KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 19:15
KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.002 123.850.002
Transferler
14 21.637.496 -21.637.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -2.298.096 10.550.609 8.252.513 8.252.513
Kar Payları
14 -10.300.000 -10.300.000 -10.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -13.982.765 10.037.476 55.160.187 10.550.609 121.802.514 121.802.514
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558
Transferler
14 33.075.535 -33.075.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.486.582 11.203.609 9.717.027 9.717.027
Kar Payları
14 -8.268.884 -8.268.884 -8.268.884
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -18.521.230 12.179.669 77.824.645 11.203.609 142.723.701 142.723.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.618.884 123.431.893
Dönem Karı (Zararı)
11.203.609 10.550.609
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.540.614 87.434.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 36.393.292 31.932.480
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.726.035 1.314.966
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 1.314.966
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.726.035 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 15.825.358 27.934.760
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 22.634.206 16.352.171
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.970.591 3.460.138
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 1.744.760 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.753.628 6.440.053
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.482.916 39.668.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.104.399 -17.345.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.434.191 12.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -89.023.210 -61.348.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.156.278 5.546.831
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.359.013 99.740.008
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.841.981 13.062.937
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
111.227.139 137.653.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -12.023.817 -11.948.102
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -2.584.438 -2.273.957
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-583.465 23.405.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.720 71.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 99.720 71.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.786.514 -15.263.566
Alınan Faiz
19 24.103.329 38.597.679
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.487.405 -23.523.628
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-138.453 49.785.654
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6,23 0 55.078.537
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -138.453 -5.292.883
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.353.579 -28.863.008
Ödenen Faiz
20 -25.995.373 -44.446.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.548.014 123.313.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 41.548.014 123.313.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 402.750.436 277.627.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 444.298.450 400.941.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 444.298.450 402.750.436
Ticari Alacaklar
85.664.061 62.616.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 2.369.239 492.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 83.294.822 62.123.885
Diğer Alacaklar
334.606 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 334.606 0
Stoklar
7 383.725.729 296.428.554
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.359.264 6.103.547
Diğer Dönen Varlıklar
600.000 0
ARA TOPLAM
922.982.110 767.898.691
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
922.982.110 767.898.691
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.915.990 2.416.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.915.990 2.416.405
Maddi Duran Varlıklar
9 192.441.299 174.410.656
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 166.647.628 156.955.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 33.512.699 38.323.354
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.405.044 504.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.081.596 137.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
400.004.256 372.747.905
TOPLAM VARLIKLAR
1.322.986.366 1.140.646.596
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.032.982 57.312.498
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 190.310 190.400
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 190.310 190.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 61.842.672 57.122.098
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 61.842.672 57.122.098
Ticari Borçlar
875.642.554 751.694.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 157.434.720 150.930.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 718.207.834 600.763.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 12.955.227 13.237.201
Diğer Borçlar
8.505.352 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 8.505.352 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.426.524 1.702.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.306.634 585.700
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.648.522 28.858.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 15.519.474 11.717.973
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 30.129.048 17.140.172
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.552.843 7.319.374
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.538.843 7.305.374
ARA TOPLAM
1.025.070.638 860.710.332
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.025.070.638 860.710.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
128.828.541 115.096.854
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 567.142 579.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 567.142 579.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 128.261.399 114.517.413
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 128.261.399 114.517.413
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 706.592 971.563
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.656.894 22.592.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 25.656.894 22.592.289
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.192.027 138.660.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.180.262.665 999.371.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.723.701 141.275.558
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -18.521.230 -17.034.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 12.179.669 12.179.669
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
14 12.179.669 12.179.669
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 77.824.645 53.017.994
Net Dönem Karı veya Zararı
11.203.609 33.075.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.723.701 141.275.558
TOPLAM KAYNAKLAR
1.322.986.366 1.140.646.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.506.006.298 2.148.283.526 1.328.235.314 1.124.638.824
Satışların Maliyeti
15 -2.238.621.226 -1.895.993.285 -1.192.272.769 -990.435.025
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
267.385.072 252.290.241 135.962.545 134.203.799
BRÜT KAR (ZARAR)
267.385.072 252.290.241 135.962.545 134.203.799
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -29.728.121 -22.909.705 -15.368.221 -11.744.297
Pazarlama Giderleri
16,17 -166.947.089 -133.218.970 -82.925.414 -68.858.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.662.988 14.781.565 3.459.859 7.055.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -41.629.227 -80.580.213 -21.417.936 -43.979.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.743.623 30.362.918 19.710.833 16.676.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 26.912.872 38.597.679 13.239.673 19.593.482
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.744.760 0 -1.666.934 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.911.735 68.960.597 31.283.572 36.270.358
Finansman Giderleri
20 -46.737.535 -54.949.850 -22.702.795 -28.252.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.174.200 14.010.747 8.580.777 8.018.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.970.591 -3.460.138 -1.187.145 -1.284.953
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.542.747 -7.352.181 -2.395.887 -4.025.519
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 572.156 3.892.043 1.208.742 2.740.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.203.609 10.550.609 7.393.632 6.733.402
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.203.609 10.550.609 7.393.632 6.733.402
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.203.609 10.550.609 7.393.632 6.733.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kar/Zarar 22 0,19000000 0,17900000 0,12500000 0,11400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.486.582 -2.298.096 -186.699 -495.091
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.858.227 -2.872.620 -233.374 -618.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
371.645 574.524 46.675 123.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 371.645 574.524 46.675 123.772
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.486.582 -2.298.096 -186.699 -495.091
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.717.027 8.252.513 7.206.933 6.238.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.717.027 8.252.513 7.206.933 6.238.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862858


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: -0,18% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,4709 Değişim: 0,07%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5314
Açılış: 32,4475
34,7315 Değişim: 0,03%
Düşük 34,6335 18.04.2024 Yüksek 34,8371
Açılış: 34,721
2.465,30 Değişim: 0,12%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.469,69
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.