KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2021 - 19:53
KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.001 123.850.001
Transferler
14 2.142.193 19.495.303 -21.637.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -5.349.978 33.075.535 27.725.557 27.725.557
Kar Payları
14 -10.300.000 -10.300.000 -10.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558
Transferler
14 526.888 32.548.647 -33.075.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -4.931.130 38.188.391 33.257.261 -5.672 33.251.589
Kar Payları
14 -8.268.884 -8.268.884 -8.268.884
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
14 5.000 5.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-13.570.500 -13.570.500 -13.570.500
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 0 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
258.904.712 225.661.338
Dönem Karı (Zararı)
38.188.391 33.075.535
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.188.391 33.075.535
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
167.115.346 147.548.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 76.039.609 66.907.548
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.759.976 3.529.709
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 390.805 3.843.874
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.369.171 -314.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 36.830.388 26.019.007
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 46.499.329 35.843.460
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.378.485 8.484.582
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 2.236.573 2.057.023
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.236.573 2.057.023
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.629.014 4.707.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
83.711.391 77.388.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.924.181 -23.745.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.004.381 222.697
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-146.436.856 -15.434.646
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.463.905 4.778.799
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
274.835.984 104.070.124
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.704.730 7.497.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
289.015.128 258.012.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -23.412.595 -23.824.833
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -6.697.821 -8.526.387
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.517.836 735.111
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
384.017 -447.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.219.605 -72.145.276
Alınan Faiz
19 44.318.424 73.328.180
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.348.834 -101.273.514
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 1.407.676
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 1.407.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.694.524 48.470.759
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.570.500 55.078.537
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -8.124.024 -6.607.778
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.728.597 -30.272.633
Ödenen Temettüler
14 -8.268.884 -10.300.000
Ödenen Faiz
20 -48.064.505 -109.171.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 98.038.042 125.122.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 98.038.042 125.122.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 402.750.436 277.627.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 500.788.478 402.750.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 500.788.478 402.750.436
Ticari Alacaklar
95.999.699 62.616.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 2.751.396 492.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 93.248.303 62.123.885
Diğer Alacaklar
239.758 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 239.758 0
Stoklar
7 437.496.239 296.428.554
Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.688.379 6.103.547
Diğer Dönen Varlıklar
4.205 0
ARA TOPLAM
1.053.216.758 767.898.691
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.053.216.758 767.898.691
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.176.823 2.416.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.176.823 2.416.405
Maddi Duran Varlıklar
9 240.562.609 174.410.656
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 184.142.650 156.955.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 34.859.528 38.323.354
Peşin Ödenmiş Giderler
8 383.556 504.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.739.373 137.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
466.864.539 372.747.905
TOPLAM VARLIKLAR
1.520.081.297 1.140.646.596
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.982.812 57.312.498
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 223.969 190.400
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 223.969 190.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 70.758.843 57.122.098
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 70.758.843 57.122.098
Ticari Borçlar
1.055.609.416 751.694.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 229.915.919 150.930.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 825.693.497 600.763.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 14.492.875 13.237.201
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.822.996 1.702.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 6.635.160 585.700
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.767.388 28.858.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.914.751 11.717.973
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 18.852.637 17.140.172
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.235.133 7.319.374
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 24.500 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 11.210.633 7.305.374
ARA TOPLAM
1.198.545.780 860.710.332
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.198.545.780 860.710.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
137.193.390 115.096.854
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 651.319 579.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 651.319 579.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 136.542.071 114.517.413
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 136.542.071 114.517.413
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 441.620 971.563
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.207.744 22.592.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 31.207.744 22.592.289
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.842.754 138.660.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.367.388.534 999.371.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
152.693.435 141.275.558
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
0 13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -21.965.778 -17.034.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -21.965.778 -17.034.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -21.965.778 -17.034.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 12.706.557 12.179.669
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 77.297.757 53.017.994
Net Dönem Karı veya Zararı
38.188.391 33.075.535
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
152.692.763 141.275.558
TOPLAM KAYNAKLAR
1.520.081.297 1.140.646.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.361.820.597 4.520.672.511
Satışların Maliyeti
15 -4.780.180.603 -4.005.212.864
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
581.639.994 515.459.647
BRÜT KAR (ZARAR)
581.639.994 515.459.647
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -63.365.580 -49.025.757
Pazarlama Giderleri
16,17 -342.210.630 -274.164.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 15.915.693 18.898.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -97.692.568 -132.238.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.286.909 78.930.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 47.328.621 74.358.011
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.236.573 -2.556.911
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
139.378.957 150.731.757
Finansman Giderleri
20 -90.817.753 -109.171.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.561.204 41.560.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -10.378.485 -8.484.582
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -12.747.281 -9.112.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.368.796 627.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.182.719 33.075.535
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.182.719 33.075.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.672 0
Ana Ortaklık Payları
38.188.391 33.075.535
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kar/Zarar 22 0,64900000 0,56200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.931.130 -5.349.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.931.130 -5.349.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.232.782 1.337.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -6.163.912 -6.687.473
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.931.130 -5.349.978
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.251.589 27.725.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.672 0
Ana Ortaklık Payları
33.257.261 27.725.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916672


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: 0,00% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,4571 Değişim: 0,03%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5383
Açılış: 32,4475
34,7825 Değişim: 0,18%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8739
Açılış: 34,721
2.478,44 Değişim: 0,66%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.480,99
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.