KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 19:04
KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sı - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763
Transferler
14 14 -370.917 442.947 72.030 -17.863 54.167
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -22.336.695 12.706.557 115.486.148 442.947 152.765.465 -18.535 152.746.930
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.566.572 12.706.557 94.619.369 82.267.890 216.118.005 -23.115 216.094.890
Transferler
14 82.267.890 -82.267.890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 2.573.618 25.049.822 27.623.440 -3.632 27.619.808
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -18.992.954 12.706.557 176.887.259 25.049.822 243.741.445 -26.747 243.714.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.939.610 -37.845.817
Dönem Karı (Zararı)
25.046.190 425.084
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.046.190 425.084
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.310.832 51.331.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 30.315.980 21.118.823
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler.748.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 13.458.567 19.922
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 241.118
Maddi Duran Varlıkların -10.756.410 -1.443.539
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-452.529.745 -140.569.540
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37. 4 1.130.343 -1.601.694
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.947.873 -19.406.601
Ödenen Faiz
20 -24.704.463 -15.820.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-123.743.038 -73.332.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -123.743.038 -73.332.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 585.389.621 500.788.478
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 461.646.583 427.455.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 461.646.583 585.389.621
Ticari Alacaklar
235.921.057 173.585.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 11.601.539 6.872.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 224.319.518 166.713.390
Diğer Alacaklar
954.314 1.505.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23 0 1.426.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 954.314 78.260
Stoklar
7 1.171.587.610 733.557.865
Peşin Ödenmiş Giderler
8 80.310.815 42.870.580
Diğer Dönen Varlıklar
10.023.777 3.960.365
ARA TOPLAM
1.960.444.156 1.540.869.062
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.960.444.156 1.540.869.062
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.304.373 4.487.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.304.373 4.487.429
Maddi Duran Varlıklar
9 303.481.382 299.449.463
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 221.230.740 197.184.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 56.106.325 58.900.435
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 165.219
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 52.489.636 37.441.309
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
641.612.456 597.627.987
TOPLAM VARLIKLAR
2.602.056.612 2.138.497.049
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.665.567 77.947.066
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
300.505 251.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 300.505 251.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.365.062 77.695.818
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 89.365.062 77.695.818
Ticari Borçlar
1.888.260.183 1.540.384.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 258.989.064 244.734.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.629.271.119 1.295.649.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 35.556.947 19.589.604
Diğer Borçlar
1.554.359 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,23 1.554.359 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 22.840.374 10.182.487
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 28.931.386 21.505.163
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.389.169 54.698.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 37.547.685 27.703.064
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 38.841.484 26.995.037
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.325.286 6.008.709
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 0 22.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.325.286 5.986.344
ARA TOPLAM
2.145.523.271 1.730.315.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.145.523.271 1.730.315.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.791.976 143.913.801
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
806.323 686.906
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 806.323 686.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
157.985.653 143.226.895
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 157.985.653 143.226.895
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kala 48.094.464 42.240.820
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.818.643 192.086.824
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.358.341.914 1.922.402.159
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
243.741.445 216.118.005
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.992.954 -21.566.572
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.992.954 -21.566.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -18.992.954 -21.566.572
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 14.330.810 14.330.810
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 176.887.259 94.619.369
Net Dönem Karı veya Zararı
25.049.822 82.267.890
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.747 -23.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
243.714.698 216.094.890
TOPLAM KAYNAKLAR
2.602.056.612 2.138.497.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.348.086.506 1.446.755.659
Satışların Maliyeti
15 -1.985.957.042 -1.272.570.529
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
362.129.464 174.185.130
BRÜT KAR (ZARAR)
362.129.464 174.185.130
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -47.254.256 -19.927.728
Pazarlama Giderleri
16,17 -198.970.801 -103.011.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.308.487 11.391.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -72.725.226 -47.254.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.487.668 15.382.933
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 19.610.845 12.152.879
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -241.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.098.513 27.294.694
Finansman Giderleri
20 -38.593.756 -26.849.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.504.757 445.006
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.458.567 -19.922
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -29.150.300 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 15.691.733 -19.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.046.190 425.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.046.190 425.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.632 -17.863
Ana Ortaklık Payları
25.049.822 442.947
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kar/Zarar 22 0,42600000 0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.573.618 -370.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 3.217.024 -463.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-643.406 92.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -643.406 92.729
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.573.618 -370.917
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.619.808 54.167
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.632 -17.863
Ana Ortaklık Payları
27.623.440 72.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028016


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.431 Değişim: 2,61% Hacim : 29.323 Mio.TL Son veri saati : 11:12
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2897 Değişim: -0,06%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1219 Değişim: 0,54%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.403,36 Değişim: -0,49%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.