KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2018 - 20:10
KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -6.555.077 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430 0 137.663.430
Transferler
14 1.376.142 -1.376.142
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.735.717 -30.567.955 -32.303.672 0 -32.303.672
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500 0 13.570.500
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-13.533.492 -13.533.492 0 -13.533.492
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.290.794 10.037.476 94.181.031 -30.567.955 105.396.766 0 105.396.766
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.031 -30.358.338 105.785.658 0 105.785.658
Transferler
14 -30.358.338 30.358.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -3.258.585 60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.370.102 10.037.476 43.822.692 14.739.519 117.266.593 0 117.266.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.202.028 128.497.630
Dönem Karı (Zararı)
14.739.519 -30.567.955
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.739.519 -30.567.955
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.692.803 27.157.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 19.801.762 14.859.724
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 2.966.789
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 26.852.917 10.807.021
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 423.494 4.916.817
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 4.841.927 -6.946.503
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 1.946.579 3.183.068
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.859.335 337.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.644.496 138.525.373
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.685.945 45.927.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.438.695 -7.076.026
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -42.229.214 2.322.508
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-198.344 693.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 92.500.070 92.430.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-303.376 4.227.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
123.076.818 135.114.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -14.727.844 -8.661.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -146.946 2.044.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.472.127 -1.347.082
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.763.266 163.562
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10-19 -1.763.266 163.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10-19 -18.662.126 -10.640.884
Alınan Faiz
19 29.897.519 9.130.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.199.169 -184.644.316
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -127.710.504 -161.685.686
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.167.654 -8.911.573
Ödenen Faiz
20 -30.321.011 -14.047.057
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.525.014 -57.493.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.525.014 -57.493.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 227.239.220 79.329.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 179.714.206 21.835.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 179.714.206 227.239.220
Ticari Alacaklar
46.200.803 40.186.249
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 385.524 2.156.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 45.815.279 38.030.016
Diğer Alacaklar
130.286.534 2.609.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23,24 130.178.483 2.467.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 108.051 141.469
Stoklar
7 290.731.258 248.502.044
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.288.444 10.562.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 146.946
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.228.502
ARA TOPLAM
658.596.693 529.099.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
658.596.693 529.099.633
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 916.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 916.986
Diğer Alacaklar
1.334.035 843.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.334.035 843.957
Maddi Duran Varlıklar
9 140.003.214 142.819.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 29.941.215 28.447.562
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.849.010 3.653.603
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 3.523.215
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.127.474 180.205.139
TOPLAM VARLIKLAR
833.724.167 709.304.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.132.462 9.115.640
Ticari Borçlar
643.425.017 540.280.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 111.075.084 156.323.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 532.349.933 383.957.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 10.843.422 8.864.937
Ertelenmiş Gelirler
8 770.279 493.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.301.221 13.173.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 10.948.441 5.416.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 15.352.780 7.756.828
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
601.232 2.947.209
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 587.232 2.933.209
ARA TOPLAM
688.073.633 574.875.510
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
688.073.633 574.875.510
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.676.664 15.918.484
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.203.215 12.725.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 16.203.215 12.725.120
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 504.062
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.383.941 28.643.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
716.457.574 603.519.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.266.593 105.785.658
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
13.570.500 13.570.500
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.370.102 -8.111.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 10.037.476 10.037.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 43.822.692 74.181.031
Net Dönem Karı veya Zararı
14.739.519 -30.358.339
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.266.593 105.785.658
TOPLAM KAYNAKLAR
833.724.167 709.304.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.729.257.734 2.066.648.064 1.005.338.914 741.284.786
Satışların Maliyeti
15 -2.441.001.090 -1.901.110.598 -892.234.576 -673.754.628
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
288.256.644 165.537.466 113.104.338 67.530.158
BRÜT KAR (ZARAR)
288.256.644 165.537.466 113.104.338 67.530.158
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -29.931.339 -23.914.806 -12.393.580 -9.792.514
Pazarlama Giderleri
16-17 -179.209.984 -137.156.521 -64.323.431 -45.825.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 17.426.099 8.063.611 9.889.882 2.545.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -76.332.744 -44.868.557 -34.831.205 -15.040.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.208.676 -32.338.807 11.446.004 -583.728
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 30.480.804 9.190.128 13.927.597 4.558.395
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -787.022 -318.722 -344.092 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.902.458 -23.467.401 25.029.509 3.974.667
Finansman Giderleri
20 -30.321.012 -14.047.057 -12.706.116 -5.560.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.581.446 -37.514.458 12.323.393 -1.586.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.841.927 6.946.503 -3.332.953 131.314
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.204.968 -3.932.922
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 363.041 6.946.503 599.969 131.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.739.519 -30.567.955 8.990.440 -1.455.001
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.739.519 -30.567.955 8.990.440 -1.455.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.739.519 -30.567.955 8.990.440 -1.455.001
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/Zarar 22 0,24600000 -0,76400000 0,14820000 -0,03640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.258.585 -1.735.717 -1.024.879 -712.293
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4.073.231 -2.169.646 -1.281.099 -890.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
814.646 433.929 256.220 178.073
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
21 814.646 433.929 256.220 178.073
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.258.585 -1.735.717 -1.024.879 -712.293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.480.934 -32.303.672 7.965.561 -2.167.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.480.934 -32.303.672 7.965.561 -2.167.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715013


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 2,12% Hacim : 29.716 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.559
Açılış: 1.525
7,4797 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5447
Açılış: 7,4586
9,0340 Değişim: 0,25%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,1177
Açılış: 9,0118
442,01 Değişim: 0,96%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 445,65
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.