KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 18:59
KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 279.957 -48.354 -36.956 28.751 296.387 468.044 670.859 1.901.177 1.901.177
Transferler
670.859 -670.859 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.908 197.857 203.765 203.765
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -61.111 279.957 -48.354 -31.048 28.751 296.387 1.138.903 197.857 2.104.942 2.104.942
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 810.869 -66.197 -18.646 144.629 340.409 641.326 863.001 2.957.880 2.957.880
Transferler
863.001 -863.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.432 234.270 242.702 242.702
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -61.111 810.869 -66.197 -10.214 144.629 340.409 1.504.327 234.270 3.200.582 3.200.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.564 281.742
Dönem Karı (Zararı)
234.270 197.857
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
234.270 197.857
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.714 164.534
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 77.517 59.878
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.413 8.432
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 14 9
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.399 8.423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.770 68.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.127 46.722
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.288 2.951
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 15.355 18.481
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
21 -15.723 -7.503
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.812 -19.711
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-29.812 -19.711
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 72.249 54.761
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -3.700 523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-118.629 -33.702
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.787 -42.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.719 -50.690
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-184.564 -151.527
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
217.408 254.942
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152 11
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.119 -43.892
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
267.355 328.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -5.413 -4.361
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -43.378 -42.586
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-177.553 -120.126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,23 15.153 2.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -191.239 -121.082
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-190.615 -119.908
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-624 -1.174
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.467 -1.230
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.467 -1.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.688 15.045
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 9.994
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
15.688 5.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.699 176.661
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.665 -1.319
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.034 175.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 973.706 577.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.027.740 752.861


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.034.447 980.378
Ticari Alacaklar
939.167 877.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 939.167 877.380
Diğer Alacaklar
8 105.794 46.465
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
84.941 25.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.853 21.396
Stoklar
9 1.635.414 1.456.249
Peşin Ödenmiş Giderler
13 33.456 42.837
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 3.378 174.182
Diğer Dönen Varlıklar
15 48.072 24.992
ARA TOPLAM
3.799.728 3.602.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.799.728 3.602.483
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 309.731 309.731
Ticari Alacaklar
4.839 4.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.839 4.463
Maddi Duran Varlıklar
10 3.170.226 3.057.725
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.904 13.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.904 13.193
Peşin Ödenmiş Giderler
13 34.022 35.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.515 2.851
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.534.237 3.423.192
TOPLAM VARLIKLAR
7.333.965 7.025.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.564.200 3.376.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 392.461 356.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.171.739 3.020.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
77.812 76.494
Diğer Borçlar
293 141
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
293 141
Ertelenmiş Gelirler
22.554 23.396
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 73.177 214.182
Kısa Vadeli Karşılıklar
93.669 70.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 20.807 14.395
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 72.862 56.219
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 65.526 69.383
ARA TOPLAM
3.897.231 3.830.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.897.231 3.830.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
100.731 99.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 100.731 99.142
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 135.421 137.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.152 236.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.133.383 4.067.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.200.582 2.957.880
Ödenmiş Sermaye
16 303.600 303.600
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -61.111 -61.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
744.672 744.672
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
744.672 744.672
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,16 810.869 810.869
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -66.197 -66.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
134.415 125.983
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.214 -18.646
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.629 144.629
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.629 144.629
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 340.409 340.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.504.327 641.326
Net Dönem Karı veya Zararı
234.270 863.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.200.582 2.957.880
TOPLAM KAYNAKLAR
7.333.965 7.025.675


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.969.936 5.706.635
Satışların Maliyeti
17 -5.751.960 -4.721.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.976 985.534
BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.976 985.534
Genel Yönetim Giderleri
18 -118.531 -98.013
Pazarlama Giderleri
18 -813.119 -643.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.643 6.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.559 -3.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
288.410 246.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.700 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -523
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
292.110 246.004
Finansman Gelirleri
21 17.101 10.166
Finansman Giderleri
22 -2.692 -3.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
306.519 252.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-72.249 -54.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -74.279 -56.099
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.030 1.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
234.270 197.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
234.270 197.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
234.270 197.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Tam TL) 25 0,77500000 0,65400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.432 5.908
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.432 5.908
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.432 5.908
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
242.702 203.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
242.702 203.765http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682053


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.