KAP ***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.04.2021 - 23:32
KAP ***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292
Transferler
1.651.119 -307.362.527 305.711.408
Dönem Karı (Zararı)
-246.175.201 -246.175.201 -246.175.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.404 128.404 128.404
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.617.241 3.205.375 -1.057.728.119 -246.175.201 -1.061.218.089 -1.061.218.089
Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.280.683 -478.984.979 477.704.296 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-277.738.491 -277.738.491 -277.738.491
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-360.779 -360.779 -360.779
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -2.056.736 4.486.058 -1.536.713.098 -277.738.491 -1.570.925.170 -1.570.925.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.752.377 41.698.750
Dönem Karı (Zararı)
-277.738.491 -246.175.201
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
267.945.248 214.055.884
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
51.705.325 57.398.564
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-17.863.233 581.302
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
383.380 581.302
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.246.613 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.911.474 14.593.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
298.917 -24.672
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.446.689 13.672.383
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23.165.868 945.555
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
116.255.041 128.573.617
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-129.891.150 -86.690.422
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
244.019.757 214.092.763
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.126.434 1.171.276
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
48.822.521 5.384.348
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.090.568 3.190.678
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-7.831.321 13.882.209
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.854.873 -9.548.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-196.639.755 74.877.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.130.710 40.374.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.130.710 40.374.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.112.537 -14.390.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.112.537 -14.390.446
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.523.455 -328.401
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.803.939 41.966.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.803.939 41.966.705
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.069.114 7.255.230
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-95.069.114 7.255.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-206.432.998 42.758.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-319.379 -1.059.844
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
63.292.479 -241.471.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.708.321 18.429.342
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.636.398
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.708.321 16.792.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.835.255 -71.911.850
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-955.078 -1.483.549
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.880.177 -70.428.301
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
69.345.406 -191.259.187
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
69.345.406 -191.259.187
Alınan Faiz
5.074.007 3.269.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
143.566.220 198.479.916
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
366.355.951 393.052.961
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-216.529.129 -14.413.374
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.199.995 -5.026.930
Ödenen Faiz
-2.060.607 -175.132.741
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
106.322 -1.293.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
106.322 -1.293.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.280 1.614.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 174.602 321.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2021 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 174.602 68.280
Finansal Yatırımlar
15.699.716 7.133.805
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
15.699.716 7.133.805
Ticari Alacaklar
105.844.735 49.266.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
105.844.735 49.266.084
Diğer Alacaklar
1.016.068.824 962.193.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.016.068.824 962.136.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 56.733
Stoklar
16.088.415 14.564.960
Peşin Ödenmiş Giderler
19.339.619 4.325.715
Diğer Dönen Varlıklar
16.173.202 4.768.264
ARA TOPLAM
1.189.389.113 1.042.320.212
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.189.389.113 1.042.320.212
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Diğer Alacaklar
1.095.961 1.373.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.095.961 1.373.662
Maddi Duran Varlıklar
228.760.201 239.070.807
Kullanım Hakkı Varlıkları
26.322.717 30.928.520
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
71.047.802 88.442.708
Peşin Ödenmiş Giderler
3.011.274 1.549.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.951.281 5.880.600
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
336.189.274 367.245.391
TOPLAM VARLIKLAR
1.525.578.387 1.409.565.603
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 388.148.083 94.454.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
308.235.071 228.245.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
308.235.071 228.245.882
Banka Kredileri
5 307.345.284 224.992.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
889.787 3.253.070
Ticari Borçlar
299.881.888 289.432.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
299.881.888 289.432.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
231.441.921 351.128.877
Diğer Borçlar
3.364.022 35.263.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.364.022 35.263.933
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
94.437.497 86.034.830
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.085.424 6.721.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.110.953 22.574.221
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
83.110.953 22.574.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
65.281.442 66.437.691
ARA TOPLAM
1.480.986.301 1.180.294.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.480.986.301 1.180.294.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.417.425.307 1.379.894.861
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.417.425.307 1.379.894.861
Banka Kredileri
5 1.411.373.581 1.372.240.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.051.726 7.654.049
Ticari Borçlar
4.448.645 29.701.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.448.645 29.701.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
151.215.405 55.310.439
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.691.131 54.497.013
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.736.768 2.320.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.736.768 2.320.626
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 372.625
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.615.517.256 1.522.097.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.096.503.557 2.702.391.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.570.925.170 -1.292.825.900
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.056.736 -1.695.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.056.736 -1.695.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.056.736 -1.695.957
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.486.058 3.205.375
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.536.713.098 -1.057.728.119
Net Dönem Karı veya Zararı
-277.738.491 -477.704.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.570.925.170 -1.292.825.900
TOPLAM KAYNAKLAR
1.525.578.387 1.409.565.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 359.917.505 402.451.233 118.090.994 128.399.739
Satışların Maliyeti
8 -369.885.435 -441.088.421 -172.506.230 -133.857.454
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-9.967.930 -38.637.188 -54.415.236 -5.457.715
BRÜT KAR (ZARAR)
-9.967.930 -38.637.188 -54.415.236 -5.457.715
Genel Yönetim Giderleri
-9.861.131 -22.357.995 -3.171.534 -2.928.357
Pazarlama Giderleri
-16.876.313 -22.402.594 -5.648.229 -6.483.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 33.961.987 2.486.733 539.888 -7.241.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -110.371.132 -31.731.604 12.038.634 -16.923.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-113.114.519 -112.642.648 -50.656.477 -39.034.753
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.854.873 3.652.873 0 -1.621.242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-104.259.646 -108.989.775 -50.656.477 -40.655.995
Finansman Gelirleri
130.325.121 88.058.340 49.431.063 14.964.930
Finansman Giderleri
-296.713.398 -222.053.088 -45.876.989 -68.141.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-270.647.923 -242.984.523 -47.102.403 -93.832.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.090.568 -3.190.678 -2.872.007 -673.823
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.085.424 -5.975.556 -1.746.916 -1.841.564
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.144 2.784.878 -1.125.091 1.167.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.738.491 -246.175.201 -49.974.410 -94.506.458
DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.738.491 -246.175.201 -49.974.410 -94.506.458
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-277.738.491 -246.175.201 -49.974.410 -94.506.458
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-360.779 128.404 -170.280 -173.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-436.604 13.331 -201.164 -190.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.825 115.073 30.884 17.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
75.825 115.073 30.884 17.094
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-360.779 128.404 -170.280 -173.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-278.099.270 -246.046.797 -50.144.690 -94.679.529
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-278.099.270 -246.046.797 -50.144.690 -94.679.529http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926446


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.181 Değişim: 0,02% Hacim : 85.571 Mio.TL Son veri saati : 15:12
Düşük 9.111 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,1835 Değişim: 0,13%
Düşük 31,0687 28.02.2024 Yüksek 31,3872
Açılış: 31,1437
33,7456 Değişim: -0,19%
Düşük 33,6740 28.02.2024 Yüksek 34,0887
Açılış: 33,8085
2.034,60 Değişim: 0,08%
Düşük 2.026,25 28.02.2024 Yüksek 2.049,92
Açılış: 2.033,01
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.