KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2019 - 20:08
KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.031 -30.358.340 105.785.657 0 105.785.657
Transferler
14 -30.358.340 30.358.340
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -3.258.585 14.739.519 11.480.934 0 11.480.934
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.370.103 10.037.476 43.822.691 14.739.519 117.266.591 0 117.266.591
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.001 0 123.850.001
Transferler
14 1.627.193 20.010.303 -21.637.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -3.640.312 21.813.208 18.172.896 0 18.172.896
Kar Payları
14 -10.300.000 -10.300.000 0 -10.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -15.324.982 11.664.669 53.532.994 21.813.208 131.722.897 0 131.722.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
207.937.977 108.202.028
Dönem Karı (Zararı)
21.813.208 14.739.519
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.813.208 14.739.519
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.023.839 67.692.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 49.682.776 19.801.762
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 3.754.159 2.966.789
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 31.225.390 26.852.917
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 26.074.366 423.494
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 6.716.675 4.841.927
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 1.946.579
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.570.473 10.859.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
93.076.857 40.644.496
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -21.743.066 -7.685.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.067.071 -1.438.695
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -69.306.377 -42.229.214
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.259.880 -198.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 164.474.951 92.500.070
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.458.540 -303.376
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
240.913.904 123.076.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -26.352.865 -14.727.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -6.623.062 -146.946
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.547.807 9.472.126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.763.266
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,19 0 -1.763.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,19 -34.049.102 -18.662.126
Alınan Faiz
19 56.596.909 29.897.518
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.779.684 -165.199.168
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 54.646.739 -127.710.502
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.755.148 -7.167.654
Ödenen Faiz
20 -82.671.275 -30.321.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.706.100 -47.525.014
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.706.100 -47.525.014
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
277.627.501 227.239.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
450.333.601 179.714.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 450.333.601 277.627.501
Ticari Alacaklar
60.962.329 42.259.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 1.998.941 683.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 58.963.388 41.575.960
Diğer Alacaklar
702.812 55.401.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 431.798 55.078.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 271.014 322.946
Stoklar
7 349.986.120 280.679.743
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.867.337 7.469.759
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 217.081
Diğer Dönen Varlıklar
13 900.000 0
ARA TOPLAM
871.752.199 663.654.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
871.752.199 663.654.681
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.535.159 2.099.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.535.159 2.099.075
Maddi Duran Varlıklar
9 145.765.785 141.658.397
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 153.056.384 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 37.588.307 30.853.656
Peşin Ödenmiş Giderler
8 259.612 3.917.070
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 898.564 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
340.103.811 178.528.198
TOPLAM VARLIKLAR
1.211.856.010 842.182.879
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.724.894 6.476.006
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
488.353
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 488.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.236.541 6.476.006
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 56.236.541 6.476.006
Ticari Borçlar
816.222.069 642.462.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 147.673.148 134.993.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 668.548.921 507.468.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 11.791.321 8.684.977
Diğer Borçlar
10.300.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 10.300.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.341.712 1.247.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.909.304 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.801.885 24.456.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.289.020 11.782.471
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 32.512.865 12.674.193
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.676.041 6.823.115
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 117.178
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 5.662.041 6.705.937
ARA TOPLAM
949.767.226 690.151.060
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
949.767.226 690.151.060
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
108.793.148 9.265.087
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.459.749 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.459.749 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.333.399 9.265.087
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 107.333.399 9.265.087
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.059.887 1.059.887
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.512.852 16.029.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 20.512.852 16.029.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.827.205
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.365.887 28.181.818
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.080.133.113 718.332.878
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
131.722.897 123.850.001
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.324.982 -11.684.670
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.324.982 -11.684.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -15.324.982 -11.684.670
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 11.664.669 10.037.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 53.532.994 43.822.691
Net Dönem Karı veya Zararı
21.813.208 21.637.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.722.897 123.850.001
TOPLAM KAYNAKLAR
1.211.856.010 842.182.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.364.219.113 2.729.257.734 1.215.935.587 1.005.338.914
Satışların Maliyeti
15 -2.976.116.261 -2.441.001.090 -1.080.122.976 -892.234.576
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
388.102.852 288.256.644 135.812.611 113.104.338
BRÜT KAR (ZARAR)
388.102.852 288.256.644 135.812.611 113.104.338
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -37.195.095 -29.931.339 -14.285.390 -12.393.580
Pazarlama Giderleri
16,17 -203.071.309 -179.209.984 -69.852.339 -64.323.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 19.838.628 17.426.099 5.057.063 9.889.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -114.936.221 -76.332.744 -34.356.008 -34.831.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.738.855 20.208.676 22.375.937 11.446.004
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 58.462.303 30.480.804 19.864.624 13.927.597
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -787.022 0 -344.092
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.201.158 49.902.458 42.240.561 25.029.509
Finansman Giderleri
20 -82.671.275 -30.321.012 -27.721.425 -12.706.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.529.883 19.581.446 14.519.136 12.323.393
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.716.675 -4.841.927 -3.256.537 -3.332.953
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.532.366 -5.204.968 -1.180.185 -3.932.922
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.815.691 363.041 -2.076.352 599.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.813.208 14.739.519 11.262.599 8.990.440
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.813.208 14.739.519 11.262.599 8.990.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.813.208 14.739.519 11.262.599 8.990.440
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/Zarar 22 0,36400000 0,24600000 0,18800000 0,14820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.640.312 -3.258.585 -1.342.216 -1.024.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.550.390 -4.073.231 -1.677.770 -1.281.099
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
910.078 814.646 335.554 256.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 910.078 814.646 335.554 256.220
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.640.312 -3.258.585 -1.342.216 -1.024.879
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.172.896 11.480.934 9.920.383 7.965.561
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.172.896 11.480.934 9.920.383 7.965.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794304


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.