KAP ***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 19:32
KAP ***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
128.000.000 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355
Transferler
50.474.315 -50.474.315 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 137.417 7.103.353 42.522.109 262.224 42.784.333
Dönem Karı (Zararı)
7.103.353 7.103.353 262.224 7.365.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 137.417 35.418.756 35.418.756
Sermaye Arttırımı
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
128.000.000 0 -21.579.143 73.067.800 -147.227 56.236.290 7.103.353 242.681.073 88.615 242.769.688
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 26.541.373 -21.579.143 73.067.800 -408.400 -62.903.286 37.517.917 3.786.438 556.022.699 -2.720.519 553.302.180
Transferler
3.786.438 -3.786.438
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-447.846 -29.256.916 10.127.138 -19.577.624 -1.496.944 -21.074.568
Dönem Karı (Zararı)
10.127.138 10.127.138 -1.496.944 8.630.194
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-447.846 -29.256.916 -29.704.762 -29.704.762
Sermaye Arttırımı
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 0 26.541.373 -21.579.143 73.067.800 -856.246 -92.160.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.304.355 10.127.138 536.445.075 -4.217.463 532.227.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.951.211 -7.329.804
Dönem Karı (Zararı)
28 8.630.194 7.365.577
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 8.630.194 7.365.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.728.574 15.719.769
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 22.358.652 6.507.766
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.675.764 467.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.675.764 467.804
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 12.661.060 1.646.823
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 9.597.702 8.182.437
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.772.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-36.772.534
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
31 -2.753.239 -4.983.758
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 3.582.202 4.519.730
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -621.033 -621.033
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.038.409 -25.382.842
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -104.544.503 -1.243.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.458.473 -6.549.594
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -10.152.351 -1.446.299
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 71.135.382 -42.316.857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 22.368.201 50.357.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 3.282.786 -95.610
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.415.255 5.431.012
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -621.033 -5.328.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.380.619 -24.191.733
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.679.641 -2.297.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -3.271.570 -5.032.308
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.110.872 -119.778.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 998.663
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -113.110.872 -120.777.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.265.120 51.205.397
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,26 92.926.180 52.852.220
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
25 -12.661.060 -1.646.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.796.963 -75.903.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.796.963 -75.903.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.866.301 101.809.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.069.338 25.906.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 106.069.338 170.866.301
Ticari Alacaklar
208.914.271 104.369.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 208.914.271 104.369.768
Diğer Alacaklar
20.475.097 22.933.570
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,8 13.038.744 16.610.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.436.353 6.322.989
Stoklar
9 73.811.884 63.659.533
Peşin Ödenmiş Giderler
171.554.062 242.689.444
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 171.554.062 242.689.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 3.174.702 2.366.103
Diğer Dönen Varlıklar
92.238.838 76.041.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 92.238.838 76.041.490
ARA TOPLAM
676.238.192 682.926.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
676.238.192 682.926.209
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
31 53.798.175 51.044.936
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.291.856 3.291.856
Maddi Duran Varlıklar
13 986.712.635 894.311.146
Kullanım Hakkı Varlıkları
26 72.531.463 73.882.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15,14 60.098.307 61.126.543
Şerefiye
15 6.532.000 6.532.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 53.566.307 54.594.543
Diğer Duran Varlıklar
66.277.958 59.500.988
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 66.277.958 59.500.988
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.242.710.394 1.143.157.698
TOPLAM VARLIKLAR
1.918.948.586 1.826.083.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 66.178
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 66.178
Banka Kredileri
6 66.178
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
232.239.903 191.402.452
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
232.239.903 191.402.452
Banka Kredileri
6 230.133.402 189.146.497
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 2.106.501 2.255.955
Ticari Borçlar
240.043.642 217.675.441
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 240.043.642 217.675.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.233.371 3.950.585
Diğer Borçlar
46.403.407 44.104.344
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,8 39.754.170 37.815.183
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.649.237 6.289.161
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.111.235 2.732.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.111.235 2.732.268
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 3.271.570
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.927.576 10.579.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.456.701 1.109.054
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.470.875 9.470.875
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
540.959.134 473.782.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
540.959.134 473.782.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
829.140.219 778.336.078
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
829.140.219 778.336.078
Banka Kredileri
6 756.650.803 705.384.525
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 72.489.416 72.951.553
Diğer Borçlar
1.767.621 2.651.429
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.767.621 2.651.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.630.876 1.742.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.630.876 1.742.951
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 12.223.124 16.268.502
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
845.761.840 798.998.960
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.386.720.974 1.272.781.727
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
536.445.075 556.022.699
Ödenmiş Sermaye
19 500.000.000 500.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 26.541.373 26.541.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -21.579.143 -21.579.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.211.554 72.659.400
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.211.554 72.659.400
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 73.067.800 73.067.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -856.246 -408.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-92.160.202 -62.903.286
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-92.160.202 -62.903.286
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-92.160.202 -62.903.286
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 41.304.355 37.517.917
Net Dönem Karı veya Zararı
28 10.127.138 3.786.438
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -4.217.463 -2.720.519
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
532.227.612 553.302.180
TOPLAM KAYNAKLAR
1.918.948.586 1.826.083.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 236.427.646 66.915.701
Satışların Maliyeti
20 -168.294.766 -50.093.727
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.132.880 16.821.974
BRÜT KAR (ZARAR)
68.132.880 16.821.974
Genel Yönetim Giderleri
21 -16.173.752 -5.800.703
Pazarlama Giderleri
21 -474.200 -983.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 17.219.590 16.709.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-28.973.325 -10.117.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.731.193 16.629.298
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 621.033 621.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
31 2.753.239 4.983.758
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.105.465 22.234.089
Finansman Gelirleri
25 31.111.842 1.988.841
Finansman Giderleri
25 -62.004.911 -12.337.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.212.396 11.885.307
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.582.202 -4.519.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.582.202 -4.519.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.630.194 7.365.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.630.194 7.365.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.496.944 262.224
Ana Ortaklık Payları
10.127.138 7.103.353
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/Zarar 28 0,02000000 0,05500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-447.846 35.418.756
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 44.101.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -559.808 171.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
111.962 -8.854.689
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-8.820.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
111.962 -34.354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-29.256.916 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.772.534
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-36.772.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.515.618
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
7.515.618
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.704.762 35.418.756
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.074.568 42.784.333
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.496.944 262.224
Ana Ortaklık Payları
-19.577.624 42.522.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028049


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,3370 Değişim: 0,09%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
34,9546 Değişim: 0,06%
Düşük 34,8217 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.389,24 Değişim: -1,07%
Düşük 2.383,28 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.