KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 19:24
KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.001 123.850.001
Transferler
14 1.627.193 20.010.303 -21.637.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -3.640.312 21.813.208 18.172.896 18.172.896
Kar Payları
14 -10.300.000 -10.300.000 -10.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -15.324.982 11.664.669 53.532.994 21.813.208 131.722.897 131.722.897
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558
Transferler
14 33.075.535 -33.075.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -2.186.576 19.464.050 17.277.474 17.277.474
Kar Payları
14 -8.268.884 -8.268.884 -8.268.884
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.250 1.250
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -19.221.224 12.179.669 77.824.645 19.464.050 150.284.148 1.250 150.285.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
149.153.932 194.928.782
Dönem Karı (Zararı)
19.464.050 21.813.208
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
111.877.315 113.014.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 56.242.645 49.682.776
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.291.188 3.754.159
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 565.153 3.754.159
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 726.035 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 26.362.104 31.225.390
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 34.966.418 26.074.366
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 5.138.129 6.716.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 2.236.573 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.359.742 -4.438.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.528.150 93.076.857
Ticari Alacakla -34.049.102
Alınan Faiz
19 33.178.216 56.596.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.752.560 -44.770.489
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.390.849 49.839.776
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6,23 0 54.646.739
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -2.390.849 -4.806.963
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.892.301 -38.823.924
Ödenen Faiz
20 -36.469.410 -55.786.341
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.447.518 172.706.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.447.518 172.706.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 402.750.436 277.627.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 465.197.954 450.333.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 465.197.954 402.750.436
Ticari Alacaklar
88.712.968 62.616.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 585.404 492.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 88.127.564 62.123.885
Diğer Alacaklar
334.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 334.558
Stoklar
7 407.677.939 296.428.554
Peşin Ödenmiş Giderler
8 27.995.879 6.103.547
Diğer Dönen Varlıklar
900.000 0
ARA TOPLAM
990.819.298 767.898.691
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
990.819.298 767.898.691
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.515.317 2.416.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.515.317 2.416.405
Maddi Duran Varlıklar
9 192.154.108 174.410.656
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 173.439.192 156.955.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 33.712.500 38.323.354
Peşin Ödenmiş Giderler
8 417.832 504.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.224.262 137.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
404.463.211 372.747.905
TOPLAM VARLIKLAR
1.395.282.509 1.140.646.596
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
63.529.723 57.312.498
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 223.851 190.400
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 223.851 190.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 63.305.872 57.122.098
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 63.305.872 57.122.098
Ticari Borçlar
945.466.316 751.694.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 155.981.737 150.930.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 789.484.579 600.763.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 12.656.037 13.237.201
Diğer Borçlar
8.379.225 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 8.379.225 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 4.348.109 1.702.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.904.783 585.700
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.071.485 28.858.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.923.679 11.717.973
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 26.147.806 17.140.172
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.753.396 7.319.374
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 24.500 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 9.728.896 7.305.374
ARA TOPLAM
1.084.109.074 860.710.332
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.084.109.074 860.710.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 133.257.411 115.096.854
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 659.288 579.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 659.288 579.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 132.598.123 114.517.413
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 132.598.123 114.517.413
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 574.106 971.563
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.056.520 22.592.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 27.056.520 22.592.289
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.888.037 138.660.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.244.997.111 999.371.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.284.148 141.275.558
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -19.221.224 -17.034.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -19.221.224 -17.034.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -19.221.224 -17.034.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 12.179.669 12.179.669
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
14 12.179.669 12.179.669
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 77.824.645 53.017.994
Net Dönem Karı veya Zararı
19.464.050 33.075.535
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.250 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.285.398 141.275.558
TOPLAM KAYNAKLAR
1.395.282.509 1.140.646.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.887.276.427 3.364.219.113 1.381.270.129 1.215.935.586
Satışların Maliyeti
15 -3.476.568.891 -2.976.116.261 -1.237.947.665 -1.080.122.975
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
410.707.536 388.102.852 143.322.464 135.812.611
BRÜT KAR (ZARAR)
410.707.536 388.102.852 143.322.464 135.812.611
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -43.065.040 -37.195.095 -13.336.919 -14.285.390
Pazarlama Giderleri
16,17 -252.912.142 -203.071.309 -85.965.053 -69.852.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 10.004.517 19.838.628 3.341.529 5.057.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -65.864.882 -114.936.221 -24.235.656 -34.356.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.869.989 52.738.855 23.126.365 22.375.939
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 36.113.397 58.462.303 9.200.525 19.864.624
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.236.573 0 -491.813 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.746.813 111.201.158 31.835.077 42.240.563
Finansman Giderleri
20 -68.144.634 -82.671.275 -21.407.098 -27.721.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.602.179 28.529.883 10.427.979 14.519.137
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.138.129 -6.716.675 -2.167.538 -3.256.537
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.677.952 -8.532.366 -2.135.205 -1.180.185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 539.823 1.815.691 -32.333 -2.076.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.464.050 21.813.208 8.260.441 11.262.600
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.464.050 21.813.208 8.260.441 11.262.600
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.464.050 21.813.208 8.260.441 11.262.600
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kar/Zarar 22 0,33100000 0,37000000 0,14000000 0,19100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.186.576 -3.640.312 -699.994 -1.342.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.186.576 -3.640.312 -699.994 -1.342.216
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 546.644 910.078 174.999 335.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -2.733.220 -4.550.390 -874.993 -1.677.770
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.186.576 -3.640.312 -699.994 -1.342.216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.277.474 18.172.896 7.560.447 9.920.384
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.277.474 18.172.896 7.560.447 9.920.384http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884538


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.877 Değişim: 1,08% Hacim : 23.922 Mio.TL Son veri saati : 16:52
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4760 Değişim: 1,27%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,2862 Değişim: 1,48%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
768,58 Değişim: 0,95%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 774,67
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.