KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 - 18:58
KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
607.200 0 785.683 -117.556 313.519 68.101 431.098 924.368 1.224.877 4.237.290 4.237.290
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.243.640 -1.224.877 18.763 18.763
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.763 10.978 430.411 422.626 422.626
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -117.556 294.756 0 0 0 0 0 0 0 79.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431.098 0 0 0 2.168.008 430.411 0 4.678.679 4.678.679
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
607.200 0 0 0 0 -374.708 0 0 0 0 0 0 1.711.884 0 -152.820 347.633 0 0 0 0 0 0 0 134.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893.850 0 0 0 1.401.656 2.606.815 0 7.175.687 7.175.687
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
118.404 2.488.411 -2.606.815 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.119 684.567 720.686 720.686
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-1.203.058 -1.203.058 -1.203.058
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 0 0 0 0 -374.708 0 0 0 0 0 0 1.711.884 0 -152.820 347.633 0 0 0 0 0 0 0 170.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.012.254 0 0 0 2.687.009 684.567 0 6.693.315 6.693.315


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
916.264 1.678.903
Dönem Karı (Zararı)
684.567 430.411
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
564.464 564.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 407.370 319.321
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.458 15.567
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 120
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 18.458 15.447
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.505 51.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 36.690 54.106
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.262 948
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.447 -3.975
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-121.908 -33.694
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
68.307 92.462
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 183.729 171.746
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-115.422 -79.284
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.372 -413
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 149.388 123.806
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 1.878 1.215
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.906 -4.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-73.989 799.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
841 -799.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.032 -2.817
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-924.010 -1.033.657
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
983.628 2.694.316
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38 -1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.378 -58.225
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.175.042 1.795.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -10.818 -9.015
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -247.990 -107.265
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 8
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
460.644 48.317
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 155.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.334 3.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -474.997 -269.122
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-472.403 -268.093
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.594 -1.029
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.300 -3.127
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.853.082 -399.044
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.785.689 560.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.587.391 -278.005
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -47.626 12.592
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-336.707 -290.597
Ödenen Temettüler
17 -1.203.058 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-210.483 1.449.215
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.420 -5.425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-193.063 1.443.790
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.112.404 1.154.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 919.341 2.598.298


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 919.407 1.112.693
Finansal Yatırımlar
5 1.853.082 2.663.781
Ticari Alacaklar
2.614.363 2.615.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.614.363 2.615.234
Diğer Alacaklar
8 15.775 13.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
380 233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.395 13.321
Stoklar
9 5.133.946 4.228.394
Peşin Ödenmiş Giderler
14 431.762 395.512
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 4.277 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 134.369 106.625
ARA TOPLAM
11.106.981 11.135.793
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.106.981 11.135.793
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 523.420 523.420
Diğer Alacaklar
10.586 9.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.586 9.775
Maddi Duran Varlıklar
10 6.560.161 6.230.953
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.842.544 5.398.800
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 43.170 43.461
Peşin Ödenmiş Giderler
14 60.632 61.103
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 33.406 26.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.073.919 12.294.499
TOPLAM VARLIKLAR
24.180.900 23.430.292
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.462.861 1.377.627
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.462.861 1.377.627
Banka Kredileri
83.795 131.421
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.379.066 1.246.206
Ticari Borçlar
9.762.677 8.894.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 881.929 804.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.880.748 8.090.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
95.227 74.606
Diğer Borçlar
208 246
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
208 246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 54.417 44.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 193.787 243.713
Kısa Vadeli Karşılıklar
107.417 87.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 57.796 41.533
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 49.621 45.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
194.601 298.386
ARA TOPLAM
11.871.195 11.020.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.871.195 11.020.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.118.675 4.715.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.118.675 4.715.679
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.118.675 4.715.679
Uzun Vadeli Karşılıklar
251.467 241.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 251.467 241.859
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 246.248 276.272
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.616.390 5.233.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.487.585 16.254.605
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.693.315 7.175.687
Ödenmiş Sermaye
17 607.200 607.200
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -374.708 -374.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.906.697 1.906.697
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.906.697 1.906.697
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,17 1.711.884 1.711.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-152.820 -152.820
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
347.633 347.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
170.296 134.177
Yabancı Para Çevrim Farkları
170.296 134.177
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.012.254 893.850
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.687.009 1.401.656
Net Dönem Karı veya Zararı
684.567 2.606.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.693.315 7.175.687
TOPLAM KAYNAKLAR
24.180.900 23.430.292


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 15.501.646 12.597.616
Satışların Maliyeti
18 -12.647.992 -10.429.978
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.853.654 2.167.638
BRÜT KAR (ZARAR)
2.853.654 2.167.638
Genel Yönetim Giderleri
19 -241.438 -208.609
Pazarlama Giderleri
19 -1.695.699 -1.293.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 35.349 18.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.508 -3.144
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
948.358 681.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 77.430 12.947
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.878 -1.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.023.910 692.838
Finansman Gelirleri
22 28.389 39.680
Finansman Giderleri
23 -206.709 -178.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
845.590 554.217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-161.023 -123.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -197.810 -158.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 36.787 34.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
684.567 430.411
DÖNEM KARI (ZARARI)
684.567 430.411
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
684.567 430.411
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,14000000 0,70900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -18.763
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -18.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
36.119 10.978
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.119 10.978
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.119 -7.785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
720.686 422.626
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
720.686 422.626http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935047


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.