -147.813.935 -146.765.070 -4.474 -146.769.544
Dönem Karı (Zararı)
-147.813.935 -147.813.935 -4.630 -147.818.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.048.865 1.048.865 156 1.049.021
Kar Payları
-2.101.380 -2.101.380 -2.101.380
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16.d -146 5 -141 -141
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 869.231 -4.483.253 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 11.717.028 -147.813.935 4.963.029 19.966 4.982.995
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 869.231 -4.483.253 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 11.717.028 -147.813.935 4.963.029 19.966 4.982.995
Transferler
-146.129.205 -147.813.935 1.684.730 1.684.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.684.730 -376.827.706 -378.512.436 -1.772 -378.514.208
Dönem Karı (Zararı)
-376.827.706 -376.827.706 -1.772 -376.829.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.684.730 -1.684.730 -1.684.730
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16.d 4.483.253 4.483.253 4.483.253
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 1.239.893 -134.412.177 -376.827.706 -367.381.424 18.194 -367.363.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.840.325 3.036.399
Dönem Karı (Zararı)
24 -376.829.478 -147.818.565
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28 108.794.851 80.876.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 21.238.993 21.905.784
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.449.780 6.150.299
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.449.780 6.150.299
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.859.341 5.050.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.635.423 2.863.613
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.223.918 2.186.829
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
69.862.464 51.005.385
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 69.862.464 51.005.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.188.927 0
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.188.927
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 8.101.873 -3.974.921
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.612.250 -57.846
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.612.250 -57.846
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.605.283 797.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
193.682.528 72.297.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.698.336 -43.401.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
191.539 4.407.533
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
163.767.974 217.889.662
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.038.283 -115.449.520
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.320.510 7.556.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.296.422 1.294.027
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-74.352.099 5.354.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13.b -9.488.226 -2.318.465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.048.032 -19.688.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.157.881 1.396.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.109.849 -21.084.555
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.000.072 -42.470.558
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.294.326 -141
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.568.210 6.902.881
Kredilerden Nakit Girişleri
143.568.210 6.902.881
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
0 -2.101.380
Ödenen Faiz
-69.862.464 -47.952.493
Alınan Faiz
680.575
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.792.221 -59.122.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.792.221 -59.122.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.416.411 65.538.582
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.624.190 6.416.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.624.190 6.416.411
Ticari Alacaklar
106.033.918 98.335.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-26 366.392 129.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 105.667.526 98.206.329
Diğer Alacaklar
3.272 194.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.272 194.811
Stoklar
8 134.080.061 297.848.035
Peşin Ödenmiş Giderler
96.709.761 28.173.522
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12-26 5.640.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 91.069.391 28.173.522
Diğer Dönen Varlıklar
12 83.166 176.962
ARA TOPLAM
338.534.368 431.145.323
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
338.534.368 431.145.323
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
554.076 539.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 554.076 539.870
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 244.486 244.486
Maddi Duran Varlıklar
10 46.409.544 61.465.470
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 43.715.934 50.570.486
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 82.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 7.680.690
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.924.040 120.583.910
TOPLAM VARLIKLAR
429.458.408 551.729.233
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 93.645.599 272.648.493
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 18.047.690 51.672.428
Ticari Borçlar
229.103.823 122.065.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-26 40.020 3.903
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 229.063.803 122.061.637
Diğer Borçlar
320.000 8.094.269
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-26 320.000 6.823.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 1.270.589
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
14 1.958.436 10.494.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.586.123 15.483.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.a 23.981.569 11.102.814
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.e 6.604.554 4.380.636
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 13.768.637 8.160.644
ARA TOPLAM
387.430.308 488.619.350
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.430.308 488.619.350
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 400.972.665 44.776.823
Diğer Borçlar
6.918.674 5.464.915
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-26 6.600.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 318.645 5.464.915
Ertelenmiş Gelirler
14 0 4.766.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.371.538 3.118.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.b 1.371.538 3.118.428
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 128.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.391.330 58.126.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
796.821.638 546.746.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-367.381.424 4.963.029
Ödenmiş Sermaye
16.a 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.b 869.231 869.231
Geri Alınmış Paylar (-)
16.d -4.483.253
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.c 18.210.464 18.210.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.538.871 5.223.601
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.538.871 5.223.601
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.e 3.538.871 3.538.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.f 1.684.730
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.g 1.239.893 1.239.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.h -134.412.177 11.717.028
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -376.827.706 -147.813.935
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.ı 18.194 19.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-367.363.230 4.982.995
TOPLAM KAYNAKLAR
429.458.408 551.729.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 240.151.474 1.205.128.251
Satışların Maliyeti
18 -348.160.179 -1.087.556.706
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-108.008.705 117.571.545
BRÜT KAR (ZARAR)
-108.008.705 117.571.545
Genel Yönetim Giderleri
19 -18.103.595 -42.017.682
Pazarlama Giderleri
19 -161.842.483 -144.161.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 20.416.663 6.338.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -12.317.838 -19.622.142
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-279.855.958 -81.891.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.612.250 2.380.918
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.188.927 -17.161
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-279.432.635 -79.527.744
Finansman Gelirleri
22 7.747.747 14.668.907
Finansman Giderleri
23 -97.042.717 -86.934.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-368.727.605 -151.793.486
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.101.873 3.974.921
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -8.101.873 3.974.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-376.829.478 -147.818.565
DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -376.829.478 -147.818.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 -1.772 -4.630
Ana Ortaklık Payları
24 -376.827.706 -147.813.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.684.730 1.049.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.b -2.105.913 1.311.276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
421.183 -262.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 421.183 -262.255
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.684.730 1.049.021
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-378.514.208 -146.769.544
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.772 -4.474
Ana Ortaklık Payları
-378.512.436 -146.765.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678056


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.